Rondom de Vermaning en andere berichten

Rondom de Vermaning - Nieuwsbriefblad Doperse berichtenDoopsgezinde gemeente Westerkwartier
december 2021, januari, februari 2022

Data:

23 januari World Fellowship Day in de gemeente Middelstum
14 en 15 mei Gezamenlijke buitendag FDS, GDS en Ring Zwolle in Fredeshiem

Online uitgezonden:

Op onze website: www.dgwesterkwartier.nl worden nu voornamelijk alleen nog audio preekdiensten uitgezonden van Doopsgezinde diensten in het hele land en buitenland. De ADS zal echter ook weer online diensten gaan uitzenden. Houdt onze website in de gaten.

Inhoud
2 Voorwoord: In verwachting van verandering
3 Gedicht: De nacht is haast ten einde
3 Foto’s van Vermaningen
4-5 Berichten vanuit de kerkenraad
6 Gedicht: Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen
7 preekrooster
8 Verjaardagen
8-9 Samenvatting GDS nieuwsbrief
10 Foto’s van Vermaningen

Om te laten zien wat er nog over is van onze Doopsgezinde Vermaningen in Nederland, in dit blad de laatste serie fotootjes: Twisk-Workum en Wormer-Zwolle

VOORWOORD

IN VERWACHTING VAN VERANDERING
Terwijl ik deze advents- en kerstmeditatie schrijf moet het Sinterklaasfeest nog komen. Ondertussen ben ik bezig met de voorbereiding van de dienst op de Eerste Adventszondag.
Daar gaan we weer richting Kerst, terwijl ik nu nog in de sfeer van verlanglijstjes en gedichten maken zit. Over verlanglijstjes gesproken… waar verlangen wij naar in deze Adventsperiode? Ja, waar verlang ik naar? Ons verlangen in deze opnieuw spannende, verwarrende tijd.
In de opmaat naar Kerst, het feest van de geboorte van Jezus, vraag ik mij af wat de kernwoorden zijn van ons diepste verlangen.
Vrede, verbonden met zijn naam: Vredevorst.
Recht en Gerechtigheid, verbonden met zijn naam: Koning van het recht.
Ikzelf kwam na een tijd van nadenken terecht bij de woorden: Hoop en Licht.
Hoop en Licht als kernwoorden, als verlangen.
Welk spoor we deze Advent ook zullen volgen, we vieren dat de nacht, de angstaanjagende donkerheid, ten einde loopt en de dag, het Licht naderbij komt. Maar ja, zei iemand, je moet het maar geloven, want wanneer we nu om ons heen kijken dan zie ik veel wanhoop, veel duisternis, ook al zijn er godzijdank zeker ook wel tekenen van hoop en licht.
Hoe zit dat met u en mij? Willen wij het goede nieuws wel verstaan? Aan de ene kant in ons bestaan die verdeeldheid, tweespalt, scheiding. Voordat je het weet glijd je af richting doemscenario. Is er wel hoopvol perspectief?
Wat ik hoor en lees in het evangelie is in ieder geval ook dit, dat behalve die soms angstaanjagende duisternis er ook wel degelijk dat andere aspect is: het Licht, de lente, de zomer is in aantocht. Net als het opnieuw uitlopen van de vijgenboom, er is ook de belofte dat hij zal komen met macht en luister. De macht en de kracht van zijn nimmer eindigende liefde. Daarom zou ik boven deze opmaat naar Kerst willen schrijven: Wij zijn in verwachting van verandering. Net als je denkt, nu zie ik het niet meer zitten, nu gaat het niet meer, nu ben ik ten einde raad – precies dan is er zijn vertroostend, bemoedigend licht. Dan is er hoop.
In die spanning leven u en ik. De spanning of het ooit de goede kant op zal gaan.

De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de heldere morgenster.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn. (Lied 445)

Ds. Renze Pieter Yetsenga

BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

Om te beginnen wil ik aangeven dat de kerkenraad het fijn vindt dat we sinds enige tijd weer diensten organiseren in de Vermaning te Noordhorn. Het is echter nog niet allemaal zoals vanouds en daarom hebben we besloten dat het kerstfeest voor jong en oud niet door kan gaan dit jaar. Helaas zien we de laatste weken het aantal besmettingen weer snel oplopen hetgeen ons zorgen baart. We zijn een klein groepje bestaande uit hoofdzakelijk oudere leden en we moeten er niet aan denken dat er iets mis gaat. We hebben daarom na enig overleg, zoals u reeds in een mail bericht van Renée heeft kunnen lezen, besloten dat we het koffiedrinken na de dienst laten vervallen. Dit omdat we zien dat het toch moeilijk is om op die momenten de afstand tot elkaar te bewaren.

Een aanvullend landelijke voorschrift is om het mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk, als u zit mag het mondkapje af maar zodra u gaat lopen hoort u het mondkapje weer te gebruiken.

Het is niet leuk allemaal maar we doen het voor het goede doel nl. besmettingen voorkomen. Ook al zijn we gevaccineerd we kunnen toch besmet raken en dit weer overdragen.

Ondanks het feit dat veel niet door kan gaan vanwege alle maatregelen blijven er verschillende zaken rondom de gemeente onze aandacht vragen. Allereerst was er de ledenvergadering op 24 oktober. Tijdens deze bijeenkomst zijn er twee vragen aan de leden voorgelegd:

1. Betreffende de overdracht van de Vermaning ca aan de Stichting Groninger Oude Vermaningen (SOGV). De gemeente ging na een schriftelijke stemming akkoord.

2. 3 Kerkenraadsleden vertrekken per 1 jan. 2023 er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld, Jan Albert Buiskool heeft aangegeven dat hij als enig kerkenraadslid verder wil gaan met ondersteuning van de beheercommissie die in werking treedt als de Vermaning is overgegaan naar de SOGV. De gemeente gaat akkoord na schriftelijke stemming.
Realisering van de hiervoor genoemde besluiten vragen de nodige acties die tijd kosten om één en ander te realiseren. Zoals overleg met SOGV over, opstellen koopcontract met alle ins en outs, overleg met belastingdienst en verzekeringen en ook moet met oog op de veranderde kerkenraad het reglement worden aangepast. U begrijpt er is werk aan de winkel.

Naast dit alles is er op de laatste kerkenraadsvergadering gesproken over de diensten. Het plan was om op 21 november tijdens de dienst met ds. Els Rijkmans de overleden leden en belangstellenden van het afgelopen jaar te herdenken. In verband met alle maatregelen werd besloten geen familie uit te nodigen maar hun een kaart te sturen dat we in de dienst aan het overlijden van hun geliefden aandacht zouden besteden. Helaas kon de dienst, zoals u inmiddels vernomen heeft, geen doorgang vinden vanwege ziekte van de predikant.

5 December zal het voor de laatste keer zijn dat br. Hemmo Meiborg bij ons in de dienst voorgaat, we zullen hier na de dienst aandacht aan besteden.

Het zijn onzekere tijden en we proberen hier allemaal zo goed mogelijk mee om te gaan op dinsdag 21 december komt de kerkenraad weer bij elkaar.

PM.
De ADS zendt in de aanloop naar Kerst online diensten uit. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de ADS www.doopsgezind.nl als u dan onder het kopje algemeen scrollt dan kunt u er meer over lezen. Alle diensten kunt u ook volgen op onze eigen website: www.dgwesterkwartier.nl

SAMENVATTING GDS NIEUWSBRIEF NOVEMBER.

Broederschapsdag 3 oktober jl.
Uitgangspunt in deze dienst in de Vermaning van Groningen was het jaarthema ‘Nieuw doopsgezind peil’. Stenen stonden in deze dienst centraal, gelezen werd de tekst waarin Jozua na 40 jaren in de woestijn het beloofde land intrekt en met 12 stenen (stammen) een gedenkteken opricht. De kinderen lieten zien dat het waterpeil in een bak stijgt als je er stenen in doet. In groepjes werd gesproken over welke woorden er toe doen voor je geloof. Wat raakt de kern van je geloof. Bij het weggaan was er voor iedere gemeente een door de kinderen versierde steen. Deze ‘happy stones’ kunnen ergens achterlaten zodat iemand die de steen vindt er blij van wordt.

Kerkenraadsdag 9 oktober jl.
Het thema van deze dag voor kerkenraadsleden van FDS, Ring Zwolle en GDS in Fredeshiem was ‘Ander normaal, nieuwe kansen’. Vanuit onze gemeente hebben Renée en Joke aan deze dag deelgenomen. Prof. Dr. Gabriël G. Anthonio heeft een lezing gehouden met als thema: ‘Een wenkend perspectief voor de toekomst’. Uitgangspunt is de gedachte dat de mens op reis is, zowel met elkaar als met de gemeente en met God. Het begint met het waarderen wat er is om vervolgens na te denken over wat we willen bereiken. Het was goed om op een andere manier naar de gemeente te kijken en ook het contact met andere kerkenraadsleden maakt dat men aan het eind van de middagmet een positief gevoel weer op huis aangaat.


Seminary on tour op 30 okt. jl.
Op 30 oktober reed er een bus met diverse doopsgezinde broeders en zusters uit het noorden langs verschillende dg gemeenten zoals Roden, Zijldijk, Sappemeer. In ieder van die gemeenten was er een workshop onder leiding van één van de docenten van het seminarium. In deze workshops kon men van gedachte wisselen o.a. over de vraag hoe belangrijk een kerkgebouw is. Is het het gebouw of zijn het de mensen die de gemeenschap maken? Het was een goed initiatief van het seminarium om op deze manier naar buiten te treden.

