DATA:
9 juni dienst in Eenrum ( laatste keer)
23 juni buitendag Beetsterzwaag
4 augustus Buitenpost
8 september Startmiddag
Inhoud
2 Voorwoord: Tijd voor Pinkster
3 Afscheid ds. Jacob Kikkert / Met Pinksteren naar Mensingeweer
4 Nieuwe organisatie ADS
5 Diensten komende maanden
6 Preekrooster
7 Verjaardagen
8-10 Regionale buitendag: Noorderland ( GDS + FDS)
(veulen Orisette van Renée)

1

VOORWOORD:

TIJD VOOR PINKSTER Voor je het weet, komt er al weer een rondom de Vermaning uit, dus realiseer je je dat je nu echt weer iets op papier “moet” gaan zetten, de tijd staat niet stil...
Pinksteren tegemoet, de zevende zondag na Paaszondag begon vroeger bij ons thuis in de Zaanstreek met Luilak. Eerst een groot vuur per buurtvereniging en dan in de vroege zaterdagmorgen voor Pinkster liep je net na 4 uur met alles wat lawaai kon maken door de buurt om mensen wakker te maken met pannendeksels, een groot blik als trommel en als je een fiets had een heel serie blikjes aan een touwtje achter je fiets aan . Er werd ook belletje getrokken, maar daar kon je je tegen “wapenen” door je bel te demonteren of er een washandje tussen te stoppen. De buurt onveilig maken was het niet, de mensen wisten wat er komen zou en misschien deden ze wel watjes in de oren als ze wilden doorslapen.
Eigenlijk heeft het christelijke Pinksterfeest veel dezelfde elementen, bedacht ik me: het vuur ontvlamt en wordt weer opgestookt, mensen worden wakker geschud, eenlingen kunnen ineens weer betrokken worden/zijn bij de gemeenschap. Geen irritatie, geen gemor, maar samen één richting uit, dat is de keuze die je kan maken als je de watjes uit je oren doet en vol goede moed geniet van de warmte die het vuur jou kan geven

2

AFSCHEID DS JACOB KIKKERT

In de dienst van 12 mei jl heeft ds J.H. Kikkert aangegeven, dat dit zijn laatste kerkdienst bij ons was. Per september gaat hij samen met zijn vrouw naar Curaçao, waar hij de nieuwe predikant in de Fortkerk In de hoofdstad Willemstad zal worden.In overleg met ds Kikkert kunnen we op donderdagmorgen 4 juli om 10 uur tijdens een informeel samenzijn afscheid van ds Kikkert en zijn vrouw nemen. U wordt allen van harte uitgenodigd !

MET PINKSTER NAAR MENSINGEWEER.

De Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum nodigt ons van harte uit om samen Pinkster te vieren . Zij vieren hun 200 jarig bestaan, vieren wat er was met een zekere trots en weemoed. Het is nl ook de slotviering. Zondag 9 juni om 14.30 uur begint de dienst, de kerk is vanaf 14.00 uur open.

NIEUWE ORGANISATIE STRUCTUUR ADS (ALGEMENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT).

De huidige structuur van de ADS, Broederschapsraad en Broederschap Vergadering,waarin iedere gemeente een afgevaardigde heeft, voldoet niet meer. Het aantal doopsgezinden loopt terug en de leden vergrijzen. En bestuursvacatures zijn steeds moeilijker in te vullen. Het is daarom wenselijk om de structuur aan te passen. De BV en de BR komen te vervallen en worden vervangen door een ledenraad deze ledenraad bestaat uit ca. 20 personen, dit zijn afgevaardigden uit de verschillende regio’s. Voor het GDS gebied (Groninger Doopsgezinde SociËteit) komen er 2 afgevaardigden. Deze Ledenraad komt samen met het bestuur van de ADS (5 pers.) 3x per jaar bij elkaar. Naast de ledenraad komt en jaarlijks een bijeenkomst waarvoor alle doopsgezinden uitgenodigd worden, op deze bijeenkomst worden geloofsinhoudelijke zaken met elkaar besproken. De uitkomsten/adviezen van deze dag worden verwerkt door de ledenraad. Op een informatie bijeenkomst van de ADS te Leeuwarden zijn deze plannen gepresenteerd, vanuit Westerkwartier zijn we hier heen geweest. Het is duidelijk dat er veranderingen moeten komen en dit is een goede aanzet.

DIENSTEN IN DE KOMENDE MAANDEN.

De zomer is bij uitstek de periode om erop uit te trekken en dat gaan we de komende periode dan ook doen.
 • 9 juni, eerste pinksterdag is er een gezamenlijke dienst in Eenrum waarvoor we uitgenodigd zijn. Dit is de laatste dienst in de Vermaning van de gemeente Eenrum. Voorgangers zijn; ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma en ds. Jacob Kikkert.
 • 23 juni, is de gezamenlijke buitendag van de noordelijke doopsgezinde in Beetsterzwaag, voor verdere informatie zie elders in deze Rondom de Vermaning.
 • 4 augustus brengen we een bezoek aan de doopsgezinde gemeente in Buitenpost. Er blijven nog een viertal zondagen over waarop we dienst hebben in de Vermaning te Noordhorn, graag willen we als kerkenraad uw aandacht vragen voor de extra collectes bij deze diensten.
 • 30 juni is de extra collecte bestemd voor het inloophuis de Ruimte te Almere. Het is een doopsgezind huis dat in 1988 geopend is. Het staat open voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, een luisterend oor zoekt of gezelligheid wil brengen of vinden. Er worden diverse aktiviteiten georganiseerd zoals; maaltijden, zang- en gebedsavond, stiltecentrum geweldloos communiceren en vele andere zaken. Meer informatie kunt u lezen op www.inloophuisderuimte.nl.
 • 14 juli is de extra collecte bestemd voor SDO (Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling). SDO maakt deel uit van Doopsgezind wereld werk. SDO wil ons informeren en adviseren over duurzaamheid in het leefmilieu en ontwikkelingssamenwerking. Ze brengen graag een uitwisseling van goede ideeËn en voorbeelden tussen gemeenten en personen tot stand. Leefmilieu en gerechtigheid in economische verhoudingenzijn de thema’s van de stuurgroep. Meer informatie kunt u vinden op www.sdo.doopsgezind.nl.
 • 11 augustus de extra collecte ten bate van de Stichting GDB (Gemeenschap Doopsgezind Broederschapswerk) t.b.v. het vrijplaatsenfonds van de Retraites. De doelstelling van het GDB is het persoonlijk godsdienstig leven en het gemeenteleven in de kerkelijke gemeenten in Nederland te versterken. Ze biedt o.a. materiaal aan voor gesprekskringen en organiseert retraites. Een retraite is een inbreuk op de tredmolen van alledag, het is een bezinningsmoment, niet wereldvreemd, niet vroom. Het is tijd voor stilte, voor een bijbeltekst, voor creatieve werkvormen.Zie www.doopsgezind-bezinning.nl.
 • 25 augustus is de collecte bestemd voor het Project in Suriname van Marije en Franz. Vorig jaar hebben zij u daar het één en ander over verteld. Het weeshuis waar zij bij betrokken zijn is bezig met een verbouw van de keuken. Geld voor wat nieuw keuken materiaal zoals hand- en theedoeken is van harte welkom. Ook is er geld nodig voor matrashoesjes die aan vervanging toe zijn. En zo zullen er nog wel enkele zaken zijn waarvoor uw gift heel welkom is.

5

PREEKROOSTER

09-06 10.00 u. 1ste Pinksterdag Naar Eenrum
23-06 Buitendag GDS 'Zalencentrum ’t Buorskip Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag
30-06 10.00 u. Ds. R. Yetsenga
14-07 10.00 u. Ds. E. Rijkmans
04-08 10.00 u. Naar Buitenpost
11-08 10.00 u. Br. P. Hoekstra
25-08 10.00 u. Br. H. Meiborg
08-09 10.00 u. Startmiddag met film

6

Paasontbijt

7

NOORDERLAND, VOORBIJ DE HORIZON

regionale buitendag op zondag 23 juni 2019
Een dag vol bezinning, inspiratie en ontmoeting op zondag 23 juni 2019.
Doopsgezinden uit de vier noordelijke provincies organiseren dan voor de allereerste keer samen een buitendag. De locatie is 'De Buorskip’ in Beetsterzwaag (onverhoopt is 'de Roggenberg' als locatie komen te vervallen). De bijeenkomst belooft feestelijk te worden, deels (zo mogelijk) in de open lucht, en met veel ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Het thema voor deze dag is 'Noorderland, voorbij de horizon'. Het is het denkbeeldige land waar doopsgezinden uit Noord-Nederland samen naar onderweg zijn. We vieren dat we met elkaar op weg zijn naar een hoopvolle toekomst. Hoe dat er uit gaat zien weten we niet. Wel dat we samen onderweg zullen zijn, op avontuur. En misschien zien we iets van toekomst al dagen!
Voor wie?
Georganiseerd door doopsgezinde gemeenten. Voor gezinnen. Voor grootouders en kleinkinderen. En voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof, zich betrokken voelt bij een geloofsgemeenschap en op zoek is naar inspiratie en een unieke ervaring van samen gemeente-zijn. En iedereen kan meedoen, van de jonge spring-in-het-veld tot rollator-gedreven senioren. En alles daar tussen in. We hebben elkaar immers nodig: voor de verhalen, voor het gedeelde verlangen. We hebben elkaar immers nodig: voor de verhalen, voor het gedeelde verlangen, voor hoop.
Wat?
Een dag vol inspiratie. De dag vangt aan met een warm welkom en het begin van samen vieren en zingen. Aansluitend zijn er workshops voor denkers, doeners, dromers, praters, wandelaars en creatievelingen. Of om te genieten van even nietsdoen. Kortom, voor mensen die het leuk vinden zich onder te dompelen in allerlei inspiratiemomenten, bijzondere gesprekken en ontmoetingen. Of juist stilte en rust zoeken om geestelijk even uit te waaien. Het is er allemaal. Maar ook voor kinderen en jongeren is er van alles te beleven. Na het uitgebreide lunchbuffet oefenen we onder deskundige begeleiding een aantal liederen en sluiten af met een inspirerende viering. Het wordt een prachtige dag!


Wanneer: zondag 23 juni 2019
Waar: Zalencentrum ’t Buorskip
Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag
Hoe laat: 10.00 uur Inloop, 10.30 uur aanvang.
Kosten: € 10,00 p.p. Kinderen € 5,00 p.p.
Opgave en betaling vóór 9 juni (= Pinksterweekend) via uw kerkenraad:
Voor zowel de buitendag als het kamperen. (geef a.u.b. ook uw dieetwensen door)
Informatie: Tineke de Vries
06 25 36 31 95
tdevriesdrent@gmail.com


Programma
10.00 tot 10.30 uur Inloop met koffie
10.30 tot 11.00 uur Welkom, zingen en vieren
11.00 tot 12.15 uur Workshops
12.30 tot 13.30 uur Lunch
13.30 tot 14.15 uur Samen zingen
14.15 tot 15.00 uur Afsluitende viering
Voorgangers: Roelof Akse, Geert Brüsewitz en Wiske Beuker
Workshops
Hand letteren - Moniek Rekker
Bezinnend Wandelen - Graddie Meier
De weg van de Comforters - Marjan Huisman
Visoenen voor u, spiritueel waarzeggen - Geert Brüsewitz
Doopsgezind, van blijvende waarde - Pieter Post en Jacob Kikkert
Speeddaten - Yvette Krol
Spiegelverhalen - Jehannes Regnerus
Schilderen voor kinderen en ouderen - Anne Marjan Bosma
Zingen - Caroline in ’t Veld
Quilten - Jantiena de Vries-Durksz
Huisgemeenten - Sieb Kiestra
Kinder- en jongerenprogramma - Janneke Leerink

Ds. Kikkert vertrekt naar Curacao en gaf een koffieochtend Over waar hij daar komt te werken


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier maart, april, mei 2019
DATA:
17 maart ledenvergadering na de kerkdienst
koffieochtenden:
19 maart 9.45 UUR
14 mei 9.45 uur
De weg van de Thora, bijbelstudie
12maart 13.30 Schuilplaats
9 april 13.30 Schuilplaats
30+ Laatste woensdag v.d. maand, 20.00 uur bij Renée:
27 maart
24 april
Inhoud
2 Voorwoord
3 Berichten van de kerkenraad / Wereld Broederschapsdag
4 Vermaningspad, Fredeshiem-midweek , DoRE Cafe
5 Jaarboekje , Regionale buitendag GDS + FDS
8 In memoriam Alie Hazenberg-Rosema
9 Verjaardagen, externe data
10 Gespreksgroep 30+
1

VOORWOORD: EEN FEESTDAG MET EEN HOOFDLETTER.

Heeft u dat nu ook, het idee dat dit jaar de lente veel eerder is begonnen ?
De sneeuwklokjes bloeien volop en lijken groter dan ooit en verder bloeit en groeit er al zoveel: het is een lust voor het oog ! Vanmorgen, 24 februari, liep ik in de volle zonschijn te wandelen langs de waddenkust en waarachtig: een veldleeuwerik zong uitbundig zijn lied terwijl hij in de strakblauwe lucht omhoog ging en dat meerdere keren in een korte periode!.

