Preekbeurten   2021

                              AANVANG  DIENSTEN  10 UUR
                                          

                     zo 07 nov. mevr. Marieke Hutschemaekers   (Herdenkingsdienst overledenen)
                    zo 21 nov. mevr. da. Saakjen van Hoorn-Dantuma
                    zo 05 dec. Kerkdienst door eigen leden
                    zo 19 dec. mevr. da. Els Rijkmans
                    VRIJDAG 24 dec. 19.00 uur Kerstavonddienst mevr. da. Saakjen van Hoorn-Dantuma