Adres gegevens Doopsgezinde gemeente westerkwartier

Kerk-adres: Langestraat 62 Noordhorn (prov. Groningen)
geen postadres!

Postadres secretaris:
Troelstraweg 23
postcode: 9801 KR Zuidhorn
email: joke.rudolf@ziggo.nl

Bankrelatie:
NL38 INGB 0000 8037 57
ten name van:
Boekh Verenigde Doopsgez Gem i/h Westerkw V Gn