LENTE ! dacht ik bij mijzelf: Dit geeft mij een écht lentegevoel!
Het begin van de lente is ooit vastgesteld op 20 maart en tijdens een concilie van Nicea in het jaar 325 werd besloten dat Pasen wordt gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Die regel heeft gemaakt dat het christelijk paasfeest in de westerse kerken tussen 22 maart en 25 april valt, dit jaar pas op 21 april.
De weg naar Pasen toe begint wel: het carnaval barst straks los, vnl in de zuidelijke provincies en de tijd van vasten en bezinning volgt daar op. In de doopsgezinde traditie is de weg naar Pasen toe niet altijd zo duidelijk,: er zijn geen kruiswegstaties, geen andere bezinningsmomenten naast de kerkdiensten, geen vastentijd of een Goede Week, maar toch....
Er zijn wel degelijk mensen, die in Vermaningen met elkaar onderweg naar Pasen gaan. Ook in Zuidhorn worden door een groepje actieve mensen rondom de Raad van Kerken in de eerste 3 dagen van de Goede Week vespers georganiseerd: stil zijn , je bezinnen en luisteren naar muziek.

Zo kan men ook op weg gaan naar Pasen: naar een Feestdag met een hoofdletter. Ik wens u allen een goede tijd toe !

Renée

2

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

De afgelopen periode zijn er geen bijzondere zaken aan de orde geweest. We kunnen terugkijken een goedgevulde kerk op eerste kerstdag. Willemien is druk bezig om het preekrooster voor 2020 te organiseren, we gaan binnen kort bij alle graven langs die in beheer zijn bij het gravenfonds. Ook hebben we een datum voor de ledenvergadering geprikt. Het leek ons handig om het dit keer te doen na een kerkdienst het wordt 17 maart, noteert u deze datum vast in de agenda of misschien heeft u al informatie ontvangen.

Tineke

WERELDBROEDERSCHAPSZONDAG.

Met een groot aantal gemeenten uit het GDS-gebied vierden we op 27 januari in DG Haren een dienst met als thema: ” Gerechtigheid onderweg “ , bedacht door de doopsgezinde gemeentes in Latijns-Amerika. Ds. S. van der Meer en ds. J. Kikkert lieten ons aan de hand van een filmpje zien, hoe actueel het helaas blijft om mensen die vluchten voor geweld een menswaardig bestaan te garanderen. Een jong meisje uit Syrie wil na 3 jaar in Nederland te zijn alleen maar hoeven te zeggen : ik ben Loujein en ik ben 12 jaar oud, zonder te hoeven vertellen dat ze gevlucht is. Verder gaan met je leven, een nieuw bestaan te kunnen opbouwen, mensen te ontmoeten, die een helpende hand reiken en je betrekken in de gemeenschap waar je nu deel van uit gaan maken.
Het blijft van alle tijden, maar niet minder een opdracht om met elkaar te blijven streven naar gerechtigheid onderweg.

Renée (zie de foto op bladzijde5) 3

DIVERSE ZAKEN DIE DE AANDACHT VRAGEN

Vermaningspad
Ook dit jaar wordt er op Hemelvaartsdag, 30 mei, weer een Vermaningspad georganiseerd.
De organiserende gemeente is Apeldoorn, er is een fietstocht via knooppunten vanuit Apeldoorn naar Mennorode. Ook worden autoroutes naar Deventer en Zutphen aangegeven.
Dus als u denkt dat lijkt me wel iets, let dan op verdere informatie via de nieuwsbrief Doopsgezind NU.

Midweek op Fredeshiem
Van 20 tot en met 24 mei wordt door de FDS en GDS een midweek georganiseerd met name voor de wat ouderen in onze doopsgezinde gemeenten
De midweek in Fredeshiem staat voor: gezelligheid, goede verzorging, heerlijk buiten zijn, mooie excursies en afwisselende activiteiten. Ieder jaar is er een thema dat gedurende de hele week centraal staat. Met elkaar wordt zo een goede week beleefd. U wordt van harte uitgenodigd om mee te gaan. De leiding is in handen van Annie Rekker en Hotsche en Jacob Kikkert.
Meer informatie bij ds. Jacob H. Kikkert, tel.: 0651516030
DoRe-Café Groningen
Het DoRe-Café van de doopsgezinden en remonstranten in Groningen gaat dit voorjaar met een drietal bijeenkomsten in op het steeds opvallender maatschappelijk fenomeen van de groeiende verscherpte tegenstellingen tussen diverse groepen mensen. Soms wordt er zelfs een echte muur opgeworpen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Als u dit boekje ontvangt is de eerste bijeenkomst op 6 februari al geweest. Op de volgende bijeenkomst 6 maart, in de doopsgezinde kerk, geeft de theoloog en filosoof Chris Doude van Troostwijk zijn visie op bovengenoemd thema. En op 9 april doet historicus en bestuurskundige Meine Henk Klijnsma dat in de remonstrantse kerk. Als u geïnteresseerd bent in deze bijeenkomsten kunt u voor meer informatie het beste contact opnemen met ds. Jacob H. Kikkert.

Jaarboekje
Het doopsgezinde jaarboekje 2019 is uit en kan besteld worden. Het jaarboekje bevat persoonlijke gegevens en is in verband met de AVG niet openbaar. Als u een boekje wilt hebben kunt u dit bij de secretaris van de kerkenraad (zr. Joke de Haas) kenbaar maken. Het boekje kost 10 euro. U kunt dit uiterlijk tot en met 17 maart as. doen.

Regionale buitendag op 23 juni
Houdt u vast een plekje open in de agenda voor de regionale buitendag deze wordt dit jaar samen met de FDS georganiseerd. Als locatie is gekozen voor het recreatiepark ‘de Roggeberg’ in Appelscha. Er zullen verschillende activiteiten zijn voor jong en oud. Als u wilt kunt u al een dagje eerder komen, er is op het terrein ruimte om te kamperen.

Tineke


World Fellowship Day in Haren

6

Kerstkoortje


7

IN MEMORIAM ZR. AALTJE (ALI) HAZENBERG-ROSEMA

Op 24 januari jl is zr. Hazenberg overleden. De crematie heeft plaatsgevonden op woensdag 30 januari te Groningen, ds. Saakjen van Hoorn heeft daar o.a. het woord gevoerd.
Zr. Hazenberg is in Briltil geboren en opgegroeid en indertijd gedoopt in de doopsgezinde gemeente te Den Horn. Na haar huwelijk met Jan Roelf Hazenberg is zij komen wonen op de boerderij aan de Casper Robblesdijk te Grootegast. Deze lag toen een eind buiten het dorp en was bereikbaar via een karrespoor. Ook was er geen elektriciteit en gas aanwezig, het waren dus, uitgaande van die huidige tijd, zeer eenvoudige omstandigheden. Hier hebben ze vele jaren gewoond en gewerkt en het waren zoals in ieder gezin goede en zware tijden. Hun dochter Elly is hier geboren, dit was een zeer welkom geschenk. Tijdens de crematie werden door familieleden herinneringen opgehaald van logeer partijen op de boerderij. Zij konden altijd rekenen op een warm onthaal en bewaren dierbare herinneringen daaraan.
Na hun werkzame leven is het echtpaar Hazenberg in het dorp Grootegast gaan wonen, hier hebben zij nog enkele goede jaren gehad. Zij moesten echter als gevolg van de ziekte van br. Hazenberg verhuizen naar een appartement met meer zorg. Na het overlijden van haar echtgenoot is zr. Hazenberg hier blijven wonen en heeft zij nog goede jaren gehad. Zij heeft tot op hoge leeftijd met de fiets nog haar rondje door het dorp kunnen maken en ook genoot zij van de bezoekjes aan haar dochter Elly en schoonzoon Henk in Peize.
Zelf denk ik met plezier terug aan de korte bezoekjes die ik haar zo nu en dan bracht.

Tineke 8

VERJAARDAGEN

Maart
06-03 * Dhr. H.H. Blink
07-03 * Dhr. T. Westerlaan
22-03 * Mevr. A. Datema-Hamming

April
12-04 * Mevr. G.J. Couperus
12-04 * Mevr. W.K. Jonker
23-04 * Mevr. B. Hoekstra
28-04 * Mevr. T. Dijkstra-Groeneveld

Mei
10-05 * Dhr. H. Couperus
10-05 * Mevr. J. A. Jimmink-Waiboer
25-05 * Mevr. J. Blink-Molema

Juni
01-06 * Mevr. L. Buiskool

OVERIGE DATA

28 april uitvoering Museskoor-Koortje Noordhorn in onze kerk om 15.00 uur

15,16 en 17 april vespers in de Goede Week : 19.30 uur in de Jozefkerk

Donderdag 28 maart: Passiemuziek door de eeuwen heen 20.00 uur Dorpskerk, Jellemaweg, inleider Kees Kugel 9

GESPREKSGROEP “30+”

In januari zijn we weer gestart, met 9 personen komen we iedere laatste woensdag van de maand bij elkaar. Het onderwerp voor de komende keren is de BROEDERLIJKE VERENIGING. Officieel is het ‘Broederlijke Vereniging van ettelijke kinderen Gods’. Het is het verslag van een bespreking die op zondag 24 februari 1527 te Schlatten am Randen (ca. 20 km noordwestelijk van Schaffenhausen) gehouden is. Het is niet duidelijk wie de bijeenkomst heeft georganiseerd en ook niet wie er allemaal bij aanwezig waren. Het enige wat met zekerheid kan worden gezegd is waar het was en wie de tekst heeft opgesteld. In deze tekst worden een 7tal regels geformuleerd waaraan een ‘doopsgezinde gemeente’ moest voldoen.
Ik ben er nieuwsgierig naar hoe wij als leden van de gespreksgroep nu na bijna 500 jaar denken over deze regels. De eerste regel waar we over gesproken hebben is de doop.
‘De doop moet gegeven worden aan al diegenen, aan wie boete en verandering des levens is onderwezen en die waarachtig geloven, dat hun zonden door Christus zijn weggenomen, aan al diegenen die in de opstanding van Christus willen wandelen en met Hem begraven willen worden in de dood, zodat ze met Hem kunnen opstaan, en, die dat dan uit eigen beweging met die bedoeling van ons verlangen.
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe u hier nu anno 2019 over denkt.

Tineke


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier december 2017, januari, februari 2018
3 december naar Groningen
22 dec kerstavond voor jong en oud met koortje
25 dec koffiedrinken voor de kerstdienst om 9.30 uur en koortje
21 jan World Fellowship Day in Stadskanaal om 10.15 uur
23 jan Koffieochtend van 10 - 11.30 uur Om 9.45 u. staat de koffie klaar.

30 +
29 nov bij Renée
31 jan
28 febr

Inhoud

2 Voowoord
3 Kerstleis
4 Bericht vanuit de kerkenraad
5 GDB doopsgezinde retraites
7 Verjaardagen
8 Oecumenisch Winterwerk Raad van kerken lezingen
    Tentoonstelling tekeningen van Jan Ernst Douma op Nienoord
    GDS en ADS
9 In memoriam Anna Zeemans

Voorwoord

Op weg naar kerst...

Elk jaar overvalt mij dat weer een beetje, om een stukje te schrijven in november, terwijl het “kerstgevoel” nog ver te zoeken is.

Ja, nog even en de adventstijd begint weer, een tijd van bezinning en verwachten, het Latijnse woord “adventus” betekent immers : “ komst “. Je zou kunnen zeggen dat Advent de voorbereiding op het kerstfeest is. Daar krijgen we de tijd voor: om langzaam in 4 weken tijd ons op deze viering voor te bereiden. Dat is niet alleen het bedenken of je dit jaar kerstkaarten gaat versturen en aan wie óf de voorbereidingen en het uitnodigen van gasten voor het kerstdiner, hoewel dat ook belangrijk kan zijn Het gaat mij meer om de verstilling, het bezinnen wat de geboorte van dit bijzondere kind met je doet. “Licht in de duisternis”, dat we elk jaar weer mogen vieren.
Voor mij is het de hoop dat we elk jaar weer opnieuw mogen beginnen met wat verdraagzamer, wat respectvoller tegenover elkaar te zijn. Dat heeft voor mij met “het kerstgevoel” te maken. Soms ben ik dat even kwijt in de wereld waarin we leven met zoveel mensen, die niet op hun bestemming zijn. Niet zolang geleden las ik weer eens opnieuw een uitspraak van Tsjechische schrijver en voormalig president van Tsjecho-Slowakije Václav Havel :

-Hoop is niet de overtuiging dat dingen goed zullen komen, maar de zekerheid dat iets zin heeft, ongeacht of het goed zal komen -

Ik wens u allen namens de kerkenraad een zinvolle adventstijd en goede kerstdagen toe! Renée ter Veer

Kerstleis Anton van Duinkerken

Het is gebeurd op een winterdag
des nachts om twalef uren.
De kleine kudde met herders lag
te sluimeren bij de vuren.
Toen klonk uit de hemel een heldere wijs:
Kyrie Eleys.

Maar ik en gij waren niet daarbij,
ons trokken te vele zaken
naar aardse gewichtigdoenerij,
naar wereldse vermaken
of naar onze zorgen voor drank en spijs
Kyrie Eleys.

De herders hadden hun handen vol
eenvoudige geschenken.
Zij gaven het Kerstkindje schapenwol
en baden het: wil aan ons denken,
wanneer Gij zult zijn in Uw paradijs.
Kyrie Eleys..

