Rondom de Vermaning - Nieuwsbriefblad Doperse berichten


maart, april, mei 2020
DOOPSGEZINDE GEMEENTE WESTERKWARTIER Data:
 • jaarlijkse ledenvergadering zo 22 maart na de dienst
 • avondmaal witte donderdag 9 april 19.30 uur
 • paasontbijt 12 april 9.00 uur
 • Uitstapje van 26 april naar de doopsgezinde gemeente Berlikum ( Friesland)
30+ groep woensdagavond
25 maart
29 april
Koffieochtend ds. R.P. Yetsenga 10.00 uur op
dinsdag 24 maart
Inhoud
2 Voorwoord: Dat geeft hoop
3 Gedicht: Dat geeft hoop
4-5 In memoriam zr Thea Schuiringa-Mulder
5-6 Verslag Koffieochtend 21 januari
6 Preekrooster
7 Verjaardagen
8 Midweek Fredeshiem
9-10 Vermaningspad hemelvaartsdag 21 mei Blokzijl-Giethoorn-Steenwijk
1

VOORWOORD:

DAT GEEFT HOOP...
We gaan opnieuw op naar het Paasfeest, voorafgegaan door weken waarin we verschillende aspecten van het lijden beschouwen. Lijden dat ons overkomt, waar we niets aan kunnen doen; lijden dat ons wordt aangedaan en dat laatste zien we in veel faetten om ons heen gebeuren en soms staan we er zelf midden in. Hoe het met onze wereld gaat, met onze aarde, het klimaat, het toekomstperspectief. Je kunt er wanhopig van worden en af en toe overvalt mij dat. Dat ik alles op alles moet zetten om uit die negatieve spiraal vandaan te komen. Dietrich Bonhoeffer, die in de Tweede Wereldoorlog het verzet in de Duitse kerken heeft aangevoerd, schrijft het volgende over Het Lijden: Het is veel gemakkelijker te lijden gehoorzamend aan een bevel, dan vrij en na zelf genomen beslissing. Het is veel gemakkelijker te lijden samen met anderen dan eenzaam. Het is gemakkelijker publiek en met ere te lijden dan verborgen en in schande. Het is gemakkelijker te lijden in je lichaam dan in je geest. Christus leed vrij, eenzaam, verborgen en in schande, naar lichaam en geest en sindsdien leden vele christenen met hem. Het gebruik van het woordje gemakkelijker roept bij mij gevoelens van verzet op, ook al begrijp ik heel goed wat hij bedoelt. Anders gezegd: het hele thema lijden is ingewikkeld en in sommige situaties niet te volgen en nooit gemakkelijk. Aan het einde van die Veertigdagentijd, die wij vroeger ook Lijdenstijd noemden, gloort het Paasfeest. Nieuwe hoop, nieuwe kracht, levenskansen! Ik las een gebed dat ik graag doorgeef:

Ik wens u van harte alle goeds toe!
Renze Pieter Yetsenga 2

DAT GEEFT HOOP...

GOD, geef ons oog voor de zon op onze levensweg,
die ons verwarmt en vrolijk maakt.
Laat ons de schaduw dan ervaren als koelte die bezinning brengt
en die nodig is om verder te komen.
Geef ons oog voor alles wat groeit en bloeit
langs de wegen die wij gaan:
De dingen die lukken, de mensen die gelukkig zijn en
ons gelukkig maken.
Geef ons oog voor uitzichten en perspectieven op
ons spoor door de wereld en laat ons af en toe stilstaan
bij al die kleine dingen, die hoop geven voor de toekomst.
3

IN MEMORIAM

ZR. THEODORA CLARA AVELINA SCHUIRINGA - MULDER

*16 januari 1926, Warffum +16januari 2020, Zuidhorn

Precies op haar geboortedag overleed zr. Schuiringa in het Zonnehuis. Op 23 januari herdachten wij haar leven in de aula van crematorium Groningen. De vlag uit de Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier hing in de aula.

Een leven dat in haar vroege jeugd al diepe sporen naliet. Gevoelens van verdriet, eenzaamheid op boerderij ‘Zeeburgh’, in de Noordpolder, vlakbij de Waddenzee. Zij was de dochter van Gerard Simon Mulder en Jantje Keijer. Toen het huwelijk van haar ouders eindigde door overlijden van haar moerder, zocht zij troost bij haar grootouders en haar oom Jo(h). Waar nu het Hoogeland Museum is plantten zij samen een kastanjeboom; inmiddels een prachtige grote boom.