Midweek op Fredeshiem
Van 18-22 april wordt er een midweek georganiseerd voor mensen uit doopsgezinde gemeenten in Noord Nederland (GDS, FDS, Ring Zwolle). Het thema luidt: ‘Vrijheid’, naast alle ontspanning wordt er ingegaan op wat dit thema voor ons betekent. De leiding is in handen van Annie en Fokke Rekker-van der Werff. Kosten zijn 475 euro voor een éénpersoonskamer en 425 euro pp. voor een tweepersoonskamer. Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de kerkenraad.

Agenda aktiviteiten komende maanden
23 januari World Fellowship Day in de gemeente Middelstum
14 en 15 mei Gezamenlijke buitendag FDS, GDS en Ring Zwolle in Fredeshiem

Regiopredikant
Er is een advertentie uitgegaan voor de functie van regiopredikant.Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
september, oktober, november 2021

Data:

In september beginnen bij de diensten weer. Iedereen kan nu ingeënd zijn, zodat het nu weer veilig is.
 • 12 september : startdienst
 • 26 september : zr. A . Bruin
Online uitgezonden:
Op onze website: www.dgwesterkwartier.nl
worden nu voornamelijk alleen nog audio preekdiensten uitgezonden van Doopsgezinde diensten in het hele land en buitenland.
Inhoud
1-2 Voorwoord:
3 Gedicht: De regenboog
4 Berichten vanuit de kerkenraad
5 Platform kerk en aardbeving, Jeugd en jongerenwerk, Vrijz Leerhuis Elspeet
6 Preekbeurten
7 Vredesweeek
8 Lied: de wereld dat zijn wij
9 Verjaardagen
10 Doopsgezinde Vermaningen: IJlst-Krommenie en Oldeboorn- Schagen,
en Sneek-Tjalleberd

Om te laten zien wat er nog over is van onze Doopsgezinde Vermaningen in Nederland, in dit blad een derde serie fotootjes. De rest volg later.

Voorwoord

Een huis van stilte
Soms kom je wat tegen wat je raakt en waar je iets meer van wilt weten. Zo was het ook met het volgende gedicht van Tsjits Peanstra dat ik van vrienden toegestuurd kreeg. Het spreekt eigenlijk al voor zich zelf.
Op de voorgevel van een huis in Parrega ( tussen Workum en Bolsward) staat langs de elfstedenroute een wit huis met deze tekst in het Fries. Het is een cadeau van kinderen en vrienden geweest voor de 65e verjaardag van de vrouw des huizes. Het lievelingsgedicht van haar en haar man, waarvan ze de tekst graag wilden uitdragen.

Huis van Stilte
Laat ons een huis van stilte bouwen
met muren van liefde
en een dak van vrede
met kamers vol blijdschap
en een tuin

Een tuin met wat licht
en wat schaduw
met wat zingende vogels
en een slapende kat op het pad

Laat ons een huis van liefde bouwen
met muren van begrip
en een dak van vertrouwen
en een erf om te zonnen
en kamers

Kamers om in te verdwijnen
elkaar te zoeken
elkaar te vinden
Laat ons een huis van stilte bouwen.

Renée

Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad is op 19 juli sinds lange tijd weer bij elkaar geweest. Zaken die aan de orde kwamen betroffen natuurlijk de toekomst van de gemeente en het kerkgebouw. Op de bijeenkomst van 27 juli bent u hierover bijgepraat. De kerkenraad heeft inmiddels schriftelijk aan de raad van Toezicht van de Stichting Noordelijke Vermaningen een principe uitspraak gevraagd over het wel of niet accepteren van de vermaning c.a. In september zal er een vervolg bijeenkomst plaatsvinden, we hopen dan meer duidelijkheid te krijgen, waarna de leden het uiteindelijke besluit nemen.
Ook is er contact geweest met het bestuur van de GDS over het aanstellen van een regiopredikant. Een commissie is in gesprek geweest met de ADS over de mogelijkheid van subsidie, alvorens hier een definitief besluit over te nemen wil de ADS meer info over de financiële positie van de betrokken doopsgezinde gemeenten. Vanuit onze gemeente wordt er niet deelgenomen aan deze gesprekken, de kerkenraad heeft aangegeven hiervoor onvoldoende menskracht ter beschikking hebben.
We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst in de Gasthorn op 27 juli waar ca. 17 personen aanwezig waren, het was fijn om weer even bij te praten.
Van br. H. Zeemans hebben we bericht ontvangen dat hij zijn lidmaatschap van de gemeente opzegt. We vinden dit jammer maar respecteren zijn besluit en wensen hem het allerbeste voor de toekomst.

Tineke

uit het boekje "vijftig dagen tijd " van Mies Westera- Franke en Joke Verweerd.

Het Platform Kerk en Aardbeving

Van dit platform ontvingen we een brief gericht aan de kerken in Nederland. Waarin zij aandacht vragen voor de problematiek rondom de aardbevingen in Groningen. Zolang de problematiek rondom deze aardbevingen nog niet is opgelost willen ze jaarlijks een Groningenzondag organiseren waarin tijdens de dienst in woord en gebed hiervoor aandacht gevraagd wordt. Tevens wordt er in het seizoen 2021-2022 het project ’10 jaar Huizinge, verbinden en verzoenen’ opgezet. Het plan is om plaatselijk en regionaal ontmoetingen tot stand te brengen waarin woorden gegeven worden aan de pijn en de machteloosheid en tegelijk de verbinding zoeken. U kunt een gift overmaken op ;NL47ABNA0247780006 o..v.v.’10jaar Huizinge’ t.n.v. Stichting kerk en aardbeving.

Jeugd en Jongerenwerk

Vanuit het jeugd en jongeren werk van de ADS is er een uitnodiging ontvangen voor diverse doopsgezinde jongeren activiteiten. Misschien heeft u kleinkinderen die hiervoor belangstelling hebben. De doelgroep is afhankelijk van de activiteit; kinderconferentie voor basisschool groep 5 - groep 8 , regioweekend 11-16 jaar, startweekend 16+. Daarnaast staat een reis naar Taizé op het programma voor 18+. Voor meer info kunt u contact opnemen met de kerkenraad of op de site www.jongeren.doopsgezind.nl


Vrijzinnig Leerhuis Elspeet

Er wordt niet alleen iets georganiseerd voor de jongeren ook de wat ouderen kunnen uitgedaagd worden. Er worden dit jaar weer 4 themaweekenden georganiseerd, dit seizoen worden de thema’s HULP, BIOGRAFIEEN, RIJKDOM en ARMOEDE en VRIJHEID uitgediept. Het Vrijzinnig leerhuis vindt plaats bij Mennorode, de prijs is 155,00 euro per bijeenkomst all inclusive.
Het programma begint op vrijdag aan het eind van de middag. Na het diner volgt er een film die met het thema te maken heeft waarna een korte nabespreking volgt. De daarop volgende zaterdag wordt het thema onder begeleiding van een gespreksleider verder uitgediept. Omstreeks half vier wordt het weekend afgesloten met een kort liturgisch moment. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u met Jan en Tineke contact opnemen.

VREDESWEEK 2021, 18 t/m 26 SEPTEMBER

Het thema van de Vredesweek dit jaar is: Wat doe jij in vredesnaam?.
Inclusief Samenleven daar gaat het om in deze Vredesweek. Een onderwerp dat iedereen aangaat. Kennen we niet allemaal, ieder op zijn/haar eigen manier en tijd, het gevoel van buitengesloten te worden, er niet bij te horen. Je ziet niet alles meer, je hoort het niet allemaal even goed meer en ook ben je niet zo snel meer ter been, misschien word je afhankelijk van de ander.
Als dat gevoel ons zo nu en dan al overvalt, hoe moeilijk zal het dan zijn voor mensen die nieuw binnenkomen in het land ,in het dorp, in de kerk? Ze spreken veelal de taal niet, begrijpen de sociale, religieuze en culturele regels niet. En wij, wij weten niets af van de regels en gewoonten van de ander. Moet de ander zich maar aanpassen? Of kunnen wij ons misschien ook proberen te verplaatsen in die ander en daar rekening mee houden.
Ik zie in onze huidige samenleving die steeds multi cultureler wordt en wat mijns inziens ook niet tegen te houden is, veel onderlinge irritatie en moeilijkheden ontstaan rondom het accepteren van elkaars gewoonten en ook het niet willen veranderen want we hebben het toch altijd zo gedaan.
Ook binnen onze eigen gemeente herken ik de moeite om veranderingen te accepteren. De afgelopen periode heb ik mezelf wel eens afgevraagd zijn we niet heel erg op ons zelf gericht geweest als gemeente? Hadden we meer kunnen doen, had ik meer kunnen doen? Kan ik alsnog iets doen? Wat doe ik in vredesnaam?
Misschien is dat wel de vraag die we ons moeten stellen. Durf ik nog te zeggen waar het op staat? Verantwoordelijkheid nemen voor inclusiviteit, door niet tegenover elkaar maar naast elkaar te gaan staan.

Tineke

Lied: De wereld dat zijn wij.

Kun jij soms ook zo verlangen naar een plekje voor jezelf,
Waar men jou echt wil ontmoeten en de buitenkant niet telt?
Waar de mensen sterk verschillen van elkaar, van jou, van mij,
Maar er enkel naar verlangen samen en zichzelf te zijn.

Kan jij soms ook zo verlangen naar een wereld als een thuis,
Als een herberg voor de mensen, heel ver weg of dicht bij huis?
Voor de mensen van de wereld, mannen, vrouwen, wit of zwart,
Voor de groten, voor de kleinen, heel gewoon of heel apart.

Is er voor die nieuwe wereld al een plekje in mijn hart?