Doch ik en gij komen achteraan
met duizenden meegelopen.
Wij zullen wel Iang in de rij moeten staan,
maar de staldeur is nog open.
Wij worden misschien nog wel eenmaal wijs.
Kyrie Eleys,

Uit En dit zal u een teken zijn. Uitg De Toren Naarden

BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

Wat heeft ons de afgelopen periode bezig gehouden en wat vraagt onze aandacht de komende periode?
Jan Albert is betrokken bij de tentoonstelling in Nienoord over 500 jaar reformatie, elders in dit berichtenblad leest u hier meer over.
De subsidie aanvraag voor onderhoud van het kerkgebouw bij de Rijksdienst voor cultuurgoed is toegekend. Dit betekent niet dat alles op de schop gaat maar er is een officieel onderhoudsplan opgesteld voor de komende 6 jaren. Dit is door Jan gebeurd in samenwerking met Monumentenwacht. Dit plan is goedgekeurd en er kan in het voorjaar een begin meegemaakt worden.
Een zestal predikanten uit de grotere doopsgezinde gemeenten in het GDS en FDS gebied maken zich zorgen over de toekomst van de gemeenten. De afgelopen jaren zijn zij regelmatig bij elkaar gekomen om over het gemeente zijn na te denken. De vraag of het wenselijk is om meer met elkaar op te trekken kwam naar boven. Dit heeft geresulteerd in een gespreksboekje. Zodra we het boekje ontvangen hoort u hier meer over.
Renée en Jan Albert zijn naar een overleg met de dg gem. Groningen geweest waar ook de dg. gem Eenrum en Assen bij aanwezig waren. De dg gem. Eenrum heeft aangegeven dat zij zich in het voorjaar van 2018 opheffen en overgaan naar Groningen. Dg. gem Assen en Westerkwartier gaan voorlopig nog op de oude voet door.
De voorbereidende activiteiten voor de kerstperiode zijn gestart, het koortje komt binnenkort weer bij elkaar, er zijn afspraken gemaakt over de organisatie van het kerstfeest voor jong en oud en de kerstviering op eerste kerstdag. We drinken dan voorafgaande aan de dienst om 9.30 uur een kopje koffie.
In het voorjaar willen we nog een bijeenkomst organiseren voor de bezoekersgroep, een datum is nog niet gepland.
Tot zover enkele zaken die de kerkenraad bezighoud.

Tineke

GDB - Doopsgezinde retraites

Ook in 2018 worden er weer twee retraites gehouden op Buitengoed ‘Fredeshiem’.

Retraite 1: Voor vrouwen en mannen en (echt)paren
Datum: 19, 20 en 21 januari 2018
Thema: “De innerlijke ruimte”
Leiding: ds. Marion Bruggen, drs. Marjan Kip, ds. Christine Schlette
Retraite 2: Vrouwenretraite in de 40 dagen tijd
Datum: 16, 17 en 18 maart 2018
Thema: Zo goed als nieuw
Leiding: ds. Iris Hasselbach-Jongsma, ds. Margreet Eberwijn-Verveld
Deelnameprijs: Afhankelijk van kamer varieert de prijs van 165 tot 200 euro pp.
De deelname prijs is exclusief annuleringsverzekering. De deelname prijs is variabel i.v.m. de stijgende kosten. De minimale prijs voor een 1-persoonskamer is 185 euro en voor een twee persoonskamer is het 165 euro. Wie meer kan en wil betalen kan tussen de 200 en 185 euro betalen.
Als de deelnameprijs niet geheel opgebracht kan worden kan een beroep gedaan worden op het steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds wordt gevoed door de opbrengsten uit collectes en giften (ook in onze gemeente wordt voor dit fonds een collecte gehouden). Uw verzoek om financiële ondersteuning wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marije Koettniz-Worst.
U kunt zich aanmelden bij:
Marije Koettnitz-Worst
B. Venemastraat 11 B7
9671 AA Winschoten

Verjaardagen

December
14-12-1961 * Mevr. A. de Boer

Januari
09-01-1948 * Dhr. J. v/d Wijk
11-01-1930 * Dhr. W. Hansma
16-01-1926 * Mevr. T.C.A. Schuiringa-Mulder
19-01-1947 * Dhr. R. den Boef
28-01-1941 * Dhr. S. de Jong

Febru ari
18-02-1949 * Dhr. A. Dijkstra
18-02-1945 * Dhr. A. van Til
19-02-1927 * Mevr. A.G. Mensinga-Dijkstra
20-02-1955 * Dhr. A.S. van Benthem
22-02-1937 * Mevr. G. Oosterhuis-Timmer
25-02-1914 * Mevr. D. Sijpkens - Schuiling
27-02-1954 * Dhr. H.J. Zeemans
27-02-1946 * Mw. A. van Til-Vredeveld


Oecumenisch Winterwerk Raad van Kerken Zuidhorn

 • Woe 6 en 13 december Een dwarse gelovige PeterRollins ( o.l.v Yke van
  Luinenburg) 20 uur, consistorie Dorpskerk , Kerkstraat 18
 • Vrij 10 en 17 januari- Bericht van grote vreugde naar marcus. (ds Henk
  Pol), 20 - 22.00 uur, Consistorie Dorpskerk, Kerkstraat 18
 • Zo Rondje kerkenpad:o.l.v Renée ter Veer op::
  Zo 14 februari RK St Jozef kathedraal Radesingel 2 en
  Zo 4 februari Remonstrantse gemeente Coehoornsingel 14
 • Di 23 en 30 januari, 6 februari - Lijden en volhouden inleider ds Jörg Buller
  20.00 uur, Consistorie Dorpskerk, Kerkstraat 18
 • Zo 18 februari Cantatedienst met 2 cantates van J.S. B ach :
  (BWV 127: Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott.
  BWV 186: Ärgre dich, o Seele, nicht.) dienst begint om 10.00 uu
 • Woe 14 februari - Een patriot op de preekstoel (inl Kees Kügel)
  20.00 uur, Dorpskerk, Kerkstraat 18
 • Woe 21 februari - Stefan Hertmans, de bekeerlinge( Ds. Henk Pol)
  20.00 - 22.00 uur, RK pastorie


Tentoonstelling Nienoord

Tentoonstelling tekeningen van Jan Ernst Douma

In het kader van 500 jaar reformatie op Nienoord is er een tentoonstelling op Nienoord met tekeningen van alle ongeveer 50 kerken .in het Westerkwarteir, waaronder onze Doopsgezinde in Grijpskerk, Den Horn en Noordhorn. Het is in de ‘Termaten hal’ in de tuin van Nienoord in Leek. Als extra illustratie liggen daar onze oudste bijbel van 1687 en ons wandbord ‘Dpen wat mondig’ is in een vitrine middenvoor bij de ingang van de tentoonstelling. Gaat u eens kijken, de tentoonstelling loopt tot maart 2018.

GDS en ADS

Op woensdag 15 november was de najaarsvergadering van de Groninger Doopsgezinde sociëteit en op zaterdag 18 nov. de najaarsvergadering van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit bij beide was er een goede sfeer.

In memoriam Anna Zeemans

Anna Zeemans - van Oosten is niet meer onder ons. Ze heeft haar strijd moeten staken en is op 12 oktober na een liefdevolle verzorging van bijna 7 jaar in verpleeghuis Maartenshof in het bijzijn van haar man en kinderen overleden. Als ik aan Anna denk, denk ik aan een vrouw met een sterk karakter. Een vechter, die ondanks het feit dat haar lichaam haar hoe langer hoe meer in de steek liet door MS daar nooit over klaagde. Anna zal best een hele strijd hebben geleverd en ook op haar gezin heeft het ruim 30 jaar ziek zijn een grote invloed gehad. Ze praatte daar echter liever niet over, dat begreep ik wel en had daar diep respect voor. Jarenlang verzorgde ze ons mededelingenblad ”Rondom de Vermaning“ dat soms op een andere datum werd uitgegeven, zoals het Anna uitkwam (want ze liet zich niet in een keurslijf dwingen), maar altijd netjes verzorgd, zo was Anna. Haar optimisme was aanstekelijk, ze had veel belangstelling voor de ander en de bezoekjes aan haar door Janny en mij onder genot van een kopje koffie thuis en later in de hal beneden in Maartenshof waren onderhoudend gezellig.

Wij wensen Harke en de kinderen veel sterkte en kracht toe met het verlies van Anna.

Startdag Museum Wierdenland en kerk Ezinge

Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier september, oktober, november 2017

Data:

30+        27 sept., 25 okt., 29 nov. (de laatste woensdag van de maand)
Thora-studie: 12 sept,10 okt,14 nov.
(In de Schuilplaats om 14.30 uur)
17 sept   Startdag Museum Wierdenland Ezinge
26 sept   Koffieochtend
1 okt       broederschapsdag Groningen
22 okt.   Raad van Kerken dienst
21 nov   Koffieochtend
Inhoud

1 Data
2 Startdag
3 Vredesweek
6 Berichten vanuit de kerkenraad
7 GDS-buitendag-Norg
8 Verjaardagen
9 Tentoonstelling Nienoord
10 Startdag in Ezinge

STARTDAG

Startdag? Zult u denken, dat is lang geleden dat we zoiets gedaan hebben!
Wel, het is nooit te laat om iets weer op te starten, denk ik dan maar.
Het idee speelde al een poosje om gewoon weer eens met elkaar als gemeente op stap te gaan, maar dan echt letterlijk op stap te gaan !
Ja, we zijn in die tussentijd wel wat ouder geworden, daar houden we rekening mee, maar de “spirit” is er nog en blijft, naar ik hoop, nog wel een poosje.
Sommigen hebben genoten van een heerlijke vakantie of een dagje uit: even weg van alledaagse zorgen, de knop even om. Dat is altijd een heerlijk gevoel: de zinnen verzetten.
Dat is wat ook een startdag beoogt, maar dan in gemeenschapszin : we hebben een gemeenschappelijk doel én: daar stáán ervoor, daar gáán ervoor met een nodige portie positiviteit
Ook voor het komende seizoen zal ik graag willen meegeven : niet teveel achterom kijken hoe het was, maar de blik vooruit en doen wat we in onze mars hebben: niet méér niet minder.
Is dat niet een mooi uitgangspunt om dit komende seizoen weer met elkaar op weg te gaan?

Renée ter Veer

VREDESWEEK 2017

De vredesweek is dit jaar van 16 tot en met 24 september. Vrede is een onderwerp dat ons allen aanspreekt en waar vanuit verschillende gezichtspunten naar gekeken kan worden. Wat verstaan we onder vrede en wanneer spreken we van vrede?
Het thema van de Vredesweek dit jaar is: de kracht van de verbeelding. Er wordt daarmee een beroep gedaan op de kracht en de mogelijkheid van onze eigen verbeelding. Het gaat er om open te staan voor nieuwe beelden en ideeën. Verbeelding stelt je in staat om te dromen en om grenzen te verleggen. Om samen met de ander te zoeken naar datgene wat ons met elkaar verbindt in plaats van te kijken naar wat ons verdeelt.
Ook de Wereldraad van Kerken vraagt onze aandacht voor rechtvaardige vrede. Rechtvaardige vrede is de vrede die niet ten kosten gaat van de ander. De Wereldraad van kerken vraagt dit jaar aandacht voor de situatie in Palestina en Israël en nodigt mensen over de hele wereld uit om zich te verenigen in vreedzame acties en te bidden voor een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël. De secretaris generaal van de Wereldraad van Kerken, Rev. Dr. Olav Tveit, geeft aan dat de Vredesweek een mogelijkheid is om de wereld te herinneren aan het onopgeloste conflict in Palestina en Israël en om solidariteit te tonen met de mensen die naar vrede zoeken en lijden onder de bezetting.
Ook de Mennonite World Conference vraagt aandacht voor 24 september, dit doen ze doormiddel van een brief waarin ze onder meer aandacht vraagt om met elkaar bruggen te bouwen in een wereld die zich meer en meer polariseert.
Hierbij aansluitend volgt het Handvest voor Compassie. Dit handvest is gebaseerd op basis van de Gulden Regel (Wat jij niet wilt dat jou wordt aangedaan, doe dat ook een ander niet aan) en is bedoeld om mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. Vele mensen met verschillende achtergronden hebben wereldwijd aan de totstandkoming van dit document meegewerkt. Het Handvest werd in 2009 vastgesteld en gepubliceerd, het is vertaald in meer dan dertig talen.
Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Compassie is onze drijfveer om on">s onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en eenieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect. Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privéleven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen - zelfs over onze vijanden - doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan. Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt. Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie; terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft; garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren; positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren; bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen - ook van hen die wij als onze vijanden zien.
Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten.
Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede met elkaar leeft.

Tineke


Als afsluiting van de 30+ groep aten we weer gezamenlijk bij Jan en Tineke v.d.Wijk

BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

Afgelopen maand zijn we niet meer als kerkenraad bij elkaar geweest. Er is dus niet veel nieuws te vertellen, we hopen dat u een goede zomer heeft gehad en we gaan ons nu weer opmaken voor het nieuwe seizoen.
Van de Doopsgezinde Zending hebben we een adreswijziging ontvangen voor het inzamelen van postzegels. We hebben dit vroeger ook gedaan en willen hier wel weer mee gaan beginnen. Achter in de kerk komt een bakje te staan waar u de postzegels in kunt deponeren. Leest u hierna de richtlijnen voor het inleveren van de zegels.

Hoe kunt u de postzegels het beste inleveren?
 • Postzegels op enveloppen ruim afknippen (1cm rondom de postzegel).
 • Postzegels op kaarten laten zitten; een kaart met zegel en stempel is vaak meer waard dan de losse zegel.

Voorlopig programma najaar 2017

Allereerst willen we starten met een startzondag op 17 september elders in het berichtenblad leest u hier meer over.
We hebben een planning gemaakt voor de reguliere bijeenkomsten voor dit najaar de volgende data hebben we vastgelegd:
Gespreksgroep: de laatste woensdag van de maand dus op 27 sept., 25 okt. en 29 nov..
Studiegroep ‘Weg van de Tora’: dinsdagmiddag in de Schuilplaats om 14.30 uur op 12 sept., 10 okt., 14 nov.
Koffieochtenden: Deze data zijn mij op dit moment nog niet bekend, zodra hier meer duidelijkheid over is hoort u hiervan.