Te midden van verdriet is er dit hoopvol teken dat doet denken aan de uitspraak van Maarten Luther, die zegt: ‘Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboompje planten’.

Haar vader hertrouwde met Fetje Geuker uit het Friese Dronrijp. Dan breekt er gelukkig voor haar een andere tijd aan. Ze benoemde dit zelf met woorden als ‘een goede jeugd’. Zij krijgt de kans om zich te ontwikkelen en volgt de opleiding voor lerares op de ‘Rollecate’, bij Deventer. Daar wordt ze op haar 21ste ook gedoopt in de Doopsgezinde Gemeente. Haar dooptekst zal haar tijdens het verdere leven vergezellen: ‘Geloof in het Licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht’, (Johannes 12:36).

In 1952 trouwt ze met Gerke Jacob Petrus Schuiringa en komen ze te wonen op de Boerderij in Balmahuizen. Hoogte- en dieptepunten wisselen elkaar af. De geboorte van hun kinderen Jurjen, Gerard, Frederiek en het diep ingrijpende verlies van hun dochtertje. Dat betekende voor haar ‘hartepijn’. Het geloof is altijd een hele grote steun voor haar geweest. Zij voelde zich gedragen, zeker ook door de steun van de leden van de Doopsgezinde Gemeente.De Zusterkring betekende veel voor haar en zij diende de Gemeente ook als kerkenraadslid. Maatschappelijk dienstbaar in het schoolbestuur, de Floralia en het voorlezen van verhalen in het Zonnehuis. De tuin, de planten en bloemen bezorgden haar vreugde.

Kind van het Licht zijn, wat is dat een waardevol thema in ons menselijk leven! ‘Dat ben ik ook’, zei ze dan. Zo hebben we in grote dankbaarheid haar leven herdacht en haar uit handen gegeven, toevertrouwend aan de Eeuwige, wiens vrede ons bij dagen en nachten nabij is.

Renze Pieter Yetsenga, Groningen

KOFFIE OCHTEND

Noordhorn, 21 januari 2020.

Een twaalftal mensen was aanwezig in de Schuilplaats, de (voormalige) paardenstal gelegen achter de kerk. Ds. Renze Yetsenga stak van wal met het vertellen over zijn aanvullende studie na z’n emeritaat. Hij stond al geruime tijd op de lijst van een soort uitwisselingsprogramma met Zuid-Afrika. Jaren lang wilde het maar niet lukken één van de zes plaatsen te bemachtigen. En jawel uiteindelijk viel hij toch in de prijzen. Een verblijf van vier weken in Zuid-Afrika! Hier verbleef hij samen met z’n vrouw bij een plaatselijk predikanten-echtpaar. Omdat het vliegtuig toch betaald moest worden gingen ze er al een week eerder heen. Ds. Renze kon en kan zeer goed vertellen over z’n reisbelevenissen. Het Krugerreservaat én het Robbeneiland werden bezocht. Laatstgenoemde is erg bekend geworden door de lange detentie aldaar van Mandela. Wat erg mooi was om te horen was zijn voordracht van een ook bij ons bekende psalm...maar dan in het Afrikaans...zeer wel te verstaan en te begrijpen.

Op dinsdag 24 maart as. is er wéér een “koffieochtend” U komt dan óók ? Graag tot ziens !

H.M.Schuurman

PREEKBEURTEN

8 maart 10.00 Renze Yetsenga
22 mrt 10.00 Hemmo Meiborg
9 apr 19.30 Gerard Iwema Witte donderdag
12 apr 09.00 Els Rijkmans Pasen/ paasontbijt
26 apr Uitstapje naar Berlikum
10 mei 10.00 Saskia Treu
31 mei 10.00 Hemmo Meiborg Pinksteren
14 juni 10.00 Els Rijkmans


Afscheid mevr M.Voorhans 7

MIDWEEK FREDESHIEM

Van 20 tot en met 24 april wordt door de FDS, GDS en Ring Zwolle een (vakantie) midweek georganiseerd in Fredeshiem voor met name de wat ouderen in onze doopsgezinde gemeenten.

Het thema van de midweek luidt: ’Vrijheid’. Naast alle ontspanning gaan we gedurende de midweek in op wat vrijheid voor ons betekent. De midweek begint maandagmiddag 20 april en op vrijdagochtend 24 april worden de koffers weer gepakt.