Tekst: Hans Reinold, Overgenomen uit de brochure VIEREN van Pax

DOOPSGEZINDE GEMEENTE WESTERKWARTIER
juni, juli, augustus 2021

Data:

Tot september zijn bij ons alle bijeenkomsten afgelast in verband met Corona
* 12 september : startdienst
* 26 september : zr. A . Bruin
Online uitgezonden:
Op onze website: www.dgwesterkwartier.nl kunt u elke week onder de ‘preekbeurten’ nog steeds veel uitgezonden Doopsgezinde kerkdiensten zien of horen in het hele land.
Bijvoorbeeld: DG Groningen

Inhoud
2-3 Voorwoord:
4-5 Berichten vanuit de kerkenraad
5 Even iets anders: merklappen in Verhildersum
6-8 Toekomst van de gemeente
8-11 Jaarverslag 2020
12 Beknopt financieel verslag
13-14 Foto’s reparatie pad naar de schuilplaats
15-16 Gesprekken met twee gemeenteleden: Marije Koettnitz en Alie Leutscher
17 Verjaardagen
17 Bericht van uw dominee
18-19 Inmemoriam: Bertha Hoekstra
20-22 Doopsgezinde Vermaningen: Goes-Harlingen, Heemstede - Hoorn en Aalsmeer- Apeldoorn Om te laten zien wat er nog over is van onze Doopsgezinde Vermaningen in Nederland, in dit blad een tweede serie fotootjes. De rest volg later.
1

VOORWOORD

ZOMEROVERPEINZINGEN

Op een van die prachtige dagen fiets ik niet over de Friesestraatweg naar Zuidhorn, maar door de ‘binnenlanden’ via Hoogkerk, De Poffert, Lageen Hoge Meeden en Den Horn.
De bermen zijn op hun mooist, de kikkers laten volop van zich horen, de boeren zijn druk met maaien en het verplaatsen van hun vee. Langs het ‘Doopsgezinde’ begraafplaatsje en de voormalige Doopsgezinde Vermaning in Den Horn, even een praatje met de man die de bermen van het fietspad aan het maaien is en een ogenblik rust op een bankje.
Wat kan de wereld mooi zijn en tegelijk denk ik ook: wat gebeurt er veel wat niet klopt, want niet in de haak is. Laat ik, laten wij dat allemaal maar gebeuren, of verheffen we onze stem? De dichter Gabriël Smit heeft een aantal Psalmen opnieuw vertaald. Ik moest aan hem denken, hoe hij in de huid kruipt van de dichter van de 39e Psalm. Hij hertaalt met de woorden:
‘Ik dacht: ik doe wat ik doen moet, verder houd ik mij stil, voor ik dingen zeg waardoor ik het alleen maar erger maak. Ze mogen zeggen wat ze willen, recht voor mij blijven staan, steeds harder schreeuwen, geen zinnig woord, ik heb een slot op mijn mond.
Maar ik hield het niet uit, ik dacht dat ik barstte; niets waarachtigs te horen, het is niet te harden, het steekt in mijn hart’.

Dat moet voor ons herkenbaar zijn. Die gevoelens van onmacht bij het zien gebeuren van onrecht, hoe mensen onmenselijk worden behandeld.
Wat kan ik in mijn eentje daar tegen doen?
Tegelijk dat gevoel dat ik mijn mond niet kan houden, dat ik al dat onrecht niet zijn gang wil laten gaan.
Het kan een troost voor ons zijn dat we daarin niet alleen staan.
Wanneer je het vierde hoofdstuk uit het boek Prediker leest weet ik dat ik er niet alleen mee bezig ben. Hij zegt daar:
‘Verder zag ik alle verdrukking die er op aarde is. Wat een tranen bij de verdrukten, maar niemand doet er iets aan. Verdrukkers treden met geweld op, maar niemand doet er iets aan’.

Mocht het zo zijn dat iemand in een discussie tegen je zegt dat de Bijbel een hopeloos ouderwets boek is, niet van onze tijd, dan wordt hier wel duidelijk dat diegene het mis heeft.
Hoe actueel kan het zijn! We kennen allemaal talloze voorbeelden om dit te onderstrepen.
Verderop spreekt de Prediker van het drievoudig snoer dat niet gemakkelijk verbroken kan worden. Dat heeft alles te maken met: Hoe weten we elkaar in de goede- en kwade dagen vast te houden en daar waar nodig de helpende hand te bieden, zodat je iemand weer op kunt richten die dreigt te struikelen. Nu het erop lijkt dat er een keer komt in die langdurige periode van rondtrekkend, agressief virus, is het belangrijk om te weten wat het betekent om samen die Gemeente, die geloofsgemeenschap te vormen. Hoe klein we ook zijn, we maken er deel van uit en mogen dankbaar zijn dat we mogen leven vanuit die woorden van vertroosting en bemoediging.
Voor u allen van harte alle goeds toegewenst!

Ds. Renze Pieter Yetsenga

BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

Bericht vanuit de kerkenraad Het afgelopen half jaar is de kerkenraad niet bij elkaar geweest. Toch waren er zaken die de aandacht vroegen. Hieronder volgt een korte samenvatting:

Helaas is begin mei zr. Bertha Hoekstra overleden, de afscheidsbijeenkomst was op 6 mei in het crematorium te Groningen. Hier heeft onder andere ds. R. Yetsenga gesproken. (zie elders in dit blad)

Renée heeft ook de afgelopen periode iedere zaterdag voor het versturen van de zondagse dienst aan allen die daar prijs op stelden gezorgd. Ook is Renée intensief betrokken bij de activiteiten van de Raad van Kerken te Zuidhorn hetgeen veel tijd van haar vraagt.

We werden zoals in het vorige berichtenblad reeds gemeld begin dit jaar geconfronteerd met problemen in de gasvoorziening naar de Schuilplaats. Joke en Rudolf hebben voor vervangende verwarming gezorgd om bevriezing van leidingen te voorkomen. Reparatie werd begroot op ca. 4000 euro. Jan heeft een subsidie aanvraag gedaan voor de helft van dit bedrag, deze aanvraag werd gelukkig gehonoreerd, en nadat de leiding was vervangen hebben Augustinus en Jan een nieuw tegelpad aangelegd. Renée en Jan Albert verleende hand en span diensten. De tegels waren o.a. een gift van een buurman die zijn tuin ging reorganiseren en de tegels over had.

In het vorige berichtenblad werd ook melding gemaakt van mogelijke problemen met de kachel in de kerk maar dat viel gelukkig mee.

Omdat we nog geen duidelijkheid hebben wanneer we een ledenvergadering kunnen uitschrijven is het jaarverslag opgenomen in deze Rondom de Vermaning. Hoewel de kerkdiensten het afgelopen jaar niet zijn doorgegaan en het op dit moment niet duidelijk is wanneer alles weer z’n gewone beloop kan krijgen is er wel een preekrooster door Willemien opgesteld. Zij heeft daar haar tijd en energie ingestoken waarvoor ons hartelijke dank.
Jan heeft als boekhouder het financiële jaar in januari afgesloten en in overleg met de kerkenraad is besloten om dezelfde leden van de kascommissie van vorig jaar te vragen de financiën te controleren, dit is inmiddels gebeurd.

De burgerlijke gemeente Westerkwartier gaat zoals landelijk is overeen gekomen een kerkenvisie ontwikkelen. Dit omdat er in het gehele land vele kerkgebouwen leeg komen te staan en al of niet een andere functie krijgen.

Omdat ons kerkgebouw is aangemerkt als monument hebben we als doopsgezinde gemeente de vraag gekregen of we willen meedenken bij het ontwikkelen van deze visie voor de burgerlijke gemeente Westerkwartrier. Jan Albert heeft toegezegd dit namens onze gemeente te willen doen. Renée heeft contact met zr. A. van der Meer (voorz. van de Stichting Oude Groninger Vermaningen) over mogelijkheden voor eventuele overname van onze Vermaning. Zie ook artikel over de toekomst van de gemeente elders in dit blad.

Zr. Bertha Hoekstra verzorgde altijd heel accuraat de kaarten naar de jarigen. Joke heeft aangegeven dat zij dit wel over wil nemen. In GDS verband, in samenwerking met de ADS, wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht voor het aanstellen van een regiopredikant ten behoeve van de kleine vacante gemeenten in het GDS gebied.

Tineke, verslaglegging

EVEN IETS ANDERS

In het Museum Landgoed Verhildersum in Leens is momenteel een expositie van 75 merklappen te bewonderen ‘Voortborduren, van merklap tot canapé’. Gelijktijdig is een boek verschenen ‘Merklappen en hun maaksters’. Alle merklappen zijn nauwkeurig beschreven en aan de hand van de geborduurde initialen en genealogische onderzoek zijn de maaksters achterhaald. Bij het lezen van het boek (digitaal) kom je veel bekende Groningse namen tegen en aan het eind van het boek zijn er foto’s opgenomen van boerderijen waar de verschillende maaksters hebben gewoond. Naast de merklappen is er onder andere ook toegepast borduurwerk op kragen, sloffen en jurken te zien. Misschien leuk om als u de komende periode een uitje zoekt om een bezoekje te brengen aan deze tentoonstelling, wel even informeren of het museum weer open is. Meer informatie is te lezen op www.verhildersum.nl.

TOEKOMST VAN DE GEMEENTE

Wat vooraf ging
De meesten van u kunnen zich de bijeenkomst van 25 september 2020 nog wel herinneren in restaurant Balk te Zuidhorn. Er is toen gesproken over de toekomst van de gemeente waarbij naar voren kwam dat op termijn één van de knelpunten het toekomstig tekort aan bestuurlijk kader is. Deze bijeenkomst werd afgesloten met “huiswerk” namelijk met het verzoek om voor een volgende keer na te denken over een tweetal vragen betreffende de toekomst van onze gemeente. In de op 30 oktober 2020 geplande bijeenkomst zouden deze vragen verder aan de orde komen. Echter zoals u weet gooiden de Corona maatregelen roet in het eten met als gevolg dat de bijeenkomst niet door ging.