MERK 2018

Van 10 tot 13 mei 2018 vindt de MERK plaats in Montbéliard in Frankrijk. Het begint op donderdag avond (Hemelvaartsdag) met een voorstelling over de 500-jarige geschiedenis van de Dopers. Vrijdag en zaterdag zijn er inleidingen en voordrachten en zondag is de feestelijke afsluiting. Meer informatie kunt u vinden op www.doopsgezind.nl à MERK 2018.

Tineke

GDS buitendag Norg:


Yvette Krol geeft uitleg over het ‘Dopen wat mondig is’ wandbord. Daarna knipt en lijmt iedereen op een plastic bordje zijn eigen alternatieve tekst daarvoor, maar de originele versie van onze ds Smeding blijft toch de beste.

Verjaardagen

September
04-09-1948 * Dhr. J.A. Buiskool
17-09-1932 * Mevr. J. Wecke-Kroeze
18-09-1953 * Mevr. A. Zeemans-van Oosten
30-09-1944 * Mevr. de Jong

Oktober
02-10-1949 * Dhr. R.A. de Haas
13-10-1935 * Mevr. A.H. Leutscher-Fluks

November
04-11-1933 * Dhr. H. Meiborg

Gezamenlijk Kerkhof opknappen in Noordhorn
op de achtergrond een kameel.

Tentoonstelling Nienoord:

Van eind september tot eind januari is er in de Termatenhal op de borg Nienoord een tentoonstelling van tekeningen van dhr Jan Ernst Douma van alle, - ongeveer 50- kerken in het Westerkwartier. Waaronder de vermaningen van Grijpskerk, Noordhorn en Den Horn. Deze tekeningen gaan vergezeld van materiaal dat de kerkgenootschappen zelf inbrengen. Wij denken aan een foto van onze vlag, van het wandbord en een bijbel, maar ook een verhaal over onze ontstaansgeschiedenis. Deze tentoonstelling is naar aanleiding van 500 jaar Reformatie.

Startdag 17 september

In het beginstukje heb ik al vermeld, dat we een startdag organiseren, nou ja, eigenlijk een startochtend. Als locatie hebben Museum Wierdenland in Ezinge uitgekozen, niet zover uit de buurt.

Het plaatsje Ezinge is een oude wierde en aan de hand van opgravingen, die met een film van een kleine 10 minuten verduidelijkt worden, is er veel bekend geworden over de vroegere bewoners. Er is ook een tentoonstelling van schilder Matthijs Röling te zien, die in Ezinge zelf woont. Hij hecht grote waard aan rust en vrijheid, die hij vindt in de provincie Groningen “Weelderige Wierde” is de titel van deze tentoonstelling en laat een groot aantal van Rölings tuinschilderijen uit Ezinge zien.

We beginnen de ochtend met koffie in de mooie open ruimte die het museum heeft en bekijken daarna het museum.
Voor de liefhebber : U kunt daarna ook nog de wierde Ezinge zelf bekijken en rondwandelen .
Als u zich nog niet per lijst heeft opgegeven, kunt u dat doen bij mij.
ZONDAG 17 september om 10.30 uur
Bezoek aan Wierdemuseum EZINGE
Kosten: 10 euro, inclusief entree, koffie en gids
Mocht u een museumjaarkaart hebben neem deze dan mee, dan heeft u gratis entree.

Renée ter Veer
Telefoon: 05940 502447

Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier juni, juli, augustus 2017
Pastorale zorg wordt gegeven door ds . J.H. Kikkert.
Afspraken worden geregeld door zr. R.ter Veer- van Pelt
Tel.: 0594-502447
Telefoonnr. van ds Kikkert voor noodgevallen: 06-51516030
Adres ds Kikkert: Entinge 7 Roden.

Data:

24 mei 30+
25 mei vermaningspad hemelvaart
4 juni dienst met Eenrum bij ons
25 juni GDS buitendag in café-zalencentrum Zwaneveld in Norg
25 juni Raad van Kerken Zuidhorn bestaat dit jaar 40 jaar en
daarom heeft de dienst van 25 juni as een feestelijk randje

Inhoud
1 Data
2 Vrijheid
3 De wind wij zien hem niet
4 Berichten vanuit de kerkenraad
5 Bericht van de boekhouder
6 Preekrooster
7 Herstel Langestraat
8 Verjaardagen
9 Vermaningspad
10 Verslag beraadsdag
10 Herstel br Meiborg

Vrijheid

In de afgelopen dagen waren er rond 4 en 5 mei veel reportages, documentaires en films te zien rond de herdenking van de 2e wereldoorlog. Nog altijd actueel omdat het besef van vrijheid, van vrij zijn ook soms ver te zoeken is.
In de loop van de jaren heb ik heel wat films en reportages gezien en beluisterd, deze geschiedenis blijft me bezighouden vanaf mijn jeugd. Een oud-tante: Celine kwam rond mei altijd een paar weken logeren bij ons thuis, zij had het grootste gedeelte van oorlog ondergedoken gezeten bij familie van mijn moeder in Friesland, louter en alleen omdat ze joods was. Veel werd er nooit over gezegd, nog veel meer over gezwegen, maar het maakte als kind veel indruk als ik haar, een frêle oud dametje, kaarsrecht zag staan tijdens de twee minuten stilte.
Vrijdagavond zag ik op Nederland 2 een documentaire van 2doc over de begraafplaats in Ysselsteyn, waar ruim 31.000 Duitse soldaten begraven liggen. In deze documentaire kwamen verschillende mensen aan het woord en waren de meningen ook zeer uitlopend. In het gastenboek staat geschreven: Duitse soldaten, niemand treurt om jullie!
Wel liggen er nog steeds verse bloemen op een aantal graven.
Dan besef ik weer ten volle welke waanzinnige uitwerking een oorlog kan hebben, dat wij moeten koesteren dat we mogen zeggen en voor onze mening mogen uitkomen, nog steeds in deze tijd.
Maar die vrijheid is kwetsbaar, is niet vanzelfsprekend, zonder respect voor de medemens niet mogelijk.
En tussen zeggen en doen ligt soms een wereld van verschil, en geldt ook bij ons nog altijd: “ daden gaan woorden te boven” ?

Renée


De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort.

De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.

De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.

De Geest, we zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.

Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.

Uit het Liedboek Lied 676

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

Allereerst een korte terugblik op de afgelopen periode. De ledenvergadering heeft onze en uw aandacht gevraagd, deze is goed verlopen. Er waren geen hele bijzondere zaken.

De subsidie aanvraag voor onderhoud van het kerkgebouw is verstuurd en het is nu wachten op een reactie of deze al of niet wordt toegekend.

Eerste paasdag was er weer een gezamenlijke paasontbijt, er waren ca.18 personen aanwezig en de verzorging was in goede handen van Renée en Gé. We hebben heerlijk kunnen eten van hetgeen op tafel stond.

De reconstructie van de Langestraat is bijna voltooid en er zal met de gemeente overlegd worden over de invalide parkeerplaats voor zondagmorgen.
Het onderhoud van de tuin blijft een punt van aandacht en soms gebeuren er zaken buiten je om maar waar je wel rekening mee te houden hebt.

We hebben besloten dat we komende september de kerk niet openstellen met Open Monumentendag, dit omdat niemand van de kerkenraad aanwezig kan zijn.

Jan Albert gaat naar de voorjaarsvergadering van de GDS, daar wordt o.a. gesproken over de mogelijkheid om een bureau in te richten dat mogelijk bepaalde deeltaken van een gemeente kan overnemen. Gedacht wordt aan:* Boekhoudkundige taken / financiële administratie, *redactionele taken, *secretariële taken. We kunnen ons voorstellen dat er gemeenten zijn die hieraan behoefte hebben. Op dit moment is het echter voor onze gemeente niet aan de orde. Maar we zijn ons ervan bewust dat dit zomaar kan veranderen.

Tineke

Financiën, “bericht van de boekhouder”

In de maanden mei en juni worden de brieven verstuurd met het verzoek voor uw jaarlijkse bijdrage. Wellicht heeft u, terwijl u dit leest, de brief al ontvangen. Het bestaan van de Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier is onder meer afhankelijk van de financiële bijdrage van haar leden, belangstellenden en lezers van het contactblad.

In de leden-,belangstellendenvergadering van 28 februari is de begroting voor 2017 goedgekeurd. Echter deze begroting laat een tekort zien van ca € 3500,-. Voor het jaar 2016 was indertijd ook een dergelijk tekort begroot, uiteindelijk bleek bij de afsluiting van het financiële boekjaar 2016 dit tekort ca € 2200,- te bedragen. Kortom u begrijpt dat we jaarlijks de financiële reserves van de gemeenten moeten aanspreken, oftewel we “teren in”.

De belastingdienst heeft de Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hetgeen inhoudt dat giften aan de doopsgezinde gemeente aftrekbaar zijn van de belasting. Overigens hanteert de belastingdienst voor het totaal van uw giften wel een drempel van 1% van uw belastbaar inkomen.

j.v.d.w.Renovatie Langestraat

Verjaardagen

April
23-04-1937 * Mevr. B. Hoekstra
28-04-1952 * Mevr. T. Dijkstra-Groeneveld

Mei
10-05-1926 * Dhr. H. Couperus
10-05-1940 * Mevr. J. A. Jimmink-Waiboer
25-05-1937 * Mevr. J. Blink-Molema
25-05-2007 X Dhr. en mw. A. Dijkstra-Groeneveld

Juni
01-06-1927 * Mevr. H. Hazenberg-Rosema
01-06-1921 * Mevr. L. Buiskool
29-06-1979 X Dhr en Mevr J. v/d Wijk-Wals

Juli
04-07-1938 * Dhr. P. Jimmink
13-07-1948 * Mevr. T. v/d Wijk-Wals
14-07-1923 * Mevr. F. v/d Hoek-Medendorp
21-07-1946 * Mevr. J.M.U. de Haas-de Boer
25-07-1927 * Mevr. W. Couperus

Augustus
11-08-1949 * Mevr. H.J. den Boef
18-08-1948 * Mevr. R.M. ter Veer-van Pelt
21-08-1977 * Mevr. M. Koetnitz-Worst
29-08-1975 X Dhr en Mevr de Haas


VERMANINGSPAD
Op Hemelvaartsdag 25 mei wordt het Landelijk ‘Vermaningspad 2017’ in het noorden van Groningen georganiseerd. De doopsgezinde gemeenten Eenrum, Uithuizen, Middelstum en Zeerijp-Zijldijk stellen dan hun kerken open. Er worden fiets en auto routes van verschillende lengte langs de 4 vermaningen georganiseerd. De deelnemende Vermaningen zijn open tussen 9.30 uur en 16.00 uur. Om 16.00 uur is een afsluitende vesper in de Vermaning van Zijldijk.
Een uitgelezen kans voor ontmoeting met doopsgezinden uit verschillende gemeenten en andere regio’s.

PELGRIMEREN
De Stichting Pelgrimeren in Groningen heeft een netwerk van Pelgrimroutes ontwikkeld. Gekozen kan worden uit dag etappes van ca 21 km of rondwandelingen van gemiddeld 8 km. Alle vroeg- en laat middeleeuwse kerken zijn in deze wandelingen opgenomen. Veel kerken zijn ook te bezoeken. Ook andere cultuurhistorische bezienswaardigheden zijn in de routes opgenomen. Voor meer informatie kunt u zich richten tot : Stichting Pelgrimeren in Groningen P.H. Dijkstra, voorzitter, tel.: 0595 444188, groningsepelgrimage@gmail.com

BUITENDAG GDS
Noteert u vast 25 juni in uw agenda op deze dag wordt de ‘Buitendag’ met de verschillende gemeenten in het GDS gebied georganiseerd. Dit gaat gebeuren in café-zalencentrum Zwaneveld in Norg, wat er gaat gebeuren hoort u later.

PINKSTERDIENST
4 Juni is de Pinksterdienst waarin ds. J. Kikkert voorgaat. De leden van de dg. gem. Eenrum zullen hierbij aanwezig zijn. We hopen op een goede dienst.

BERAADSDAG

4 Maart 2017 waren ca. 40 mensen aanwezig op de beraadsdag van de GDS te Haren.
Br. Stenvers was uitgenodigd om toelichting te geven op zijn notitie “Lopen op het water”. Deze notitie bestaat uit twee delen, in het eerste deel worden de afgelopen jaren en huidige situatie beschreven en in het tweede deel doet hij voorstellen tot reorganisatie van de bestuur van de broederschap.
Na deze introductie en een korte koffiepauze vertelt ds. Yvette Krol iets over de ontwikkelingen in het GDS gebied in de laatste jaren.
Hierna wordt het gezelschap opgedeeld in drie groepen waar over de volgende thema’s wordt gesproken; menskracht, financiële middelen en flexibiliteit.
De middag werd afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat verandering onontkoombaar is. Het gaat om de gemeenschap en het doorgeven van het geloofsverhaal.


Gelukkig kon br Hemmo Meiborg
na een herseninfarct en operatie
toch weer bij ons voorgaan.
Op 30 april preekte hij weer al vanouds.


