Kerkenraad

Voorzitter kerkenraad: Atsje van der Meer
Lid: Yktje Schreuder
Penningmeester: Drikus van der Veen