We zijn momenteel druk bezig om een gevarieerd en ontspannen programma samen te stellen. Zodra dit bekend is, sturen we u dit toe, samen met de bevestiging van opgave. De leiding van deze midweek is in handen van Annie en Fokke Rekker-Van der Werff en Gerrit Jan Romeijn.

De kosten voor de midweek zijn: € 445,- voor een éénpersoonskamer en € 395,- voor een tweepersoonskamer (per persoon). Het juiste bedrag kunt u tegelijk met uw opgave overmaken naar: IBAN NL20 RABO 01 46 45 83 46 t.n.v. Penningmeester FDS; o.v.v. ‘Fredeshiem midweek 2020’.

N.B.
Mocht de kosten van deze midweek voor u een bewaar zijn om deel te nemen, wilt u dan in verbinding stellen met Annie Rekker-Van der Werff, tel. 06 22 05 28 06. U kunt ook contact met haar opnemen als er vragen zijn op het gebied het eventueel ‘meenemen van zorgverlening’ op het vakantieadres. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Annie Rekker-Van der Werff
Pleinpaed 3, 9287 LP Twijzelerheide
tel. 06 22 05 28 06
email: ahrekker@hotmail.com

VERMANINGSPAD 2020

Op Hemelvaartsdag langs Doopsgezinde Kerken Op Hemelvaartdag, 21 mei 2020, organiseren de Doopsgezinde gemeenten Steenwijk, Noordoostpolder, Blokzijl, Giethoorn, Zwolle en Meppel hun ‘Vermaningspad 2020’. De route van het Vermaningspad gaat dit keer langs de Doopsgezinde kerkgebouwen van Blokzijl, Giethoorn en Steenwijk. Gefietst wordt langs de waterrijke natuur van het nationale park Weerribben-Wieden. U kunt verder genieten van de dorpsgezichten Giethoorn, en Blokzijl en natuurlijk het stadsgezicht Steenwijk. Op de fietsroute Blokzijl - Giethoorn gaat u met de veerpont van Jonen over.

Traditioneel wordt elk jaar door één of een aantal Doopsgezinde gemeenten op Hemelvaartsdag fiets- en autotochten georganiseerd. De deelnemende gemeenten staan dan voor jullie klaar. Een ieder, Doopsgezind of niet, is welkom . De fietsroutes zijn geschikt voor iedere fietsliefhebber. Bent u minder mobiel dan kunt u de gemeenten bezoeken per auto.
De lengte van de fietsroute is ca. 45 kilometer.

U kunt starten tussen 9.00 uur en 10 uur vanaf de parkeerplaats van SV. Blokzijl, Kanaalweg 3.Hier krijgt u bij inschrijving à €10,-- een programmaboekje met routes, en een button. Deze button geeft recht op koffie met Blokzijler brok in de kerk van Blokzijl, koffie en thee in de kerk te Giethoorn en soep in de kerk van Steenwijk. Verder kunt op vertoon van de button gratis met de pont bij Jonen overgezet worden. Kinderen tot en met 15 jaar doen gratis mee. De dag wordt om 15.30 uur besloten met een vesperdienst in de Doopsgezinde kerk te Blokzijl.

Nadere informatie over de gemeenten, de fiets- en autoroute, rustpunten en bezienswaardigheden kunt u vinden op de website www. dg-ringzwolle.nl.

Startpunt:
Doopsgezinde kerk Blokzijl, Breestraat 2, 8356DL Blokzijl
Adressen van de andere te bezoeken kerken:
Doopsgezinde kerk Giethoorn, Binnenpad 50, 8355BS Giethoorn
Doopsgezinde kerk Steenwijk, Onnastraat 10, 8331HM Steenwijk

Praktische informatie: Starten vanaf 9.00 u
Op het startpunt kunt u zich inschrijven voor €10.--. U ontvangt hiervoor een
programmaboekje met routebeschrijvingen en een button.
U dient zelf voor een lunchpakket te zorgen.
De dag wordt om 15.30 uur besloten met een vesperdienst in de Doopsgezinde kerk te Blokzijl.

Alle informatie is te vinden op de website www.dg-ringzwolle.nl
Voor verdere vragen kunt u mailen naar: info@dg-ringzwolle.nl of telefonisch contact op nemen met Tineke de Vries 06-253 631 95.

Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier december 2019, januari, februari 2020

DATA:
 • 15 december 18.45 uur Volkskerstzang Grijpskerk (Nicolaas Grijpsstraat)
 • 20 december 19.30 uur Kerstfeest voor jong en oud met koortje
 • 25 december kerstochtendienst met koortje, vooraf koffie
 • 31 december 17.00 uur Oudjaarsdienst
 • 26 januari World Fellowship Day in Sappemeer 10.00 uur
 • 23 februari 3 kerkenconcert Sappemeer
 • 30+ groep woensdagavond
 • 29 januari bij Renée
 • 26 februari bij Renée
Koffieochtend ds. R.P. Yetsenga 10.00 uur op
dinsdag 21 januari
dinsdag 24 maart
Koortje oefenen elke zondag 11.30 uur als er dienst is
Als er geen dienst is om 10.45 uur

Inhoud
2 Voorwoord: Kerst het feest van ons verlangen
3 Licht
4-6 Berichten vanuit de kerkenraad
7 Preekrooster
8-9 Suriname
10 Verjaardagen

VOORWOORD:

KERST, HET FEEST VAN ONS VERLANGEN

Opnieuw gaan we op naar het kerstfeest. Voor een ieder van ons een feest met herinneringen; voor een deel zelfs kostbare. Want wanneer ik zelf terugdenk aan die dagen: in de adventsweken op de zondags-school met overgave repeteren voor het kerstspel. De ene keer was ik herder, dan koning, soms Jozef, of een nieuwsgierige toeschouwer. Je moest je rol stevig in je hoofd hebben. Het even niet meer weten, een zin helemaal verkeerd zeggen, het was voor jezelf een afgang. Alleen moeten zingen op dat podium, ook een behoorlijke klus. Kerstfeest, ook bij ons thuis op de boerderij, in alle eenvoud, maar warm, gezellig, met mijn moeder achter de piano en ik op de accordeon. Maar hoe het dan ook maar is, het is en blijft een feest van verlangen.

Verlangen naar vrede, waarbij je denkt: als dat toch eens mogelijk zou zijn op die plekken waar mensen elkaar nu het licht in de ogen niet gunnen.

Verlangen naar meer begrip, naar saamhorigheid in een tijd waarin we zoveel verwarring en angst om ons heen bespeuren en af en toe constateer ik bij mezelf die gevoelens.

Al weer een behoorlijk aantal jaren geleden las ik tijdens mijn laatste studieverlof het dikke boek ‘De Gemeente en haar verlangen’. Wat verlangen wij als geloofs-gemeenschap? Dat we elkaar weten vast te houden en er kunnen zijn in goede- en kwade dagen. In dat boek staat de stelling: pastoraat, omzien naar elkaar, is het cement van de Gemeente. Ik ben het daar van harte mee eens. Ook al zijn we maar klein in getal, we zeggen hopelijk dat de Gemeente iets voor u en mij betekent. Dat is het immers: Voorbij de duisternis naar het Licht. Het Licht waar we zeker in de kersttijd zo graag van zingen.
Ik wens u gezegende dagen toe!

Renze Pieter Yetsenga 2

Licht

Als je wilt dat er licht is ontsteek het dan zelf,
je hebt lucifers om ’t te ontbranden,
een mens heeft zoveel, zo heel veel licht
in beide handen...
Als je wilt dat er warmte is maak hoog dan
het vuur,
je hebt woorden om de kilte te doven,
een mens heeft zoveel, zo heel veel kracht
om in te geloven...
Als je wilt dat er vrede is, begin bij jezelf,
je hebt kansen harmonisch te bloeien,
een mens heeft zoveel, zo heel veel goeds
door innerlijk groeien...
Als je wilt dat er liefde is, geef iets van jezelf
in troosten, een veilig omarmen,
een mens heeft zoveel, zo heel veel steun
om anderen te warmen...
Als je wilt dat er licht is ontsteek dan jouw lamp
in luisteren, beschermend medeleven,
een mens heeft zo veel, zo heel veel liefs
om weg te geven
(zichzelf...)

Deze woorden van Margreet van Hoorn - die ik verder niet ken - spreken mij aan.

BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

Enkele zaken die de afgelopen periode de aandacht gevraagd hebben zijn:
 • Nu ds. J. Kikkert naar Curaçao is vertrokken en zijn werkzaamheden, in overleg met dg gem. Groningen, zijn overgenomen door ds. R. Yetsenga was het ook nodig om de overeenkomst met Groningen aan te passen. Dit is in goed overleg gerealiseerd.
 • Door Willemien zijn de opengevallen plaatsen in het preekrooster van 2019 en 2020 weer ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank.
 • ! Jan Albert is naar de laatste BV vergadering in Amsterdam geweest. De organisatie structuur van de ADS gaat veranderen. Het komt er in het kort op neer dat niet meer iedere gemeente een afgevaardigde /vertegenwoordiger heeft in de vergadering. In plaats daarvan komen er nu regionale vertegenwoordigers die 2 of 3 keer per jaar bij elkaar komen. Voor de GDS zijn dit br. J.C. Noord, lid van de dg gem. Groningen en br. A. de Vries, lid van de dg. gem Haren. Deze vertegenwoordigers moeten regelmatig overleggen met hun achterban en dat zijn o.a. wij. Het zal even wennen zijn maar andere tijden vragen ook om een andere organisatie.
 • ! Dopersduin bestaat ruim 85 jaar en dat willen ze weten ook. In1932 opende het Doopsgezind Broederschapshuis Schoorl zijn deuren. In die 85 jaren is er veel gebeurd, verdrietige zaken maar ook, en dat veel meer, blije gebeurtenissen. 25 Personen die door de jaren heen bij het wel en wee van Dopersduin, zoals het nu genoemd wordt, betrokken zijn geweest vertellen hier iets over in het boek ‘Dopersduin in 25 verhalen’. Het boek is voor 12,30 euro te bestellen via info@dopersduin.nl of telefonisch 072-5091274.
 • We kijken met plezier terug op twee gemeente aktiviteiten in de afgelopen periode; 8 september hadden we onze startdag en hebben we door middel van een film kennis kunnen maken met de doperse geschiedenis in Europa en hoe die nu vorm gegeven wordt door middel van verhalen en monumenten. Het was een speciale middag mede door onze gasten uit Berlicum die een heerlijke koek gebakken hadden. Een week later op 14 september was onze Vermaning in het kader van Open Monumentendag open, er was een tentoonstelling ingericht met werk vanTrijntje Bakker, textielkunstenares uit Noordhorn. Het was mooi weer en dit werkte er zeker aan mee dat er veel bezoek langs kwam.
 • De afgelopen maanden heeft ds. R. Yetsenga twee koffie ochtenden verzorgd. Ook in het nieuwe jaar zal hij dit gaan doen, wanneer is mij op dit moment niet bekend maar u hoort er zeker meer van.

AKTIVITETEN VAN DE RAAD VAN KERKEN ZUIDHORN

Ook de komende maanden zijn er nog volop interessante aktiviteiten die uw aandacht vragen zoals:
 • Stilte bijeenkomsten: elke vrijdag van 19.30-20.00 uur Dorpskerk Zuidhorn
 • ‘Vrijspraak voor losers’: Het betreft een boek van een Amerikaanse vrouw Nadia Bolz-Weber en het gaat over het maken van morele keuzes die soms erg lastig kunnen zijn. De avonden staan o.l.v. Yke Luinenburg en zijn op 11 en 18 december in Klein Hanckema, Zuidhorn.
 • Groene theologie, een boek van Trees van Montfoort. De avonden staan o.l.v. Hilda van Schalkwijk en zijn op 15, 22 en 29 januari van 20.00-22.00 uur in de R.K. pastorie.
 • Twee avonden over H.N.Werkman, inleider is Hester Wouda, op 16 en 23 januari van 19.30-21.30 uur in Klein Hanckema te Zuidhorn
 • Twee avonden met poëzie: o.l.v.Willem Tjebbe Oostenbrink op 23 en 30 januari van 20.00-22.00 uur in Klein Hanckema.
 • Rondje kerkbezoek: 16 februari, Russisch Orthodoxe kerk in Groningen en op 15 maart wordt een bezoek gebracht aan de Kluizenarij Onze Lieve Vrouwe van de Besloten tuin in Warfhuizen. Wilt u hier meer over weten dan is Renée ter Veer het aangewezen adres.
 • Film: Ida, met tevens een nabespreking. De begeleiding is in handen van Yke Luinenburg, de avond begint om 19.45 uur op woensdag 19 februari in Klein Hanckema.
 • Soulfulness in de Veertigdagentijd: Bewust leven vanuit de ziel, het boek wil je bewust maken van je eigen innerlijke leven en om vandaaruit verbinding te zoeken met de ander (natuur/God). Het zijn 5 bijeenkomsten o.l.v. Hester Wouda op 25 febr., 3, 17, 24, 31 maart in Klein Hanckema, inloop vanaf 19.15 uur, tot 21.00 uur.
 • Drieluik, 75 jaar na de bevrijding: Op een drietal avonden wil Henk Pol met ons spreken over enkele aspecten van WO II. De data zijn 4 en 18 maart en 1 april van 20.00 tot 22.00 uur. De gesprekken vinden plaats in De Schuilplaats.
 • De brief van Don Juan: O.l.v. Peter van Kruining gaat men zich verdiepen in het fenomeen Brief. Het toneelstuk “de Brief van Juan” wordt gelezen en wie weet is er een verbinding te maken met de brieven in het N.T..Het is op 12 maart, 20.00-22.00 uur in Klein Hanckema.