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier februari, maart, april, mei 2017
Data:
Algemene ledenvergadering op: 28 februari aanvang 14.30uur
Paasmaaltijd: 16 april 9.00 uur
Koffieochtenden zijn in het voorjaar op:
14 februari,
28 maart
16 mei.
30+
8 februari
1 maart
5 april
3 mei
Inhoud
1 Data
2 Veurjoar
3 Berichten vanuit de kerkenraad
4 Leeftocht en Studiemiddag
5 Mededelingen uit de Raad v kerken
7 Preekrooster
8 Verkiezingen
9 Verjaardagen
10 Propentschap Annegreet v.d.Wijk, Diaconaal project

Veujoar

Aangezien ik al ruim 40 jaar lid ben van deze doopsgezinde gemeente zullen de meesten van u wel weten dat ik een natuurmens ben. Niets is zo veranderlijk als de natuur en als je daar de schoonheid van kan inzien, is iedere dag een wonder.
Ik heb het geluk om op een prachtige plaats te wonen met veel ruimte rondom mij heen. Vanuit de kamer kan ik de zon zien opkomen en aan de andere kant ook weer ondergaan en de laatste weken zijn deze werkelijk prachtig : soms felrood, dan weer roze met kleine lichtroze wolkjes of oranje gestreept.
Er staan er zo langzamerhand genoeg op foto's, maar soms kan ik de verleiding niet weerstaan en dan moet ik gewoon naar buiten om met dit vorstige nog weer even een kiekje te schieten.
Na een paar weken prachtig winterweer met wat sneeuw en ijs lijkt de vorst het te verliezen, hoewel... februari staat er nog aan te komen en eerlijk gezegd zou ik nog best even willen schaatsen op open bevroren sloten en plassen......
Maar toch is het wonderlijk: vandaag zaterdag 28 januari is het zonnig en voor het eerst sinds weken zo'n 5̊ boven het vriespunt en zag ik vanmiddag richting Kropswolde alweer de eerste kievieten rondscharrelen. Daarbij besefte ik de speelsheid van de natuur : fauna en flora spelen toch wel wonderlijk snel in op veranderingen.
Ook mijn bloembollen staan hier en daar alweer een beetje boven de grond en zullen straks in vele kleuren gaan bloeien :
De kringloop van de natuur blijft voor mij een Goddelijk Wonder:
En ondanks alles: "het zel weer veujoar worden" straks.....

Renée

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

December is altijd een drukke maand. Er moeten tal van zaken geregeld worden zoals; kerstboom bestellen en optuigen, afspraken maken over wie wat doet voor het kerstfeest voor jong en oud, het koortje zet de laatste punten op de I, etc.. Maar het is weer gelukt en we hopen dat u met ons kunt terug kijken op een geslaagde kerstviering. Aan het eind van het afgelopen jaar werden we opgeschrikt door het bericht dat br. Hemmo Meiborg een hersenbloeding had gehad, gelukkig knapte hij weer snel op en is hij van plan om zijn aktiviteiten in april weer te hervatten, wel gaat hij het wat rustiger aan doen. Dit hielt in dat Rudolf op zoek moest naar vervanging voor enige preekbeurten maar gelukkig is dat gelukt. Naar aanleiding van informatie van de verzekeringsmaatschappij Donatus is een risico check opgesteld dit houdt in:
 • De brandblusser hangt niet meer bij de uitgang maar staat in een hoek van de preekstoel.
 • Er is een sleutellijst opgesteld, wie heeft welke sleutel (kerk/Schuilplaats)
 • Er moet een lijst komen van de kostbare voorwerpen en waar deze zich bevinden.
De regels voor subsidie aanvragen voor onderhoud aan het kerkgebouw zijn veranderd. Willen we in aanmerking komen voor de zogenoemde instandhoudingssubsidie dan moeten we een plan, voorzien van begroting, inleveren waarin voor de komende 6 jaren staat aangegeven welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. Dit plan moet worden opgesteld door een door het Rijk erkend bureau. Dit onderwerp zal op de ledenvergadering aan de orde komen. In het beleidsplan is het voorstel opgenomen om een middaggesprekgroep te organiseren, we willen hier in april een start meemaken en kijken hoeveel belangstelling hiervoor is. Meer info hierover verder in deze Rondom de Vermaning.
Tineke

LEEFTOCHT

Leeftocht is een samenwerkingsverband van de groepsverblijven Dopersduin en Buitengoed Fredeshiem en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Leeftocht heeft ook dit voorjaar weer een aanbod van diverse cursussen, voor de komende periode zijn dit: Van 24 tot 26 maart in Buitengoed Fredeshiem is de vrouwenretraite met het thema Ik zie ik zie wat jij niet ziet de kleur is...’. Het thema sluit aan op het doopsgezinde jaar thema:’Blinde Vlekken’. Op 17 en 18 maart in Dopersduin een creatief weekend. ‘Door het oog van de naald’. Wie hier meer over wil weten kan dit vinden op www.leeftocht.nl

STUDIEMIDDAG

Wie vindt het leuk om samen met mij zich te verdiepen in bijbelteksten.
Misschien zegt de naam Dodo van Uden u iets, zij is doopsgezind theoloog en gespecialiseerd in Oude Testament en jodendom. Zij schreef in de periode van 1994 tot en met 2011 regelmatig voor de rubriek Tekst en Uitleg in het Algemeen Doopsgezind Weekblad. Deze artikelen zijn bewerkt in een aantal bundels die zijn bedoeld als lees en studiemateriaal voor bijbelgroepen.
De serie van 5 bundels heet Weg van de Tora’. Bij de uitleg van de bijbel teksten wordt gebruik gemaakt van klassieke joodse bronnen.
Aan het begin en aan het eind van ieder artikel staan één of meerdere opdrachten, er wordt dus wel een beroep gedaan op uw eigen inbreng en wordt er van u verwacht dat u zich voorbereidt op het gesprek dat we die middag aangaan.
Het lijkt mij heel leuk om dit met een aantal van u te doen.
De start is op dinsdag 11 april om 14.30 uur in de Schuilplaats.

Tineke

Mededelingen vanuit de Raad van kerken Zuidhorn

Laatste viering als zelfstandige Sint Jozef Parochie

De St Jozefviering van 18 december, die samen met een aantal parochianen en de jongerengroep was voorbereid was de laatste viering als zelfstandige Sint Jozef Parochie in Zuidhorn. Vanaf 1 januari maakt deze parochie samen met 2 parochies uit de stad Groningen deel uit van de Hildegardparochie Na afloop van deze St. Jozefviering kreeg pastor Hilda van Schalkwijk geheel onverwacht voor de meesten van ons een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Swart. Pastor van Schalkwijk werd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd voor haar werk als pastor, haar inzet voor vluchtelingen, haar aandacht voor armoede en haar betrokkenheid bij de Raad van Kerken Zuidhorn.
mini-symposium “ Met hart en handen in het Westerkwartier”
In een mini-symposium “ Met hart en handen in het Westerkwartier” werd zaterdagmiddag 12 november 2016 een aantal inleidingen gehouden. Het symposium werd geopend door burgemeester L.K. Swart.
In een aantal inleidingen kwam het belang van de kerken aan de samenleving aan de orde, we zijn elkaar gegeven en wat hebben we elkaar te bieden zonder dat we ongeloofwaardig worden. We kunnen niet alles voor elkaar krijgen, maar we kunnen wel iets doen!
Zoals het oprichten van een hulpfonds. Bijvoorbeeld zoals In de kerkelijke gemeente Hellendoorn (olv een dominee) dat gericht is op een 1-malige hulpverlening aan mensen om zo hun budget in orde te maken. Alle kerken betalen 2 euro per dooplid aan dit noodfonds. De diaconieën én de burgerlijke gemeente werken samen aan dit project.
Verder werd op die middag het landelijk project SchuldHulpmaatje gepresenteerd, dat tot doel heeft om mensen met (beginnende) financiële problemen te bereiken en te proberen om samen proberen oplossingen te zoeken voor hun financiële situatie. Er zijn veel netwerken, maar vaak weten leden van kerkelijke gemeenten eerder dan burgerlijke gemeente contact te maken met de mensen die het financieel niet kunnen redden .
Alle kerken in Zuidhorn en Noordhorn zijn in meer of mindere mate verenigd in dit Kerkelijk Platform Zuidhorn en omstreken, waarbij ook kerkelijke buurgemeenten uit het Westerkwartier belangstelling hebben getoond en de intentie hebben om met elkaar samen te werken in dit Kerkelijk Platform

VAKANTIE

In het nieuwe jaar begint bij menigeen de vakantiekoorts te kriebelen, gaan we nog weg en zo ja waar naar toe? De kerkenraad ontving afgelopen maand een folder van de “ Stichting Allegoeds vakanties” met en groot aanbod. Deze organisatie richt zich vooral op ouderen. Er is een verdeling in 4 categoriën:
 1. A: Vakanties voor 65-plus zonder zorgvraag
 2. B: Vakanties voor ouderen met een lichte zorgvraag
 3. C: Vakanties voor ouderen met een intensieve zorgvraag
 4. D: Vakanties voor ouderen met (beginnende) dementie
Er is een scala van mogelijkheden binnen Nederland. Vervoer van en naar de vakantie bestemming is mogelijk.
Informatie over Allegoeds Vakanties te verkrijgen via: Molenweg 49a, 6741 KK Lunteren.
Telefoon: 0318 485183 of via de website: www.allegoedsvakanties.nl

Of U kunt ook kijken wat Mennorode, of Fredeshiem of Dopersduin ons te bieden hebben:

De nieuwe folder van Dopersduin is uit met informatie over de vakantieweken in 2017. Wilt u hier meer over weten dan kunt u kijken op de site: www.dopersduin.nl . Het adres van Dopersduin is Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl. Tel.: 072 5091274.

www.mennorode.nl bij Elspeet www.fredeshiem.nl bij Steenwijk

Preekrooster

12-02-17 10,00 br. J. Pondman
19-02-17
26-02-17 10,00 ds. J. Kikkert
05-03-17
12-03-17 10,00 ds. G. Hoekema
19-03-17
26-03-17 10,00 zr. M. Voorhans
02-04-17
09-04-17
13-04-17 19,30 avondmaal ds. E. Rijkmans
16-04-17 09,00 maaltijd 10u.paasdienst ds. E. Rijkmans
23-04-17
30-04-17 10,00 Br. H. Meiborg
07-05-17
14-05-17
21-05-17 10,00 ds. F. Fennema
28-05-17

VERKIEZINGEN

Dopersen zijn vanaf het begin voor scheiding van kerk en staat, dus een stemadvies hoeft u van ons niet te verwachten.
In maart zijn er zoals u weet verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een journalist (van Nederlands dagblad’ ) heeft de diverse verkiezingsprogramma’s van politieke partijen gelezen op het thema ‘religie’.

PVV: Schrijft vooral over de islam en voornamelijk negatief.
SGP en Christen-Unie: Religie is de hoeksteen voor hun keuzes. Kiezers wordt gevraagd te strijden voor het leven. We moeten de in de basis christelijke grondwaarden van onze rechtstaat en samenleving hervinden.
CDA: Functie van religie voor de samenleving. We zijn te veel gaan geloven in een vrijheid zonder verantwoordelijkheid, in een wereld van rechten zonder plichten. Vluchtelingenverdrag moet aangepast worden aan vluchtelingen melden dat hun verblijf hier tijdelijk is. Zondag als gemeenschappelijke rustdag belangrijk.
D66: Het gaat om ieders vrijheid, ook als het om geloven gaat: “Wij trekken de grens zodra geloof de vrijheid van anderen beperkt of bedreigt. Geloof geeft niemand het recht de vrijheid van denken, zijn of doen van de ander te beperken.’
VVD: Vrijheid van godsdienst een essentiële pijler van ons land. Maar men mag niet onder het mom van godsdienstvrijheid onze samenleving ontwrichten.
PvdA: Een diversiteit aan levensovertuigingen kan er toe leiden dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Er groeit onverdraagzaamheid langs lijnen van afkomst, religie en seksuele identiteit. Vrijheid kan alleen bestaan op voorwaarde dat je bereid bent de vrijheid van de ander te verdedigen.
SP: Met oog op alle misverstanden en onkunde over religies bepleit de SP dat op middelbare scholen aandacht komt voor religie, ‘waarbij leerlingen kritisch leren nadenken over hun eigen achtergronden en leren omgaan met andersdenkenden.’
Groen Links: Als mensen vanwege hun religie bedreigd of gediscrimineerd worden moet dit worden aangepakt.


Koffiedrinken na de dienst.

Lief en leed

zr Sijpkens revalideert nu in het Zonnehuis ze woont nu in Cursastraat 3, ze ontvang graag bezoek.

Diaconaal project rectificatie:

Het totaal dat overgemaakt is werd €997,- uiteindelijk.

Proponentschap Annegreet van der wijk

Annegreet van der Wijk kreeg op de najaars BroederschapsVergadering het diploma van het seminarie. Ze werd daarmee doopsgezind proponent, dat wil zeggen: dominee.


Uitreiking proponentsbul aan Annegreet van der Wijk en haar toespraak


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier december 2016,januari,februari 2017
Data:
29 november beraadsdag GDS in Haren
23 december Kerstviering voor jong en oud
25 dec kerstviering, aanvang met koffiedrinken om 9.30 uur
30+ gespreksgroep
7 december bij ?
Inhoud
1 Data
2 Verwachting
3 Fotos tentoonstelling open momentendag
4 Berichten vanuit de kerkenraad
5-6 Menno Simonslezing door Erik Borgman
6 Preekrooster
7 Raad v kerken data ‘winterwerk’
7-8 ‘Lopen op het water’ rapport H. Stenvers
9 Doopsgezind kwartetspel
10 Verjaardagen

Verwachting

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het volop herfst, de mooie gekleurde bladeren zijn voor een groot deel van de bomen, de laatste knoppen van mijn rozen trotseren de kou en het is bij vlagen koud en guur en regenachtig. Dat is hoe ik me de herfst voorstel, verwacht en beleef en ik denk zelf dat het al eeuwen zo gaat. En toch... deze komende tijd heeft iets in zich van verstilling, van verwondering. Bij mij begint dat eigenlijk al een beetje met Sint Maarten, als in het donker de lichtjes worden ontstoken. Dat is voor mij al een opstapje naar de adventstijd, een tijd van verwachten. Elke zondag van advent steken we in de Vermaning een kaars meer aan tot kerst, steeds meer licht in het donker. Dat doet me denken aan het beginlied dat het koortje rondom kerst altijd zingt: “ Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft”. Dat is voor mij een lied van hoop, maar je moet het licht eerst wel ontsteken! Advent is voor mij een tijd van bezinning, van wachten en verwachten van hopen en wat verwacht ik, waar wacht ik op en hoe doe ik dat ? Het is niet dat ik daar elke keer aan denk, maar toch... naast alle gezelligheid en drukte die de maand december met zich meebrengt is er meer in die adventstijd. Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben, blader ik even in een kerstboek en vind een uitgeknipte gedicht, dat zo eindigt:

Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan de weg van vrede in,
Die moet je verder lopen
Advent is kijken naar wat komt,
Advent is durven dromen,
Is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen.

