Kerkenraad

Voorzitter kerkenraad: Adsje van der Meer
Lid: Yktje Schreuder
Penningmeester: Drikus van der Veen