23 februari 2020

3 kerkenconcert
Vorig jaar hebben aantal mensen van de Doopgezinde kerk, de St. Willibrorduskerk en de Koepelkerk in onderling overleg besloten deze kerken met hun prachtige orgels wat meer onder de aandacht te brengen.

Dat heeft geresulteerd in een "3-kerken-concert". Het was een groot succes en we hebben besloten om ook in 2020 een 3-kerkenconcert te organiseren. Als datum hebben we weer de laatste zondag in februari gekozen: zondagmiddag 23 februari 2020.
Zie verder onder: 3kerkenconcert


Mededelingen van de A.D.S ( Doopsgezind.nl, Algemene Doopsgezinde Sociëteit) en G.D.S.