Twee vragen
De bewuste “huiswerk” vragen (waren) zijn:
 1. Wat wil de gemeente met de (onze doopsgezinde) gemeente?
 2. Wat wil de gemeente met de gebouwen?
Als kerkenraad leggen we aan u alleen de tweede vraag voor en parkeren we de eerste vraag. De reden hiervoor is dat we binnen de kerkenraad nog geen consensus hebben over de eerste vraag.

Vorig jaar zijn in september als antwoord op deze tweede vraag enkele opties genoemd zoals gebouwen behouden, of verkopen of eventueel afstoten aan de Stichting Oude Groninger Kerken of afstoten aan de Stichting Oude Groninger Vermaningen.
Als kerkenraad stellen we u voor om de vermaning en de Schuilplaats over te dragen aan de Stichting Oude Groninger Vermaningen. De doelstelling van deze stichting is het in stand houden van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet van 1988 en het in stand houden van vermaningen in de provincies Groningen, Drenthe en Oost-Friesland en kan hiertoe doopsgezinde vermaningen in eigendom verkrijgen.
Zr. A.van der Meer-Kooiker uit Noordbroek is voorzitter van deze stichting, zij is ook voorzitter van de GDS en br. J.A. Buiskool is de penningmeester van de stichting.

Overdracht
Een eventuele overdracht, dus inclusief het eigendom, aan de Stichting Oude Groninger Vermaningen betekent in feite een soort verkoop van de gebouwen voor een symbolische
€ 1,- Er zal na de overdracht een plaatselijke beheers commissie komen die zorg draagt voor het beheer en onderhoud, dus voor de exploitatie van de gebouwen. We kunnen als gemeente de gebouwen gewoon blijven gebruiken, natuurlijk in goed overleg met de beheerscie.
Overdracht van de gebouwen geeft een verlichting van het takenpakket van ons als kerkenraad en bovendien komt het ook onze financiën ten goede. We hebben dan namelijk als doopsgezinde gemeente geen onderhouds- en exploitatie kosten meer. Wellicht betalen we dan eventueel een (bescheiden) huur voor het gebruik van de gebouwen. Op dit moment zijn we als kerkenraad in gesprek met het bestuur van de Stichting Oude Groninger Vermaningen waarbij de vraag centraal staat of de stichting genegen is om eventueel de gebouwen over te nemen. Voor alle duidelijkheid: voordat een overdracht plaatsvindt zal dit natuurlijk eerst voor goedkeuring aan de leden/actieve belangstellenden worden voorgelegd. Uiteindelijk nemen de gemeenteleden de beslissing, waarbij wij als kerkenraad hebben gemeend dat ook de actieve belangstellenden, die regelmatig bij ons “kerken” en de gemeente financieel ondersteunen, ook een stem in deze problematiek hebben.
Vooropgesteld dat de stichting de gebouwen wel wil overnemen en als we de goedkeuring hebben van de leden/actieve belangstellenden om in “zee” te gaan met de stichting, dan kan een overdracht vrij snel (binnen enkele maanden) geregeld worden.

De kerkenraad

JAARVERSLAG VERENIGDE DOOPSGEZINDE GEMEENTE IN HET WESTERKWARTIER 2020/ MEI 2021

Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest, halverwege de maand maart werden we in Nederland plotseling geconfronteerd met het besmettelijke coronavirus dat wereldwijd slachtoffers maakte en op dit moment nog steeds maakt. Het gevolg was dat van uit de overheid allerlei regels werden afgekondigd om verspreiding te voorkomen. Zo moesten bijeenkomsten van groepen aan strenge voorwaarden voldoen. De grootte van de groep werd beperkt, de onderlinge afstand van anderhalve meter, hygiënische voorschriften, noteren wie aanwezig was en het organiseren van een loopcircuit. Dit alles heeft er toe geleid dat we als kerkenraad hebben besloten dat de kerkdiensten in onze Vermaning geen doorgang meer konden vinden.
Deze situatie is tot op heden (eind mei 2021) nog steeds van kracht. Ook alle andere aktiviteiten werden afgelast zo ook de geplande jaarvergadering op 22 maart 2020. De jaarverslagen van 2019 zijn dus nooit ter sprake gekomen op een ledenvergadering evenals de financiële stukken.
In 2020 zijn de volgende leden en belangstellenden overleden: zr. Th.C.A. Schuiringa-Mulder, br. H.H. Blink en dhr. W. Venekamp (belangstellend lid)
In de afgelopen periode in 2021 zijn overleden: zr. D. Sijpkens-Schuiling en zr. B. Hoekstra (belangstellend lid).

Op dit moment telt de gemeente 16 leden en 9 actieve belangstellenden.
Samenstelling kerkenraad:
Zr. R.M. ter Veer-van Pelt; voorzitter en tevens vertegenwoordiger in de Raad van Kerken te Zuidhorn en in de Stichting Kerkelijk Platform Westerkwartier.
Zr. J.M.U. de Haas-de Boer; secretaris en leden administratie
Br. J.A. Buiskool; vertegenwoordiger naar ADS en GDS
Br. J. van der Wijk; boekhouder
Zr. T. van der Wijk-Wals; notulist
De kerkenraad is in 2020 5x bij elkaar geweest en er is 1x via Skype vergadert.

Aktiviteiten in het afgelopen jaar:
 1. Kerkdiensten en preekrooster
 2. Koffie ochtenden, gesprekgroep.
 3. Onderhoud gebouwen en terrein
 4. Pastoraat
 5. ‘Rondom de Vermaning’
 6. Andere zaken die de aandacht gevraagd
Ad.1. Kerkdiensten en preekrooster
Na 8 maart 2020 heeft er geen kerkdienst in de Vermaning meer plaatsgevonden. Aanvankelijk is er aan de predikanten die in onze gemeente zouden voorgaan gevraagd om de papieren versie van de dienst aan ons te sturen. Toen bleek dat de diensten voor langere periode geen doorgang konden vinden werden diverse aktiviteiten ontplooid en heeft zr. Ter Veer contact gehad met alle predikanten die ingeroosterd stonden op het preekrooster en aangegeven dat we voorlopig geen gebruik konden maken van hun diensten. De GDS verstuurde in samenwerking met de FDS wekelijks een dienst naar de gemeenten. Deze dienst werd door zr. Ter Veer binnen de gemeente digitaal verstuurd naar leden en belangstellenden. Diegenen die geen gebruik maakten van de digitale snelweg ontvingen op zaterdag een papieren uitdraai. Daarnaast verzorgde onze organiste Anneke een stukje muzikale begeleiding. Verder werden er vanuit de ADS via YouTube regelmatig diensten uitgezonden op de zondagmorgen en ook andere gemeenten in den lande maakten gebruik van het YouTube kanaal. Ook via het gebruik van Zoom waren er diverse mogelijkheden.

Ad.2. Diverse bijeenkomsten
 • De koffie ochtenden en gespreksgroep konden geen doorgang meer vinden.
 • 10 juli een goed bezochte gezellige koffie ochtend bij zaal Balk
 • 25 september bijeenkomst bij zaal Balk, het thema was de ‘De toekomst van de gemeente Westerkwartier’.
 • De geplande bijeenkomst op 30 oktober als vervolg op 25 september ging niet door i.v.m. aanscherping van de maatregelen.
 • Ook de in december geplande kerstbijeenkomst in de Gasthorn kon om die reden niet doorgaan.

  Ad.3. Onderhoud
  Ondanks alles hebben er wel enkele onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden in 2020. De trek ankerstangen aan de buitenkant van de kerk zijn nagekeken en indien nodig behandeld. Binnen in de kerk is loslatend pleisterwerk vervangen.

  Ad. 4. Pastoraat
  Ds. Yetsenga maakt in overleg met zr. Ter Veer afspraken. Voor zover mogelijk werden in het afgelopen jaar pastorale bezoeken gebracht, bij voorkeur in de buitenlucht wat met het mooie weer geen probleem was. Verder was er telefonisch contact of via de post.

  Ad.5. ‘Rondom de Vermaning’
  Rondom de Vermaning verschijnt 4x per jaar. De kopy wordt aangeleverd door de leden van de kerkenraad, br, Buiskool verzorgt de lay out en het kopiëren. Rondom de Vermaning wordt verspreid onder de gemeenteleden en de belangstellenden, daarnaast zijn er nog enkelen die geïnteresseerd zijn in ons blad en dit via een ‘abonnement’ ontvangen.

  Ad.6. Andere zaken die de aandacht gevraagd hebben
  Zoals uit voorgaande blijkt hebben we een bijzonder jaar achter de rug, veel kon niet doorgaan maar er deden zich ook weer nieuwe mogelijkheden voor met name op digitaal gebied.
  Begin dit jaar (2021) werden we onaangenaam verrast met het feit dat de gas voorziening naar de Schuilplaats problemen vertoonde. Uit nader onderzoek van de verwarmingsinstallateur bleek dat deze leiding vervangen diende te worden. Hetgeen inmiddels is gerealiseerd en het pad naar de Schuilplaats is ook weer aangelegd.

Tot slot.
We moeten concluderen dat onze gemeente kleiner wordt en dat we met z’n allen ouder worden wat inhoudt dat we kwetsbaar zijn. Dit is op de bijeenkomst van september bij Balk reeds ter sprake gekomen. Er is toen een aanzet gemaakt om met elkaar een besluit te nemen over de toekomst van de gemeente en de gebouwen, echter als gevolg van de Corona problematiek hebben we nog geen vervolg aan dit gesprek kunnen geven.