Dat durven hopen en durven dromen spreekt mij aan, een teken van verwachting, maar op een positieve actie die ik u ook toewens in de komende adventstijd !

Renée

Tentoonstelling op Open monumentendag

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

Wat is er zo de afgelopen periode allemaal gebeurd? Begin september was de kerk open met Open Monumentendag en hadden we een kleine tentoonstelling georganiseerd. Er was jammer genoeg weinig belang-stelling, waarschijnlijk als gevolg van de opgebroken straat, maar het was mooi weer en dat was fijn.

Als gevolg van de reconstructie moest de aansluiting van de waterleiding aangepast worden met als gevolg dat ook de aarding van de kerk gecontroleerd moest worden. De aardlekschakelaars bleken verouderd en zijn inmiddels vervangen. Ook heeft monumentenwacht de inspectie uitgevoerd en het wachten is nu op het verslag.

Renée is 30 oktober naar dg Eenrum geweest in verband met de verschijning van de jubileumbundel Doopsgezinde gemeente Eenrum "Onderweg naar 2019".

We hebben contact gehad met een hovenier over het onderhoud van de grond rondom de kerk, we vonden dat dit wel een erg kostbare aangelegenheid werd en hebben besloten om alleen de haag te laten snoeien.

Zoals u elders in het berichtenblad kunt lezen zijn we naar een informatie avond in Leeuwarden geweest over de nota "lopen op het water". En Renée is nog naar een bijeenkomst in Haren geweest.

We zijn nu alweer druk met de voorbereidingen voor kerst, de kerstboom is besteld en het koortje begint met de repetities.

MENNO SIMONS-LEZING door ERIK BORGMAN

Op 5 november werd voor de vijfde keer de Menno Simons lezing gehouden. Dit keer was Erik Borgman de gastspreker, het onderwerp van de lezing was: ‘Met open handen - de reformatie van de 21e eeuw'.

Borgman is lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie aan de Tilburg University. Daarnaast is hij voor twee jaar benoemd als visiting professor op de wisselleerstoel Vrijzinnige theologie van het Doopsgezind Seminarium.

Als we aan de reformatie denken, denken we aan de periode zo'n 500 jaar geleden, de periode waarin pluraliteit van kerken is ontstaan.

Ook is het de periode waarin een ander wereldbeeld ontstaat, was er eerst een organisch wereldbeeld nu ontstond de gedachte van maakbaarheid, als gevolg daarvan zien we het ontstaan van een mechanisch wereldbeeld.

De verschillende reformatoren hadden allemaal hun visie en waren overtuigd van hun eigen gelijk en het idee dat God aan hun kant stond. Aan de hand van teksten van verschillende theologen uit de jaren van de reformatie laat hij ons iets zien van het gedachtegoed van die tijd en welke gevolgen dat had voor de geloofsbeleving.

Borgman houdt ons een spiegel voor en ziet een nieuwe reformatie ontstaan de reformatie van de 21e eeuw een reformatie waarin het gaat om de kracht van de verbinding en van solidariteit die uitgaat van het geloof in een God die er voor ons allemaal is en die we met open handen tegemoet treden. Het is onze religieuze plicht om de ander tegemoet te komen en te kijken wat je deelt maar ook wat je niet deelt. Verbinden door de identiteit van de ander centraal te stellen. Wat beweegt de ander en wat kan ik daarvan leren?
Het was een lezing waar je nog lang over kunt nadenken en praten, wat betekent het voor mij en wat voor onze gemeente?
Via de digitale nieuwsbrief doopsgezind nu kunt u de gehele lezing terugzien en horen op You Tube.

WINTERWERK INTERKERKELIJKE ACTIVITEITEN VAN DE R.V.K. ZUIDHORN.

De komende periode zijn er verschillende activiteiten die uw aandacht vragen:

24 november: Winteravondlezing: Graag duurzaam als het kan!
11 en 25 januari: De vluchteling in ons midden
16, 23,30 januari: God is niet te vangen
13 en 27 februari: Genesis 1 tot en met 4
2 en 21 februari: God als lichtend ravijn
8 februari: De mens als verrader. Bespreking van het boek JUDAS van de schrijver Amos Oz. (note:een zeer lezenswaardig boek, Tineke)
16 februari: Winteravondlezing: Leren van Luther
U ziet er is in januari en februari een zeer ruim aanbod van lezingen. Alle informatie staat in het ‘Witte Boekje". Mocht u geïnteresseerd zijn in één of meerdere lezingen maar het boekje niet meer hebben dan kunt altijd voor informatie contact opnemen met Renée.

"LOPEN OP HET WATER"

Br. Henk Stenvers, algemeen secretaris/directeur van de ADS heeft de afgelopen zomer tijdens zijn studieverlof het visiestuk ‘Lopen op het water geschreven'. Het stuk kan gezien worden als een reactie op de vraag vanuit de gemeenten ‘hen (de gemeenten) te helpen bij het ontwikkelen van visie en beleid voor de toekomst en bij andere vormen van gemeenteopbouw'. De ADS heeft een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar in gesprek te komen over dit stuk. Vanuit de kerkenraad zijn we naar de bijeenkomst in Leeuwarden geweest.
In het onderstaande volgt heel in het kort een weergave van het 58 pagina's tellende stuk.
De noodzaak tot ander toekomstig beleid blijkt o.a. uit:
 • Daling ledental - problemen om vacatures binnen de gemeente te vervullen, maar ook in diverse regionale en landelijke besturen.
 • Dalingledental zet zich door in de toekomst, gemeenten worden kleiner - zelfstandigheid komt op de tocht.
 • Veranderende visie op gemeente zijn - zoektocht naar passend gemeentemodel. We kunnen hierbij aan diverse vormen denken, dit kan per regio of gemeente verschillen, iedere gemeente zal zijn eigen vorm hierin moeten vinden. (bijv. huisgemeente al of niet verbonden met grotere gemeente / samenwerking met andere verbanden)
 • Landelijke organisatie structuur is de laatste jaren niet aangepast aan de teruggang van het ledental.
 • De BV wordt gemiddeld door 65% van de gemeenten bezocht, voorbereiding in de eigen gemeenten laat veelal te wensen over. In de praktijk komt het erop neer dat de vertegenwoordigers hun stem uitbrengen zonder dat er overleg is geweest met de achterban.
 • Predikanten krijgen te maken met kleinere aanstellingen in één/of met meerdere gemeenten
Kortom uit voorgaande blijkt we kunnen niet op de huidige manier doorgaan.
Voorstellen voor organisatorische en bestuurlijke verandering:
 • Een kleinere broederschapsraad; max. 5 personen, die maandelijks overleg hebben.
 • Een anders samengestelde en kleinere BV die eenmaal per jaar vergadert.
 • Grotere rol voor regionale gemeentelijke verbanden.
 • Een sterk bureau van de ADS omdat de vragen van gemeenten om begeleiding en hulp steeds vaker gesteld worden.
Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u een digitale versie aanvragen bij het bureau van de ADS.

2 kaarten uit het Doopsgezind kwartetspel
zoals die op de tentoonstelling hingen.

Diaconaal project

Het project ten bate van de medische post van CCM van Hannah en Simon Joseph in Shamshabad is afgesloten. De grootste bijdrage leverde de kaartverkoop van de mooie kaarten van Joke.
Het totaal was €437,- wat toch wel een beetje beneden de verwachting was. Toch hopen we dat het hen helpt het dak te repareren.


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier September 0ktober-November 2016
Data:
10 september Open monumentendag
2 oktober GDS Broederschapsdag Groningen
koffieochtend
4 oktober, 15 november
30+ gespreksgroep
5 oktober, 2 november, 7 december bij Renée
Inhoud
1 Data
2 Berichten vanuit de kerkenraad
3 Nadere informatie
4 Open monumentendag
6 Preekrooster
7 World Fellowship Day viering
8-9 Oecumenische Gespreksgroep Religie, Geweld en Vrede
10 Verjaardagen

Met goede moed

U zal het misschien niet geloven maar op dit moment zit ik te genieten van de nazomer onder de oude linde. Het is niet constant zonnig en het waait eigenlijk een beetje teveel, maar toch.. het kan nu nog en het lijkt warmer te worden---..
De oude hond van 13 ligt een paar meter van mij af rustig zijn middagdutje te doen wat uit de buurt van de jonge pup van 3 maanden, die nog niet weet hoe het allemaal gaat. Hij is nog aan het onderzoeken, uitproberen en de grenzen te verkennen van wat wel en niet mag en kan.
U herkent dat waarschijnlijk wel van vroeger van uw eigen jeugd, hoe lang dat ook geleden is.
Alles op zijn tijd : de zomerperiode glijdt alweer langzaam voorbij en voor de meesten van ons is dat toch een tijd waarin we weer verder gaan en er een andere regelmaat ontstaat dan in de vakantietijd.
Als kerkenraad maken we nieuwe plannen, allereerst: de open monumentendag 10 september, die in het teken staat van symbolen.
Ook wij hebben de deuren open en laten in onze Vermaning doperse symbolen zien en natuurlijk is er koffie/thee met iets gebakken lekkers!
Onze avondgroep heeft zich daar al een poosje geleden over gebogen en het een en ander voorbereid.
Kortomwe beginnen met elkaar in september weer met goede moed!

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

De zomer zit er bijna weer op, hoewel de temperatuur nu ik dit stukje schrijf nog wel stevig oploopt, we hopen dat u kunt terug zien op goede weken. Het kerkenraadswerk gaat gewoon door dus ook de afgelopen periode zijn we weer enkele keren bij elkaar geweest.
Het onderhoud van kerkgebouw en grond rondom vraagt de voortdurende aandacht. Bij de Schuilplaats is een wilg geknot waardoor er meer licht binnenkomt. De goot van de kerk is gerepareerd, nu nog een verfkwast over de gebladderde verf en dan is dat ook klaar.
De raamkozijnen in het keukentje/gaderobe en kerkenraadskamer krijgen begin september een lik verf, enkele broeders hebben dit klusje op zich genomen.
We zijn in overleg met een hovenier over de aanpak van de grond rondom de kerk, we hopen daar een volgende keer meer over te kunnen zeggen.
Een beleidsplan is opgesteld, meer hierover elders in dit blad. Verder vraagt de voorbereiding van Open Monumentendag onze aandacht. Ook is er een vraag van een studente bij de kerkenraad binnen gekomen om onderzoek te mogen doen naar ons orgel.

Ook het programma voor de komende maanden moet weer ingevuld worden en data worden in overleg met ds. Kikkert gepland.
Zaken gaan misschien niet altijd zo snel als we zouden willen, hiervoor zijn vaak verschillende redenen aan te wijzen maar we gaan gewoon stug door en hopen dat het komend seizoen ons weer inspireert om positief met elkaar op weg te gaan. p

RECONSCTRUCTIE LANGESTRAAT

Zoals in de vorige Rondom de Vermaning al aangekondigd werd, zal de Langestraat in de komende periode een reconstructie ondergaan. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart en de Langestaat is ook nu al zo nu en dan afgesloten voor auto verkeer, het wachten is nu op de verdere stappen. Hoe snel dit allemaal zal gaan is ons niet duidelijk en wanneer we hier mogelijk hinder van zullen ondervinden bij de bereikbaarheid van het kerkgebouw weten we ook niet. Het wordt dus handelen naar bevind van zaken. Ons advies is dan ook houdt ogen en oren open en houdt rekening met eventuele obstakels. Eind november moet alles weer achter de rug zijn.

KOFFIEOCHTEND

De data voor de koffie ochtenden zijn: 4 oktober en 15 november.

DATA GESPREKSGROEP

We komen dit najaar driemaal bij elkaar, de data zijn: 5 oktober, 2 november, 7 december.

OPEN MONUMENTENDAG 10 SEPTEMBER 2016

Komt u gezellig even langs in de Vermaning op 10 september de koffie met wat lekkers staat klaar en is tegen een kleine vergoeding te verkrijgen. Verder zijn er kaarten te koop die door Joke zijn gemaakt en u weet dat het dan prachtige foto's zijn, de opbrengst hiervan is bestemd voor het project.
Ook zijn er pannenlappen gemaakt die grote aftrek vinden, ik hoop er nog enkele te hebben en anders hebben we de foto's nog zullen we maar zeggen.
Verder willen we doopsgezinde symbolen voor het voetlicht brengen dus alleszins de moeite waard om te komen.