PREEKROOSTER

08 dec. 10.00 u. ds. R.Yetsenga
20 dec. 19.30 u. Kerstfeest j en o
25 dec. 10.00 u. br H. Meiborg , koffie vanaf 9.30 uur
1ste kerstdag met koortje
31 dec. 17.00 u. Ds. E. Rijkmans Dinsdag
12 jan. 10.00 u. Hemmo Meiborg
26 jan. 10.00 u. Wereldbroederschapsdag Sappemeer
9 feb. 10.00 u. Annie Rekker en ook oecumenische cantate dienst gastkerk
23 feb. 10.00 u. Gerard Iwema 7

SURINAME

Zondag 22 Juli 2018 hebben Franz en ik (Marije) wat kunnen vertellen over onze Stichting in Suriname waar wij ons voor inzetten. We hebben ook een website www.stsg.nl die bijna klaar is.

We ondersteunen een alleenstaande mevrouw met 12 kinderen en een weeshuis in Paramaribo. Zie foto hieronder.
vlnr Mevr. Jona, 2 van haar kinderen, Marije.

We hebben schoolspullen voor haar kinderen gekocht en vanuit de stichting dit kunnen betalen. Ook verzorgen we hun door middel van het versturen van dozen met kinderkleding, schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen. Ook ondersteunen we van een kennis die voor de klas staat een klas / school met schoolspullen en kleding z.n.

We proberen ongeveer 4 dozen per kwartaal te versturen. Zelf zijn we dit jaar 2019 in September weer geweest en hebben we ook Jolan Gaaikema bezocht en haar project en doopsgezinde dienst mee mogen maken. Wat ontzetten fijn was dat. We zullen haar project ook gaan ondersteunen door het opsturen van kleding, schoolspullen en andere dingen die ze voor haar project en kinderen die ze in huis heeft en begeleid kan gebruiken.

De extra collecte ging 22 Juli 2018 naar onze stichting en heeft 130,- euro opgebracht. Hier hebben we 4-5 dozen voor kunnen versturen. De extra collecte van 25 Augustus 2019 heeft € 95,50 opgebracht en heb hiervoor 25 nieuwe hoeslakens kunnen kopen voor de bedjes in het weeshuis

Wie nog wat overheeft in de zin van onderstaande spullen kan zich melden bij: Marije Koettnitz-Worst (nijntje800@hotmail.com / 06-15012674). Ik komt het ook wel bij U ophalen.
V.l.n.r Vincent (theoloog in opleiding) Marije, Jolan, Franz
 • kinder (zomer) kleding van 0-18 jaar (t/m maat s-m)
 • schoolspullen (schriftjes/pennen/potloden/stiften/linealen/passers/gum)
 • toiletartikelen (tandenborstels en tandpasta kind en volwassen/ shampoo/douchegel/zeep/haarborstel, haarclipjes en of elastiekjes)
 • schoenen (geen winterschoeisel)
 • knutselmateriaal en naai, haak en brei materiaal
 • kinderbijbels, woordenboek engels en spaans
Stichting Surinaamse Gezinnen bedankt U voor uw inzet en hulp.
NL03RABO0167744623 te Winschoten
Marije en Franz Koettnitz-Worst tentoonstelling vanTrijntje Bakker, textielkunstenares