Tineke van der Wijk-Wals, verslaglegging
27 mei 2021

BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG

In de voorjaarsvergadering van 2020 zou het financiële jaarverslag van 2019 uitgebreid aan de orde komen, echter vanwege de Corona maatregelen ging, zoals u weet, de vergadering niet door. Vandaar dat nu hier in Rondom de Vermaning een beknopt verslag, weliswaar met afgeronde cijfers, is opgenomen.
De inkomsten in 2019 bedroegen ca € 16.000 en de uitgaven ca € 16.600, dit laat dus een tekort zien van ca € 600. Dit tekort is aanmerkelijk lager dan het oorspronkelijk geraamde tekort van ca € 6000. In 2019 heeft de gemeente namelijke een klein legaat gekregen en zijn bepaalde onderhoudswerkzaamheden niet uitgevoerd maar doorgeschoven naar 2020.
In 2020 waren de inkomsten ca € 11.000 en de uitgaven ca € 15.000, wat uiteindelijk een tekort van € 4000 opleverde. De inkomsten waren minder als gevolg van geen collectes (geen diensten i.v.m. Corona) en een afname van het aantal leden. De uitgaven waren daarentegen iets hoger omdat ook onderhoudswerk, dat in 2019 zou worden uitgevoerd, in dit jaar is meegenomen.
De kascommissie heeft zowel de financiële zaken van 2019 als die van 2020 gecontroleerd en de commissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd.

REPARATIE GASLEIDING EN PAD NAAR DE SCHUILPLAATS
En klaar, met dank aan Jan v.d.Wijk en Augustinus van Benthem,
Renée, Rudolf en Joke, Jan Albert en de overbuurman.
EEN GESPREKJE MET MARIJE KOETTNITZ EN ALIE LEUTSCHER.

Afgelopen week een gesprekje gevoerd met een lid van onze gemeente die het verste weg woont, namelijk in Winschoten. Het gaat goed met Marije en Franz, Marije werkt sinds 2jaar als zzp-er, het gevolg is dat ze meer zeggenschap heeft over de tijd die ze werkt en niet zoals in het ziekenhuis te maken heeft met wisselende diensten en nachtdiensten. Haar werkzaamheden betreffen zieke kinderen in de thuissituatie, ze vindt het werken op deze manier erg prettig, het contact is anders dan in een ziekenhuis en ze kan zelf haar werkzaamheden indelen.
Dit vindt ze ook fijn omdat Franz deze week met pensioen gaat en ze zo ook de vrijheid heeft voor gezamenlijke activiteiten. In haar werk heeft ze niet veel hinder ondervonden van de corona perikelen, wel was het zo dat ouders van de kinderen natuurlijk heel voorzichtig waren en dat daar rekening mee gehouden moest worden. Ze heeft inmiddels één vaccinatie ontvangen en zodra de tweede vaccinatie ook rond is geeft dat voor de ouders van de kinderen ook wat meer rust.
Het Suriname project vraagt veel aandacht, de afgelopen periode zijn verschillende naaimachines verstuurd en ook dozen met diverse materialen. Ze heeft contact met verschillende organisaties in Suriname die een beroep doen op hun Stichting. Het bezoeken van Suriname zit er op dit moment niet in maar hopelijk zal dit in de toekomst weer kunnen. NB.: Dit weekend waren er in het nieuws zeer verontrustende berichten uit Suriname t.a.v. de Corona crisis. Met Alie heb ik een gezellig gesprek gehad over van alles en nog wat. Het gaat haar en Wim goed, ze zijn beiden gevaccineerd en dat geeft toch een zeker gevoel van rust hoewel je natuurlijk nog steeds besmet kan worden en dit weer over kan brengen op anderen, dus voorzichtigheid blijft nodig. Ze is blij met de versoepelingen en dat ze de familie nu weer kan ontmoeten, maar vraagt zich ook af of het nu niet wat te snel gaat. Om zich heen merkt ze dat mensen het wat gemakkelijker nemen met alle regels die nog steeds van kracht zijn. Ook hoort ze in de buurt over schoolkinderen die weer thuis moeten blijven omdat ze klachten hebben, dus het is nog niet weg. Ook houden gedachten over mogelijke gevolgen van dit alles haar wel bezig, wat betekent dit allemaal en wat gaat de toekomstige generatie hiervan merken. Kortom vragen waar we geen antwoord op hebben maar die we wel allemaal herkennen. Voor haar zelf is deze lock down periode niet zo problematisch, ze woont prima, lekkere tuin en kan erop uit met de fiets, een thermoskan en proviand mee en dan de omgeving verkennen en soms verrassende en onverwachte ontmoetingen doen. Zo kwamen ze eens ds. Renze Yetsenga in fietskledij tegen, na een gezellig praatje vervolgde ieder weer zijn weg. Wel hebben we de afgelopen periode ervaren dat de contacten met familie waardevol zijn. Wat ze wel een probleem vindt is het afstand moeten houden van elkaar, het horen wordt wat minder en dan ben je toch geneigd wat dichter bij elkaar te gaan staan of te zitten om zo even bij te praten.
Beide zusters worden hartelijk bedankt voor hun medewerking.

Tineke


BELANGRIJKE INFORMATIE VAN UW DOMINEE

Een aantal leden en belangstellenden heeft met mij hun wensen doorgesproken wat betreft een rouwdienst en/of plechtigheid in geval van overlijden. Wie dat nog niet gedaan heeft, of heeft kunnen doen, kan uiteraard contact met mij opnemen.
Wanneer u ervan verzekerd wilt zijn dat uw wensen ook werkelijk gehonoreerd worden is het van belang dat één of meerdere van uw nabestaanden daarvan op de hoogte zijn.
In het kort gezegd: ‘Wanneer ik kon te overlijden wil ik dat er een predikant wordt ingeschakeld’. Geef dat dus door!

Ds. Renze Pieter Yetsenga

IN MEMORIAM BERTHA HOEKSTRA

Groningen, *23 april 1937 - Oostwold, † mei 2021

Na een korte ernstige ziekte is Bertha Hoekstra van ons heengegaan. Dat stemt ons verdrietig want zij was van harte verbonden met onze Doopsgezinde Gemeente in het Westerkwartier.
Met haar levenspartner Willem Hansma zocht zij naar een kerkgemeenschap met warmte en persoonlijke ontmoetingen en nadat ze op een paar plekken waren geweest en niet datgene ook werkelijk vonden waar ze naar verlangden, was het om zo te zeggen in Noordhorn raak.
Ze voelden zich er meteen thuis en opgenomen in de kring.
Dat er meteen een klik was blijkt bijvoorbeeld ook uit de post die ik van haar kreeg, zoals die mooie kaart met deze tekst:
‘Hallo Renze, even een berichtje uit Grootegast. Alles is hier goed en je kan best langskomen, ook wel binnen, we zijn gezond. Wel graag een berichtje. ’s Morgens zijn we altijd thuis; op de middag zijn we nog wel eens weg. Groeten van Willem en Bertha’.
Alles was helaas niet goed. Bertha vertelde van haar eerdere ernstige ziekte met voor haar ingrijpende gevolgen en toen Willem in het Martini ziekenhuis werd opgenomen was het weer heel erg spannend. Ook met de niet aflatende hulp van onze voorzitter Renée ter Veer kwamen ze er doorheen. Zij en ook ik hebben daarvoor heel veel respect!
Bertha genoot van alle contacten, was altijd in voor een uitstapje naar andere Doopsgezinde Gemeenten en zei dan steevast: ‘Gezellig om zo onder de mensen te zijn!’ Zo hebben we ze zien komen, Willem en Bertha, bijvoorbeeld ook op hun scootmobiel. De koffieochtenden, die vanwege afnemende gezondheid echt gemist werden. Vanwege deze verwarrende coronatijd, waarin alle activiteiten van de kerk stil kwamen te liggen, moesten alle contacten via telefoon en post gebeuren en dat was best moeilijk. Zij voelde zich getroost door deze woorden:
‘De mensen van voorbij zij worden niet vergeten De mensen van voorbij zijn in een ander weten. Bij God mogen ze zijn, bevrijd van angst en pijn. De mensen van voorbij zijn in het Licht, zijn vrij!’
Zonder enige twijfel zal Willem, zullen wij haar ook als Gemeente heel erg missen.
Met eerbied en genegenheid zullen we haar blijven gedenken.
Het Lied 416 uit het nieuwe Liedboek is heel erg van toepassing op haar levensloop, waarin zoveel gebeurd is.
‘Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen, ga met God en Hij zal met je zijn. Bij gevaar in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden, Ga met God en Hij zal met je zijn. In zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen, Ga met God en Hij zal met je zijn. Tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten, Ga met God en Hij zal met je zijn’.
In vertrouwen op Gods eeuwige liefde en vrede hebben wij uit handen gegeven.

Ds. Renze Pieter Yetsenga

DOOPSGEZINDE VERMANINGEN
Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
maart, april, mei 2021

Data:

In elk geval tot mei zijn alle bijeenkomsten afgelast in verband met Corona
★ jaarlijkse ledenvergadering: verplaatst naar later in het jaar
Online uitgezonden:
21 maart 19.30 oecumenische viering
29,30,31 maart oecumenische vespers

Inhoud

2-3 Voorwoord: ‘En Tòch’
4 Berichten vanuit de kerkenraad
5 Verjaardagen
6 In memoriam zr. Dirkje Sijpkens-Schuiling
9 Pasen ( van ds D.A. Werner)
10-11 Gesprekken met twee gemeenteleden: Willemien Jonker en Antje Datema
12 Wie kan helpen? Menno gemeente Jolan Gaaikema Suriname
14 Oecumenische vieringen in deze tijd

Om te laten zien wat er nog aanwezig is van onze Doopsgezinde Vermaningen in Nederland, in dit blad een eerste seriefotootjes. De ander helft volg later.