VREDESWEEK 17 T/M 25 SEPTEMBER 2016

Ieder jaar wordt er omstreeks deze tijd aandacht gevraagd voor het vredeswerk. Wat is het toch dat dit mij meer en meer bezig houdt?
We zien dagelijks op de televisie alle vreselijke gevolgen van agressie en oorlog, we zien mensen op de vlucht, mensen die niet meer weten waar zij een veilig heenkomen kunnen vinden. Mannen, vrouwen en kinderen, hele gezinnen en families die uit elkaar geslagen worden. Waarom vraag ik me af?
We horen en lezen van mensen, vaak jonge mensen die zich naar oorlogsgebieden begeven om daar mee te strijden tegen andere mensen, de vijand. Waarom vraag ik me af?
Mensen die elkaar niet meer verstaan, mensen die niet meer naar elkaar luisteren, mensen die niet meer omzien naar elkaar. Waarom vraag ik me af?
Komt het ooit nog wel goed en wat moet er dan gebeuren en kan ik daar wat aan doen of is dat verloren energie?
Vragen die mij bezig houden en niet alleen in de vredesweek, maar het kan wel de tijd zijn om daar met elkaar over na te denken en te spreken. Kunnen wij in het klein misschien iets betekenen?
Het thema van de vredes week is dit jaar ‘Vrede verbindt'. Nadenkend over dit thema vroeg ik me af wat er eerst komt; de vrede die verbindt of de verbinding die vrede brengt? Als we meer van de ander weten, meer begrijpen van zijn of haar achtergrond kunnen we misschien ook beter begrijpen waarom iemand doet zoals hij/zij doet zonder dat we het er nu altijd mee eens hoeven te zijn. Het gaat om empathie, mededogen, compassie met de ander, het zijn allemaal woorden die we in de gemeente regelmatig horen, maar om ze buiten onze kleine kring in praktijk te brengen valt nog niet altijd mee. Karen Amstrong (schrijfster van toegankelijke godsdienstige boeken) ziet in de compassie het centrale begrip van veel levensbeschouwingen en religies. Zij heeft samen met anderen het Handvest voor Compassie opgesteld. De tekst is gebaseerd op de Gulden Regel (Wat jij niet wilt dat jou wordt aangedaan doe dat ook een ander niet). Het is een wereldwijde oproep tot vreedzaam en humaan samenleven.
Meer informatie kunt u vinden op www.handvestvoorcompassie.nl

ANDERE VREDE

Als vrede uitzichtloos lijkt
Omdat er geen einde aan de conflicten komt
als vrede jou ongemakkelijk schijnt
Omdat het je eigen plek bedreigt,
Als vrede geen vrede blijkt
Omdat wij ons vanbuiten
En vanbinnen wapenen ...
Laten we dan terugkeren
Naar het begin van vrede:
Die ene hand die, wederzijds,
-aarzelend maar hoopvol-
Naar de ander reikt ...

Felicia Dekkers
Uit: PAX Vieren Vredesweek 2016

ADVENTSKALENDER

Van de Doopsgezinde Zending ontvingen wij het bericht dat ze dit jaar een adventskalender uitbrengen. De kalender bevat vanaf eerste advent tot en met 6 januari (drie koningen) voor elke dag een korte tekst, lied, gebed of gedicht en soms een recept. Voor elke zon- en feestdag is er een bijbeltekst met uitleg. Als thema is gekozen voor: Op weg naar het licht. Het formaat van de kalender is A6 (kwart van een A4).
Als u hier belangstelling voor heeft wilt u dit dan aan de leden van de kerkenraad kenbaar maken. Uiterlijk eind september moeten we doorgeven hoeveel kalenders we willen ontvangen.

ONDERZOEK NAAR ONS ORGEL

Ons orgel heeft al heel wat omzwervingen meegemaakt voordat het bij ons terecht kwam. Het begon als huisorgel bij dr Abraham Stipriaan Luïscius in Delft, in de 18e eeuw, een bouwer is niet bekend.
Dr Stipriaan was wel bekend want daar zijn zelfs Stipriaantjes: hoest-pastilles naar genoemd. Hij woonde aan de ...
Maar verkocht zijn huis in ... Het orgel werd toen in 1820 door orgelbouwer Knipscheer geplaats in het instituuut voor Blinde kinderen in Amsterdam.
Orgelbouwer Bätz uit Utrecht plaatse daar echter in ... een groter orgel en verkocht ons huisorgel aan de Kerkeraad in Hornhuizen.
In 1851 is het orgel uit elkaar geweest omdat het dak werd vervangen
Bij het weer in elkaar zetten werden papieren van de kerkzolder, het archief blijkbaar gebruikt om het lekken van lucht van de deksel op de pijpen tegen te gaan. In 18.. Is het in tweeën gesplits: het bovenklavier is in Hornhuizen gebleven en het onder klavier is verwijderd (precies zo’n klavier) en met de helft van de pijpen door orgelrestaurateur Doornbos meegenomen en voor ons orgel gebruikt.

Mevr. Natasja Reich is 12 jaar geleden uit Wenen voor stages tijdens de conservatoriumstudie naar Groningen gekomen omdat het hier het belangrijkste gebied is voor orgels van Europa. Ze doet hier de studie voor orgeladviseur, maar woont nu in de VS. Mevr Reich heeft eerder al stage gelopen bij orgelbouwer Reil in Heerde.

mevr Reich had van haar begeleider, dhr Peter van Dijk docent van het conservatorium, de opdracht gekregen om juist dit orgel te onderzoeken omdat hij zelf, (dhr van Dijk), al eerder dat van Hornhuizen had bekeken.
De bedoeling was uit te vinden welke pijpen uit het huisorgel kwamen en welke door Knipscheer in 1820 waren toegevoegd. En met name welke merktekens ze daarvoor gebruikten: op elke pijp staat de hoogte aangegeven, (soms wel vier verschillende als de pijp versneden is).

De combinatie met Frans Talstra bleek zeer nuttig voor mevr Reich aangezien Frans dit orgel destijds aan Hornhuizen heeft weten te koppelen door briefjes tussen de deksels op de gedekte pijpen die we nu ook weer hebben terug gevonden.
Verder heeft Frans het eerste boekje geschreven over orgels in Groningen Friesland en Drente en later meegewerkt aan de afzonderlijke boekjes over de groninger orgels waar die twee verhalen over Hornhuizen en Noordhorn in staan.
En hij heeft jarenlang op het archief gewerkt en kon dus zeggen welke merken door de lettervorm absoluut 18 eeuws waren en welke 19e eeuws of later.

Frans Talstra was de spil in dit onderzoek naar ons orgel en de stukjes in Groninger orgelboekjes zijn ook door hem zijn ondertekent met zijn initialen. in elk geval heeft mevr Reich heeft zelf dit initiatief genomen.

Ik ben zelf ook bij het hele onderzoek aanwezig geweest. De bourdon is geinventariseerd en de octaaf twee. Meer was niet nodig.

Nu datgene wat aan het eind van het onderzoek gebeurde: de windmachine stopte er mee. en was niet meer aan te krijgen. Het nastemmen hebben we toen door handbediening van de balg gedaan.
Dit stond geheel los van het onderzoek, anders dan dat de windmachine wel hele tijd heeft aan gestaan, dat het een erg warme dag was en omdat maar zo nu en dan een toon werd aangeslagen de windmachine hele tijd tegen een volle balg heeft aan geblazen, maar dat is tijdens de dienst onder een preek niet anders.

's middags ben ik er met mijn broer, die vanwege zijn bedrijf veel met elektromotoren werkt, heengegaan, heb de motor uit het kastje gemonteerd en meegenomen.
Na meting bij een deskundige bleek de condensator doorgebrand, na vervanging doet hij het nu weer.
A.S zondag kan het orgel dus weer gebruikt worden.

Tijd voor bezinning

God,
als we langs elkaar heen rennen
zonder echte aandacht.
Als we elkaar opzij duwen
in de haast om verder te komen.
Help ons dan om op tijd:
even in te houden en elkaar in de ogen te zien

Als we in onze boosheid
op elkaars tenen trappen.
Als we elkaar omver praten
in een stortvloed van woorden.
Help ons dan om op tijd:
daarmee op te houden en naar anderen te luisteren.

Als we in de vaart van het leven
geen tijd vinden voor bezinning.
Als we dreigen te vergeten
en voorbijlopen aan Uw wil
Help ons dan op tijd:
even stil te staan en ruimte te maken voor U.


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier Juni-Augustus 2016

Data:
28 mei GDS beraadsdag Haren
19 juni GDS Buitendag bij Zeerijp en ‘t Zand
10 september Open Monumentendag
koffieochtend
31 mei
30+ gespreksgroep
6 juli bij Renée

Inhoud
 1. 1 Data
 2. 2 Berichten vanuit de kerkenraad
 3. 3 Nadere informatie Buitendag e.a.
 4. 4 Open monumentendag
 5. 5 Vermaningdpad op hemelvaartsdag 2016
 6. 8 Preekrooster
 7. 9 Feest van de Geest
 8. 10 Verjaardagen

Berichten vanuit de kerkenraad

Zaken die de afgelopen maanden de aandacht gevraagd hebben zijn:
De ledenvergadering met aansluitend een gesprek over de toekomst van onze gemeente. Het invullen van de vragenlijst bleek voor velen een probleem geweest te zijn, het is dan ook moeilijk om een conclusie hieraan te verbinden. Een volgende keer zullen dat anders aanpakken.
De aanpassingen in het reglement zijn gerealiseerd en als u een exemplaar wilt ontvangen aan de kerkenraad laten weten.

Wat betreft het onderhoud van de grond rondom de kerk, is er contact opgenomen met een hovenier, we hopen van hem te horen wat we het beste kunnen doen en wat de kosten hiervan zijn. Waarschijnlijk wordt het onkruid in de grond gestoomd.

De Paasmaaltijd was weer een gezellig gebeuren, de organisatie was in goede handen van Gé Oosterhuis en Annie van Til.

De boekhouder heeft de brieven ten aanzien van uw bijdrage weer verstuurd, we hopen dat u hier een goed gevolg aan wilt geven.

Ons heeft het bericht bereikt dat de Langestraat nog dit jaar een reconstructie zal ondergaan. Wat dit voor ons betekent voor de bereikbaarheid van de kerk en wanneer dit allemaal gaat plaats vinden is op dit moment bij de schrijver van dit verslag niet bekend. Zodra we meer weten hoort u het, hetzij in de kerk hetzij in het volgende berichtenblad.

Buitendag en overige zaken
We kijken nu weer vooruit, nog even en dan is het weer zomer en breekt de vakantie periode aan. Maar voor het zover is zijn er nog enkele zaken die we onder uw aandacht willen brengen.

Zaterdag 28 mei wordt er een beraadsmiddag door de GDS georganiseerd de leden van de kerkenraad gaan hierheen.

Op zondag 19 juni is de GDS buitendag. We gaan naar de voormalige boerderij de Diek'n Dijkumerweg 2, 9914 TH te Zeerijp (website: www.dediekn.nl)
Het voorlopige programma is als volgt:
10.15 uur welkom met koffie /thee
10.30 uur gezamenlijke viering
11.30 uur pauze met koffie /thee
12.30 uur lunchbuffet
13.30 uur afsluiting
De kosten voor deze dag zijn 8 euro p.p. Opgave uiterlijk 5 juni a.s. bij de kerkenraad.

De koffie ochtend in de Schuilplaats is zoals u wellicht weet verplaatst naar dinsdag 31 mei.

Ds Kikkert is in verband met vakantie en studieverlof afwezig van 25 juni tot 11 augustus en van 3 oktober tot 26 oktober.

Open Monumentendag 2016

Zaterdag 10 en zondag 11 september 2016.
Thema dit jaar is; Iconen en symbolen.
Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, waarbij duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn.
Het is onze bedoeling om op zaterdag 10 september de kerk open te stellen en om een kleine tentoonstelling in te richten over doperse symbolen. Hoe dit precies vorm moet krijgen moet nog nader uitgewerkt worden. Dus als iemand van u een leuk idee heeft of mee wilt denken / werken bij de realisering van het één en ander dan bent u van harte welkom.

We willen op deze dag ook aandacht vragen voor een project. Er is een vraag binnen gekomen van br. Joseph uit India. Br. Joseph is betrokken bij een weeshuis voor meisjes en er is enkele jaren geleden hier al eens aandacht aan besteedt. Nu is er een nieuwe vraag gekomen, er is geld nodig voor de reparatie van een dak. We willen hiervoor geen grootscheeps project opstarten maar een eenmalige actie in onze gemeente.
Aan andere gemeenten in het GDS gebied wordt ook gevraagd of zij hieraan aandacht willen besteden. Er zijn al gemeenten die geld hiervoor hebben overgemaakt.
We willen geld inzamelen onder andere door de verkoop van pannenlappen met een doperssymbool en de verkoop van kaarten. Wie weet komen er nog wat meer initiatieven naar boven.
Noteer in ieder geval vast deze datum, 10 september, in uw agenda.

Vermaningspad op Hemelvaartsdag 2016

De route van het Vermaningspad 2016 leidde ons dit jaar door "Land van Leeghwater".
We waren 's morgens al vroeg van huis vertrokken en kwamen omstreeks 10.00 uur in de Vermaning van De Rijp aan. Na een kopje koffie en een korte wandeling door De Rijp stapten we weer in de auto op weg naar de Vermaning van de doopsgezinde gemeente Beemster/Oosthuizen. De kerk dateert uit eind 18de eeuw en staat aan de Middenweg in de Beemster. Als je het niet weet rijd je er zo voorbij, het is een zogenaamde schuilschuur. De indeling is volgens de oudste tradities; de stoelen in het midden voor de vrouwen en de banken er om heen voor de mannen. Aan het kerkplein liggen de vroegere paardenstal en de diaconiewoningen, nu bewoont door één gezin.
Verder naar Middelie. De doopsgezinde gemeente telt nog slechts 9 leden en heeft een samenwerkingscontract met dg gem. Beemster-Oosthuizen. De Vermaning van Middelie is gebouwd in 1899 en hierbij werd uit gegaan van ca. 200 leden. Sinds 2013 is de kerk overgedragen aan de Stichting Kerkje Middelie die culturele evenementen organiseert om vanuit de opbrengsten het onderhoud te betalen.
Vanuit Middelie is het een korte tocht naar Purmerend, hier kerken de ca 20 leden in de voormalige kapel van het Liduinaziekenhuis, die zij in 1989 aankochten. De kapel kwam beschikbaar toen het ziekenhuis overging naar het Waterlandziekenhuis. Wij vonden het een plezierige en moderne ruimte die veel mogelijkheden bood.
De oude Vermaningen vragen veel onderhoud hetgeen voor de kleine en veelal verouderende gemeenten een groot probleem is, ook al staan de gebouwen op monumenten lijsten.
De middag werd met een vesper afgesloten in de Vermaning van De Rijp. Het mooie weer had veel mensen getrokken en de kerk was dan ook helemaal vol zodat er niet voor iedereen plaats was.
Na nog een familiebezoekje vertrokken we weer naar Groningen en konden we terug zien op een goede en gezellige dag.