Een aantal ervan zijn niet meer in gebruik bijvoorbeeld: Akkrum, Amsterdam Karperweg,Assen,De WaalTexel, Grijpskerk, Irnsum, Oude Bildtzijl,Poppenwier,Terherne, Ternaard, Zeerijp.

Op onze website: www.dgwesterkwartier.nl kunt u elke week onder de ‘preekbeurten’ heel veel uitgezonden Doopsgezinde kerkdiensten zien of horen uit het hele land.

Voorwoord:

EN TÒCH ... !

Bij onze opgang naar het Paasfeest komen er flarden van liederen voorbij; een lied zoals ik ze op de zondagsschool heb geleerd.
Ik heb mijn zangboekjes er even bij gepakt en wordt meteen geconfronteerd met het feit dat ik, zoals wij dat zeggen, op leeftijd ben.
Dat paaschlied, ja u leest het goed, het werd nog geschreven met sch.

Al wat goed is en verheven,
al wat edel is en rein,
kan niet sterven, niet verdwijnen,
onvergank’lijk zal het zijn.
’t Blijft in onze harten leven.
’t Geeft ons kracht bij strijd en leed,
nooit verloren gaat het goede
dat een liefd’rijk harte deed.

En Hij, die ’t meest van allen
ons in liefde is voorgegaan,
blijft ons door zijn geest geleiden,
moedigt door zijn voorbeeld aan.
Help ons, Heer, hem na te volgen,
trouw en ijvrig, altijd weer,
dat ook wij eens waarlijk leven
Onze Vader, tot uw eer.

Terwijl ik het lees en herlees denk ik: best een hele mooie tekst.
Begreep ik er als achtjarig kind iets van? Nee, dat niet.
Zoals ook onze kinderen en kleinkinderen later mij soms een vraag stelden hoe het dan toch kon: Jezus gestorven en toch niet. Hele praktische vragen gekoppeld aan hun eigen belevingswereld. Dood en leven, hoe ingewikkeld kan het zijn.

Later zongen we uit Kinderen van één Vader:
Luister naar ons Paaslied blij: God is goed, God is goed!
Heel de wereld zingt, ook wij: God is goed!

Die woorden begreep ik wel. Mensen zullen nu wellicht reageren met woorden als kinderachtig en meer van dien aard.
Het had toch alles te maken met vertrouwen en als kind onbevangen zijn, geen last met je mee moeten dragen van een boze, kwaadaardige wereld.
Jezus leeft en is dichtbij ons,
Jezus leeft en maakt zo blij ons,
God is ’t die hem leven doet,
God is goed!
Hoe anders ik nu in het leven sta, met alle ervaringen opgedaan, toch ben ik in de eerste plaats blij met zo’n waardevolle zondagsschoolperiode. Daar ligt een deel van mijn geloofsopvoeding, niet in de laatste plaats door de verhalen die door de vrouw van onze dominee zo prachtig en boeiend werden verteld.
Nog steeds zing ik van harte dat lied uit de inmiddels ook oude Doopsgezinde bundel,

Lied 216, O God, O Geest, O Licht en Leven, die alle duister overstraalt!

Daar houd ik me in de goede- en kwade dagen aan vast.

Ds. Renze Pieter Yetsenga


Berichten vanuit de kerkenraad

De afgelopen periode zijn we als kerkenraad niet bij elkaar geweest maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Renée is iedere week druk bezig met het rondsturen en rondbrengen van de digitale diensten.

De Kerstochtend die gepland stond kon niet doorgaan omdat de coronaregels werden aangescherpt, dit was jammer want we hadden ons hierop verheugd, maar niets aan te doen. We hopen dat u het allemaal goed maakt. Zoals u heeft kunnen vernemen is zr. Sijpkens afgelopen periode overleden, ds. Saakjen van Hoorn heeft de uitvaartdienst geleid, van onze gemeente is helaas vanwege de geldende regels niemand bij de uitvaart aanwezig geweest. (zie In memoriam)

Helaas hebben we problemen met de verwarming zoals u in een week bericht heeft kunnen lezen. In de kerk hebben we een zogenaamde “slimme meter” en we ontvangen iedere maand een overzicht van het energie verbruik. Half januari zag Jan dat het energie verbruik gestegen was en dat terwijl er geen gebruik van kerk en Schuilplaats gemaakt werd. Doorlichten van de leiding maakte duidelijk dat de gasleiding van de kerk naar de Schuilplaats lekte. Het advies van de installateur was; vervangen van de gasleiding, dit houdt in dat het pad eruit moet en er een sleuf van 80cm diep moet worden gegraven. Kosten van dit alles komen op minimaal € 4000. Het gas naar de Schuilplaats is inmiddels afgesloten en Joke en Rudolf hebben een elektrische kachel geplaatst om zo in de afgelopen koude periode bevriezing te voorkomen.

Helaas diende een tweede probleem zich aan (een ongeluk komt zelden alleen), het blijkt dat de kachel in de kerk ook mankementen vertoont. Deze kachel is 17 jaar oud en we denken dat hij waarschijnlijk aan vervanging toe is. Dit gaat naar alle waarschijnlijkheid ca. €2000 kosten. U begrijpt dat dit alles bij elkaar een flinke aanslag op onze financiën is.

U merkt dat er de afgelopen weken wel het één en ander aan de orde is geweest waarbij regelmatig overleg is geweest over de te nemen stappen. Verder gaan we zolang we te maken hebben met het coronavirus gewoon door met het versturen van de digitale diensten. Wanneer we weer bij elkaar kunnen komen is helaas nog volstrekt onduidelijk, we wachten af.

Tineke


In memoriam zr. Dirkje Sijpkens-Schuiling.

Zij is geboren op 25 februari 1914 te Minnertsga en overleden op 19 januari 2021 te Zuidhorn

De afscheidsbijeenkomst was in de kerk te Hornhuizen, met alleen familieleden wegens de corona beperkingen. Niet veel mensen zullen zo’n hoge leeftijd bereiken en daarbij zoveel in hun leven meemaken. Zr. Sijpkens is geboren in een warm, fries en doopsgezind gezin, waarbij haar voorouders vanuit Zwitserland kwamen naar Hoogezand. Een van haar voorouders is dopers predikant geworden. Zij is opgegroeid in het Bilt met haar zus en broer en er was onderling veel verbondenheid.

Toen Dicky naar de vormingsklas in Groningen ging ontmoette zij Sypko Sijpkens, een jonge boer uit de buurt van Hornhuizen. Wat waren zijn ouders blij met haar komst, helaas kort voor hun huwelijk zijn zij allebei overleden. Een verdrietige start en sobere trouwplechtigheid.
Zij waren allebei heel gelukkig met de komst van 6 gezonde kinderen, die een prachtige jeugd hebben gehad op de boerderij met inwonende medewerkers en veel kinderen.
Een diep verdrietige gebeurtenis en een schok voor het hele dorp was het plotselinge overlijden van hun zoon Dirk die in Wageningen studeerde. Een ramp voor het hele gezin en hoe moet je daar mee omgaan, hoe krijg je de kracht om weer te gaan zorgen voor de andere kinderen? Wandelen in haar eentje naar de zeedijk, inwendige tranen en heimwee naar die gezellige jongen.
Toen haar oudste zoon Jaap en Alied op de boerderij kwamen wonen, was de vreugde groot door de komst van klein kinderen. 5 Gezinnen met 15 kleinkinderen waren haar grootste geschenk en op haar hoge leeftijd heeft ze ook vele achterkleinkinderen mogen zien.

Zr. Sijpkens was lid geworden van de Doopsgezinde gemeente in Mensingeweer/Eenrum toen zij op de boerderij woonden en later verhuisden naar Ulrum. Haar motto was ”waar liefde heerst gebiedt God zijn zegen”. Zij zette zich in voor de gemeente in de kerkenraad en vooral haar trouw en liefde voor de doperse gemeenschap bleek uit haar aanwezigheid bij de diensten of de groepen.
Bij haar afscheid heb ik (wij kenden elkaar al zeker 35 jaar) gesproken over wat de DG gemeente in Eenrum en later in Westerkwartier, voor haar hebben betekend. Trouw aan de mensen en gemeente, genietend na de dienst van de ontmoeting met de leden bij de koffie.
Een bewerking van ps 116 heb ik voorgelezen en zal ik aan het slot u meegeven.
In de toespraak ben ik ook ingegaan op de vraag van de kinderen: waar staan jullie als doopsgezinden voor, wat is wezenlijk belangrijk?

Er kon veel in het gezin Sijpkens, de bijeenkomsten met de kinderen uit de gemeente, met ds Siccama en later ds. Lange, werden gehouden in de eetkamer op hun boerderij Bromo.
Wij leerden haar kennen als warmhartig, gastvrij, spontaan, belangstellend en opgewekt.
Liefhebben was voor haar en haar gezin een werkwoord, de familie kon altijd een beroep op haar doen.Vrede houden voor zover het van jou afhangt, hoorde daar ook bij.
De laatste jaren heb ik haar regelmatig met haar dochter Klazien bezocht en dan vertelde zij over vroeger, over haar ouders ende tijd op de boerderij. Wat heeft zij vaak gezegd dat zij zulke trouwe en liefdevolle kinderen had, die haar deelgenoot maakten van hun gezinnen.
Allemaal hebben ze vrede met haar heengaan na zo’n lang leven. Zr. Sijpkens heeft haar adem terug gegeven aan God, die haar tot in het diepst van haar ziel gekend en geliefd heeft.
Na de dienst is zij op het kerkhof te Hornhuizen begraven in het familiegraf van de Sijpkens en daar mocht ik de zegenbede uitspreken.

Een bewerking van Ps 116:
Liefde voel ik, in mij, om mij, nu er Iemand is die luistert,
die mij hoort en met mij meegaat.
Nu weet ik wat ik zeggen moet als angst mij weer bespringen zou:
Jij, Nabije, geef mij ruimte!
God, teder, trouw en geduldig, Jij zag mijn tranen, ziet mijn ziel;
weldoende ga Jij rond in mij.
Uitgerust en vastberaden volg ik de sporen van leven,
die Jij voor mij hebt uitgezet.

Hoe kan ik zeggen wie ik ben, als ik Jouw naam niet noemen zou?
Jouw vrijheid drink ik dankbaar in.
Wie mij ziet, zal Jou mogen zien, dat bid ik en beloof ik.
Jou houd ik niet meer verborgen. God zij dank.

Saakjen van Hoorn-Dantuma
16 februari 2021


Deze keer een gesprekje met Willemien Jonker en Antje Datema.

Allereerst een gesprekje via de telefoon met Willemien, zij vertelt blij te zijn dat ze iedere middag de post rondbrengt in Zuidhorn, dat geeft structuur aan de dag en ze is iedere dag weer of geen weer even buiten. Ze heeft een aantal vaste wijken en met het koude weer van de afgelopen week heeft ze gelukkig niet al te veel last van de sneeuw gehad. Mij lijkt het altijd een zware klus met een fiets met grote gevulde fietstassen rond te rijden vooral als het glad is, je moet natuurlijk wel opletten maar over het algemeen vindt Willemien dat het wel meevalt. Ik was verbaasd te horen dat ze via een app moet aangeven wanner ze begint en wanneer ze weer klaar is met het bezorgen van de post. De post houdt je wel in de gaten!
’s Morgens is ze meestal thuis, ze heeft goede contacten in het buurtje waar ze woont en even een kop koffie drinken of een pannetje erwtensoep van de buurvrouw is natuurlijk heel fijn, het geeft een idee hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Schaatsen doet ze niet maar een flink stuk wandelen in een sneeuw landschap is wel bijzonder, ook is het leuk om met de buurkinderen die uit Eritrea komen en voor wie sneeuw een nieuw fenomeen is een sneeuwpop te maken.
Eén maal per week verleent ze als vrijwilliger hand en span diensten in de bibliotheek. Ook is Willemien vrijwilliger in Aduard maar nu dat gesloten is zijn de vrijwilligers activiteiten daar ook opgeschort. Verder is ze veel aan huis gebonden en zijn er minder contacten met familie en vrienden die verder weg wonen zo is ze de afgelopen periode de provincie bijna niet meer uit geweest, maar het gaat goed en ze verveelt zich niet.
Ook met Antje heb ik een goed gesprek via de telefoon. Allereerst is er het goede nieuws dat zij de eerste vaccinatie prik ontvangen heeft en de tweede staat op de planning voor 6 maart. Dus nu maar hopen dat het verdere vaccinatie proces goed verloopt zodat met de zomer alles achter de rug is, we zullen dit moeten afwachten. Antje is gewend om alleen te zijn en een gevolg van het oud worden is dat de contacten met familie, vrienden en kennissen minder worden, het kringetje wordt kleiner. Dit zullen meerdere van u wel herkennen. Maar ondanks alles gaat het goed met haar en ze verveelt zich niet, leest de krant iedere ochtend uitgebreid en maakt de puzzeltjes. Verder leest ze veel en geconcentreerd, ze let op de zinsbouw en het woord gebruik en kan zich er over verbazen hoe de schrijver iets verwoord heeft. Ze is lid van een leeskring van Vrouwen van Nu waar ieder jaar een aantal boeken worden uitgezocht die dan besproken worden. Dit jaar is die bespreking niet mogelijk maar het boek kan je natuurlijk altijd lezen. Op dit moment leest ze iedere avond een paar hoofdstukken in het boek van ‘Hendrik Groen’ waarna ze lachend naar bed gaat.
Ze doet zelf de dagelijkse boodschappen met de fiets en probeert iedere dag wel een uurtje buiten te lopen.
Het contact met de kinderen gaat veelal via de telefoon een Ipad heeft ze niet, ze is daar nooit aan begonnen, de kinderen hebben dat wel eens aanbevolen maar het is er nooit van gekomen en nu is het te laat, maar mist ze het ook niet. Ze is blij met de telefoon en vindt het prima zo. Er gaan wel dagen voorbij dat ze haar stem niet hoort. Maar het gaat haar goed ze verveelt zich niet en is goed gehumeurd. Hoe het verder met de gemeente en alle zaken die daarbij komen moet gaan is de vraag. Antje zit niet bij de pakken neer en blijft even realistisch en nuchter zoals ze altijd is.Wie kan helpen?

Dit bericht kreeg ik van Marije Koettnitz-Worst, Doopsgezind lid in Westerkwartier. Zij verzendt dozen met goederen naar Suriname, waar zij en haar man een aantal projecten hebben.
Zij verzenden regelmatig: zomer kleren voor volwassenen en kinderen, witgoed, medicijnen, speelgoed, kleertjes voor babies van tienermoeders.
Eén van die projecten is voor ds. Jolan Gaaikema, die de Menno gemeente Suriname heeft opgericht. Daarom stuur ik mijn theologische boeken om aan haar leden of studenten aan het seminarium uit te delen, of voor haar bibliotheek.
Zij is predikant geweest in o.a. Zijldijk, Assen en Roden en Drachten.
Zij heeft bovendien 10 adoptie meisjes in haar huis die begeleid worden.
Verder heeft Jolan een Stichting : kleurrijke kansen, waar moeders elkaar helpen om zelf kleren te naaien enz. Daarvoor verzamelt Marije nu goedwerkende naaimachines. Wie heeft er een over om aan Jolan te sturen?
Voor de verzending heeft Marije van een paar doopsgezinde fondsen geld gekregen.

Wie kennis wil nemen van Jolan haar stichting en Menno gemeente kan het vinden op:
www.colorfulchances.com (de stichting) !!!
https://theoloog.wixsite.com/mennogemeente (de gemeente) !!!

Goederen en geld voor Jolan haar projecten zijn altijd welkom.
Graag aanmelden bij mij: tel 050-5256923.
Met zusterlijke groet van Saakjen van Hoorn-Dantuma

Overigens Marije schreef onlangs aan ds. S. van Hoorn het volgende:
Ik ben nu bezig met naaimachines te verzamelen voor Jolan, nog goedwerkende, maar die niet meer gebruikt worden, dus als je mensen weet, dan houd ik mij aanbevolen.
2020: 10 dozen fam Jona / 17 dozen weeshuis / 14 dozen Visu / 31 dozen Jolan / 21 dozen medische zending / 21 dozen Lotjeshuis
Dit heb ik afgelopen jaar kunnen versturen, en ben alweer druk met nieuwe dozen bezig voor dit jaar.

vr gr Marije en Franz

Menno-gemeente
Suriname
o.l.v ds Jolan Gaaikema

Oecumenische vieringen in deze tijd

Helaas is veel op een laag pitje komen te staan of helemaal niet doorgegaan, zoals het mooie programma van het winterwerk.
Toch probeert de Raad van Kerken Zuidhorn een aantal initiatieven in aangepaste vorm door te laten gaan. De omstandigheden veranderen en worden dan weer aangepast, maar we houden de moed erin om ook juist in deze tijd de onderlinge band te onderhouden. Soms is er veel overleg voor nodig en om samen te vergaderen is de computer zeer gebruikelijk geworden en dat gaat me eerlijk gezegd steeds beter af.

De Dorpskerk ( PKN Hervormde gemeente) heeft in deze tijd moderne apparatuur aangeschaft, waarbij men direct live kan uitzenden en wij maken daar dankbaar gebruik van! Zo ook bij de eerste viering dit jaar in de week voor eenheid van gebed, het was een mooie, ingetogen dienst.

Maar we gaan verder: op 21 maart om 19.30 uur wordt er een Taizéviering (een korte oecumenische viering met ruimte voor stilte en bezinning) uitgezonden met het thema “vertrouwen ” en er worden 3 vespers in eerste 3 dagen van de stille week voor Pasen ( 29, 30 en 31 maart) voorbereid en live uitgezonden ook om 19.30 uur

Voor de viering zal ook een liturgieboekje gemaakt worden, dat ook op de website te vinden is. Voor degenen de vieringen niet live kunnen volgen is een mogelijkheid deze uit te printen. De viering kunt u live mee te vieren op

www.dorpskerkzuidhorn.nl/uitzending

. Doopsgezinde Vermaningen in Nederland


Doopsgezinde gemeente Westerkwartier
december 2020, januari,februari,maart 2021

Data:

In elk geval tot maart zijn alle bijeenkomsten afgelast in verband met Corona
★ jaarlijkse ledenvergadering: verplaatst naar volgend jaar
22 december Kerstochtend in de Gasthorn bij de geref kerk: 10- 11.30 uur

Inhoud
2-3 Voorwoord: ‘Kerst anders’
4 Berichten vanuit de kerkenraad
5-6 Gesprekken met twee gemeenteleden
7 Verjaardagen
8 Voedselbank Westerkwartier
9-10 foto’s kerstviering 2019

Voorwoord:

Kerst, anders...