Jan en Tineke

Zondag 15 mei bezochten we de dienst in de Vermaning te Eenrum,


Op 11 mei sloten we de voorjaarsijeenkomsten
van de 30 + groep af, met een etentje buiten bij
Jan en Tineke van der Wijk.

Preekrooster

29-05 9.30 uur Gastkerk Oecum. ds E.Rijkmans
05-06 10.00 uur zr. M. Voorhans
12-06 geen dienst
19-06 Buitendag ?
26-06 10.00 uur Br. H. Meiborg
03-07 geen dienst
10-07 10.00 uur ds. E. Rijkmans
17-07 geen dienst
24-07 10.00 uur ds. G. Brüsewitz
31-07 geen dienst
07-08 10.00 uur zr. M. Voorhans
14-08 geen dienst
21-08-16 10.00 uur br. G. Iwema
28-08-16 geen dienst

FEEST VAN DE GEEST

Wat is dat nu weer hoor ik u denken, wat dat heeft dat met onze gemeente te maken?
Nou, eigenlijk niets maar ik wil het u toch niet onthouden. Feest van de Geest is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst geïnspireerd door de architectuur van kerkgebouwen en het pinksterfeest.
De tentoonstelling in de verschillende kerken waren van 5 mei tot en met tweede Pinksterdag te bezichtigen. Er waren onder andere exposities in de Gastkerk en in de Hervormde kerk te Zuidhorn, misschien bent u er wel geweest.
Ook in Grootegast was er een kleine expositie van twee kunstenaars; Evelyn Oosterhout en Wilma Drooger.
Tussen de tekeningen en collages die er te zien waren werd ik verrast door een mantel die was gemaakt van kleine papieren rechthoekjes ieder met een korte tekst die aan elkaar geplakt waren. Bij nauwkeurig kijken en lezen bleken het teksten te zijn die men naar aanleiding van een overlijden geschreven had, dus korte condoleance berichten. Ik vond dat een mooie verwerking, al die berichten bij elkaar vormden een weliswaar kwetsbare maar warme mantel voor de nabestaande.
Ik wilde u deze voor mij bijzondere verrassing niet onthouden. Misschien dat u in de komende maanden als u nog weg gaat of als u gewoon thuis blijft ook tegen zo'n onverwachte verrassing aanloopt. Het lijkt me het leuk om daar in Rondom de Vermaning van september iets te horen.

Tineke

Verjaardagen

Juni
01-06-1927 * Mevr. H. Hazenberg-Rosema
01-06-1921 * Mevr. L. Buiskool
29-06-1979 X Dhr en Mevr v/d Wijk
July
04-07-1938 * Dhr. P. Jimmink
08-07-1953 * Mevr B.G. Postma
13-07-1948 * Mevr. T. v/d Wijk-Wals
14-07-1923 * Mevr. F. v/d Hoek-Medendorp
21-07-1946 * Mevr. J.M.U de Haas-de Boer
25-07-1927 * Mevr. W. CouperusAugustus
Augustus
06-08-1928 * Dhr. J.R. Wijgerts
11-08-1949 * Mevr. H.J. den Boef
18-08-1948 * Mevr. R.M. ter Veer-van Pelt
21-08-1977 * Mevr. M. Worst
29-08-1975 X Dhr en Mevr de Haas


Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier Februari - Mei 2016
Inhoud

1 Data
2 Berichten vanuit de kerkenraad
3 Beschermengel
4 Pasen
5 Paasgedicht
6 Preekrooster
7 World Fellowship Day viering
8-9 Oecumenische Gespreksgroep Religie, Geweld en Vrede
10 Verjaardagen

Berichten vanuit de kerkenraad

We zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met allerlei praktische zaken zoals:
Organisatie rondom kerstmis; alles is goed verlopen, het koortje heeft twee keer opgetreden en zowel bij de dienst voor jong en oud als bij de dienst op eerste kerstdag was de kerk goed bezet.
Ook is er een laag schelpen rond de kerk aangebracht, in het voorjaar zal er nog wat meer schelpen bij moeten. In het toilet in de Schuilplaats is een steun bevestigd voor degenen onder ons die wat moeite hebben met het opstaan. De gordijnen zijn door Annie van Til passend gemaakt.
Ook was er een hele lijst ingekomen stukken. De ADS vraagt onze aandacht voor diverse zaken zoals;
Open huis van het Seminarium, ieder die interesse heeft is welkom, prof. Dr. Erik Borgman zal dan een lezing houden.
Digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU, wilt u op de hoogte blijven van het wel en wee van doopsgezind Nederland dan is het aan te bevelen deze brief te lezen. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen dan kunt u dit doen via de website www.doopsgezind.nl (rechterkolom, onderste optie:’Aanmelden Doopsgezind NU’)
Weg van de Tora, dit is een serie artikelen die drs. Dodo van Uden gedurende de jaren 1994 tot en met 2011 schreef voor het Algemeen Doopsgezind weekblad. Deze uitgave is te bestellen via de ADS.
Van de dg Groningen ontvingen we een oproep “wonen in het Gasthuis”. In het Doopsgezind Gasthuis aan de Nieuwe Boteringestraat is op korte termijn een ruime woning beschikbaar, dus als u belangstelling heeft neemt u contact op met de kerkenraad.
We zijn nu alweer druk bezig met de voorbereiding van zaken rondom de paasdagen en de ledenvergadering op 6 april, noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Beschermengel

Wie ben je
Ken ik je
Ken jij mij
En toch ...

Toch ben je er
Ik voel je
Ik weet me
Veilig

Hoe koud
Hoe alleen
Hoe ziek
Ik ben

Je helpt
Je troost en verlicht
Zonder oordeel
Geen verwijt

Wie je bent
Weet ik niet
Dat je er bent
Betekent alles

Dichter onbekend

Pasen

Nog niet zolang geleden ontmoette ik iemand die het volgende vertelde:
Hij was onlangs naar uitvoering van een koor geweest en één van de koorleden leek sprekend op zijn moeder, die al vele jaren geleden overleden was. Het had hem geraakt. Misschien herkent u de situatie, ik in ieder geval wel. Ik weet me te herinneren dat ik kort na het overlijden van mijn grootvader de telefoon opnam en dacht ‘dit kan niet’ ! Het was mijn oom die ons opbelde en kennelijk dezelfde stem had als zijn vader, wat mij nooit eerder was opgevallen. Het was een gebeurtenis die ik nooit meer zal vergeten.
Soms kan het je zo maar overkomen je ziet iemand, al is het maar in de verte, je herkent iets in een gestalte en de herinnering aan een overleden geliefde kan zomaar naar boven komen.
Het is goed om zo nu en dan stil te staan bij naasten die ons ontvallen zijn en om herinneringen op te halen met familie of bekenden, ze blijven op deze manier bij ons en leven voort in onze gedachten.
Zo stel ik me voor dat het ook met de discipelen gegaan is. Na de kruisiging waren ze als het ware in shock en ze zagen in de dagen erna misschien een schaduw of gestalte die hen bekend voorkwam of hoorden misschien een geluid waarin ze de stem van Jezus herkenden. Ze spraken daarover met elkaar en vertelden elkaar en anderen die het wilden horen over dat wat ze allemaal hadden meegemaakt.
Het was op deze manier dat Jezus in hun leven en in dat van vele anderen voortleefde tot in de huidige tijd.

Tineke van der Wijk

Paasgedicht

van Ds. D.A. Werner

Aangaande Pasen
Pasen is
opnieuw beginnen
denkend aan Hem
die leven is

Pasen is
zich steeds bezinnen
op alles
wat ons gegeven is

Pasen is
je handen vouwen
en danken
dat je nu nog leeft

Pasen is
mogen vertrouwen
dat er iemand is
die om je geeft


Nieuwe schelpen geschonken door kapsalon Noordhorn ( onze overbuurvrouw)

World fellowship day.

Op zondag 24 januari is in de Vermaning van de gemeente Roden door de gehele GDS Worldfellowshipdag gevierd. Een goede dienst waarin ds Fennema en ds. Kikkert voorgingen. Het koor van de gemeente Roden verleende muzikale medewerking. De dienst was heel goed bezocht, de kerk was stampvol.na afloop van de dienst werd er heel gezellig koffie gedronken waarbij nog heel wat afgepraat is.
Al met al voor herhaling volgend jaar vatbaar.

Gespreksgroep Religie en geweld, religie en vrede

De Raad van kerken te Zuidhorn organiseerde in de maand januari een drietal avonden over bovengenoemd thema. Deze avonden waren in de Schuilplaats en werden bezocht door 18 tot 20 leden van de verschillende kerkgenootschappen.
De eerste avond hebben we onder leiding van ds. Henk Pol gesproken over enkele bijbel teksten. De bijbel is een boek dat in de loop van vele jaren is ontstaan, de verhalen hebben ieder hun eigen historische kontekst. We kunnen en mogen de verhalen van het Oude (eerste) Testament niet tegenover die van het Nieuwe (tweede) Testament plaatsen, het gaat in allebei de boeken over dezelfde God en ook in het tweede testament staan verhalen waarin geweld voorkomt.
Enkele vragen die zoal gesteld werden;
Wat betekent het te geven van je overvloed?
Wat betekent gij zult niet doden voor politie en militairen?
Het land is een geschenk van God, dus van iedereen. Wat betekent dit?

De tweede avond vertelde ik iets over het ontstaan van de vredeskerken.
En hieruit bleek dat de geschiedenis van de doopsgezinden ook niet altijd zo vreedzaam verlopen was. Er waren lijnen te trekken naar de huidige tijd en het geweld dat we bijna dagelijks op de televisie zien en in de krant lezen. De dopers waren zowel veroorzakers van geweld als slachtoffers van geweld. In later jaren kwam het oorspronkelijke vreedzame aspect steeds meer naar voren. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan het werk van de Wereld Raad van Kerken en de Pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Er kan pas vrede zijn als er gerechtigheid is en zolang dat er niet is hebben we jammer genoeg te maken geweld. Het is een opdracht voor de kerken om het gerechtigheidsaspect duidelijk naar voren te brengen.

De derde en laatste avond onder leiding van de katholieke pastor Hilda van Schalkwijk startte met de volgende twee stellingen:
1. De religie is de bron van alle kwaad?
2. De religie doet meer kwaad dan goed?
Nadat we hierover van gedachte gewisseld hadden kwamen we tot de hoofdvraag van de avond:
Wanneer is oorlog gerechtvaardigd en hoe wordt het gerechtvaardigd?
Er werden een aantal visies besproken
 1. Onderscheid tussen geweld op micro nivo en op macro nivo. Op Micro nivo, d.w.z. binnen de eigen gemeenschap gelden de regels zoals “hebt elkaar lief”. Op macro nivo, daarmee wordt bedoeld tussen verschillende volkeren, is de regel “hebt elkaar lief “ niet behulpzaam en zijn er andere regels/afspraken nodig..
 2. Algemeen wordt gesteld dat een rechtvaardige oorlog moet voldoen aan een aantal voorwaarden.
 3. Hans Küng (theoloog uit Zwitserland) heeft o.a. het volgende over vrede gezegd:
  Er is geen vrede tussen de volkeren zonder vrede tussen de godsdiensten.
  Er is geen vrede tussen de godsdiensten zonder dialoog tussen de godsdiensten.
 4. We zien veel geweld in de wereld waarbij religie een rol speelt, de vraag is of religie de oorzaak is van dit geweld of dat andere bijv. sociale-/maatschappelijke-/culturele verschillen tussen bevolkingsgroepen hierbij een grotere rol spelen.
Het waren interessante avonden en we kwamen tot de conclusie dat een oplossing niet zomaar te geven is maar dat het heel belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven want dat dat de enige mogelijkheid is om uiteindelijk tot een vreedzame oplossing te komen.

Tineke van der Wijk

Benefietdiner

Vrijdag 4 maart om 18.30 is het jaarlijkse benefietdiner voor de Doperse Dis in de Doopsgezinde kerk in Groningen. Dit diner bestaat uit zeven gangen en kost - inclusief wijn - 35 euro. Onze uitgaven voor het diner bedraagt ca. 10 euro per couvert. Er blijft daarmee 25 euro over die ten goede komt aan de financiering van de maandelijkse maaltijd voor dak- en thuislozen.
Iedere derde dinsdag van de maand opent de Doopsgezinde Gemeente Groningen haar deuren voor tussen de zestig en tachtig dak- en thuislozen die gratis een driegangendiner krijgen. Zij worden bediend door vrijwilligers en het sociale aspect is minstens zo belangrijk als de maaltijd.
Aan de Doperse Dis zijn uiteraard de nodige kosten verbonden. De Doperse Dis wordt volledig gefinancierd door particuliere giften en het benefietdiner is daarbij een belangrijke bron van inkomsten. Als u wilt deelnemen dan kunt u zich opgeven via dopersedis@gmail.com en meer informatie is te vinden op www.facebook.com/DoperseDis.