Zo wordt de kerstviering in deze weken aangekondigd, Vanwege alle mogelijke beperkingen door het rondtrekkend virus wordt het anders dan we gewend zijn. Ik ken nog de verhalen van mijn ouders dat er in de crisistijd en oorlog ook al op een andere manier kerst gevierd moest worden. “Toch moeten we er maar wat van maken, we zijn toch hopelijk wel een beetje creatief,” zei een goede vriendin van ons. Met een beetje goede wil moet dat wel lukken, ook al weet ik dat er veel mensen zijn die in moeilijke omstandigheden leven: ziekte, zorgen,...

In de aanloop naar kerst horen we bemoedigende woorden van de profeten.
Wanneer wij mensen in duisternis wandelen, wij een groot licht zullen zien.
Licht in de duisternis, een teken van hoop. We kunnen daar schouderophalend op reageren; pessimistisch. Dat hoor ik mensen ook zeggen: ‘het zal wel’, ‘denk je dat het waar is?’ Het is waar, soms is er alle reden tot pessimisme. De beelden die via het nieuws tot ons komen liegen er niet om. Ik heb het gevoel dat we momenteel in een wereld leven met veel agressie en verwarring.

Toen de geboorte van Jezus werd aangekondigd leefden de mensen eveneens in een spannende, onzekere tijd. De Romeinse overheersing, keizer Augustus voor wie je maar had te buigen... Maar behalve dat is er ook dat andere geluid, zoals in dat lied:
Hoort toe, gij zwaarbeproefden, uw Koning is niet ver!
Voor wie in ’t duister toefden, rijst nu de morgenster.

We mogen ons optrekken aan dat andere geluid waarin wij horen hoe God het werkelijk bedoeld heeft. Zoals in dat andere adventslied:
Rechtvaardigheid is zijn bestel, zachtmoedigheid zijn metgezel.
Gezegend ’t hart, dat openstaat
De Zonne der gerechtigheid!

Dat is heel andere taal dan het negatieve dat we rondom ons krijgen te horen.

De kerstboodschap is hoopgevend; een bevrijdend geluid en waar het volgens mij nu in deze tijd op aan komt, dat we elkaar niet loslaten, maar vasthouden. Er zijn voor elkaar! Mijn moeder zong het vroeger bij de piano:

Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg,
twijfel en angst ons benauwen.
Van uw belofte zelf de borg,
schraagt Gij ons wankelend vertrouwen.

Ik wens U gezegende dagen toe!
Ds. Renze Pieter Yetsenga

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

In het vorige nummer van Rondom de Vermaning heeft u kunnen lezen over enkele zaken die onze aandacht vragen. Ook op de bijeenkomst op 25 september bij Balk heeft u hier het één en ander over gehoord. Helaas kon de geplande ledenvergadering op 30 oktober niet doorgaan, we hopen nu een vergadering te houden eind januari of begin februari, dit alles natuurlijk onder voorbehoud. We leven in vreemde tijden en hebben ons flexibel op te stellen.
Ook de geplande kerstbijeenkomst op 18 december moest verplaatst worden en deze wordt nu gehouden op 22 december in de Gastkerk te Zuidhorn om 10.00 uur. Ook dit wordt anders dan we in voorgaande jaren gewend waren.
Renée zorgt wekelijks voor het doorsturen van de leespreken met het orgelspel van Anneke. Nu ook de GDS/FDS weer begonnen is met het rondsturen van leespreken is het iedere keer weer een verassing van wie u het woord voor de week ontvangt. Er moeten soms zelfs keuzes gemaakt worden. We gaan hier voorlopig nog maar mee door.
Een andere zaak die onze aandacht vraagt is het Gravenfonds. Rudolf en Augustinus hebben enkele graven bekeken waaraan onderhoud noodzakelijk is, een aannemer en een steenhouwer hebben opdracht gekregen om de noodzakelijke reparaties uit te voeren.
We krijgen de indruk dat onze leden en belangstellenden over het algemeen deze periode goed doorkomen, het is natuurlijk niet fijn dat er beperkingen opgelegd worden maar met wat er nog wel mogelijk is kunnen we ons aardig redden. We hopen dat het nu de langste tijd geduurd heeft en dat een vaccin mogelijk spoedig uitkomst kan bieden zodat we weer gewoon de dingen kunnen doen die we gewend waren. Het is nog even de kiezen op elkaar en hopelijk kunnen we in 2021 weer elkaar gewoon ontmoeten.
Ook vanaf deze plaats wenst de kerkenraad u allemaal, ondanks de soms voor u moeilijke tijden goede kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021.

Tineke

Kort verslag van gesprekken met twee gemeenteleden

Ik vroeg mij af hoe vergaat het u in deze corona tijd? Iedereen ontvangt wekelijks een dienst met een berichtje van Renée maar hoe gaat het echt met iedereen? Is er een misschien een manier waarop we aan elkaar kunnen laten weten wat we zoal dagelijks meemaken, nu we elkaar niet zo vaak meer zien en spreken? Wat vinden we moeilijk en wat ervaren we als positief. Als ik eens een paar mensen bel en vraag of ze willen meewerken aan een kort interview voor Rondom de Vermaning? Het lukt niet om iedereen te spreken dan wordt het wel een erg lang verhaal maar een paar moet lukken.
Zo gezegd, zo gedaan en hieronder treft u een korte weergave aan van mijn gesprekken met Ron den Boef en Gé Oosterhuis.

Het gaat prima met Ron en Gonneke ze vermaken zich goed. Ron bekijkt ’s morgens allereerst op de computer de opnames die de nachtcamera gemaakt heeft om te zien welke gekke beesten die nacht een bezoekje aan de tuin gebracht hebben, veelal is een steenmarter te zien. Zij ontbijten omstreeks 11.00 uur in de ochtend, dit naar aanleiding van een programma op de TV over “deeltijd vasten”, het bevalt ze goed. De lunch schuift op naar halverwege de middag en aan het begin van de avond de warme maaltijd. (Als u het voornemen heeft om in het nieuwe jaar af te vallen is dit misschien ook iets voor u.)

Aan het begin van de middag maken ze een ommetje in de buurt, ook de tuin vraagt zo nu en dan aandacht (dagelijkse beweging is het beste medicijn). En verder zijn er natuurlijk de boeken en de muziek. Ron heeft zojuist het boek ‘Liever dier dan mens’ van Pieter van Os bij de bibliotheek geleend. ( De schrijver heeft dit jaar voor dit boek de prijs voor het beste journalistieke boek ontvangen. Het gaat over het leven van Mala Rivka Kizel, een orthodox chassidische joodse vrouw, geboren in Polen die de holocaust heeft meegemaakt.) Ik heb me voorgenomen om het boek ook bij de bibliotheek op te vragen.

Het is natuurlijk jammer dat er zaken zijn die niet meer door kunnen gaan zoals het koor en ook ontmoet je minder mensen en ga je minder snel op bezoek bij kinderen en andere familieleden maar zolang het met iedereen goed gaat is het te overzien.
Ook met Gé heb ik een klein uurtje via de telefoon gesproken. Gé geeft aan dat het heel rustig is en dat ze niet veel beleefd.Maaaar ze is vanmiddag op pad geweest met een vriendin naar Frank Meester daarna samen gezellig een kopje koffie. Zo gaat ze wel vaker even ergens heen samen met de vriendin die nog auto kan rijden. Ze heeft de kinderen, klein kinderen en al 6 achterkleinkinderen in de buurt die regelmatig even langskomen. Er is dus geen gevaar voor vereenzaming. De dag doorkomen is geen probleem, Gé is een ochtendmens geeft aan dat ze het belangrijk vindt om regelmaat te hebben.

De zondagmorgen is haar morgen, er komt dan geen bezoek en ze neemt de tijd om bij een kopje koffie rustig de preek te lezen en te overdenken. Dit is een belangrijk moment voor haar in de week. Ze verveelt zich niet, leest groot letter boeken van de bibliotheek, dankzij de oogprikken blijven de ogen redelijk stabiel op dit moment hoewel het natuurlijk wel heel vervelend is dat ze het fijnere werk niet meer kan zien. Maar zoals Gé zegt als je een dipje hebt moet je niet bij de pakken neerzitten. Je wordt ouder en als gevolg daarvan merk je toch dat je wat minder energie hebt maar je moet wel doorzetten en dat moet je wel zelf doen. Ze heeft eigenlijk geen moeite met de dagelijkse gevolgen van Covid, wel probeert ze meer om via de telefoon het contact te onderhouden met vrienden en familie die wat verder weg wonen.

Ron en Gé hartelijk bedankt voor jullie medewerking, ik vond het erg leuk.
Tineke

Wensenlijst voedselinzameling kerken 2021 Voedselbank Westerkwartier

DECEMBER
Houdbare melk
Houdbare koffiemelk
Zuurkool
Boerenkool (gedroogd of in pot)
Erwtensoep in blik
Rookworst
Soep in pakje (droog)
Thee
JANUARI
Houdbare melk
Houdbare koffiemelk
Rookworst
Zuurkool
Boerenkool (gedroogd of in pot)
Kapucijners
Wasmiddel (poeder)
FEBRUARI
Houdbare melk
Bruine bonen (blik of pot)
Vruchten in blik
Erwtensoep in blik
Thee
Groente in blik of pot (groot en klein)
MAART
Houdbare melk
Houdbare koffiemelk
Koffie (250 gr)
Pasta + mix
Pakjes soep (droog)
Vis in blik

Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen.
Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en verzilverd voor levensmiddelen

Het banknummer van de voedselbank Westerkwartier is
NL 47 RABO 0122 2560 69

Inleveren kan altijd bij de gasthorn, dat mag ook op 22 december of bij de super-markten.
https://voedselbankwesterkwartier.nl

Herinnering aan de Kerstviering 2019


Even rust na het koffieschenken

(Doopsgezinde Vermaning Steenwijk)