ORGELDAG NOORD NEDERLAND

ZATERDAG 8 MEI 2021
VAN 10.00 UUR TOT 16.00 UUR.

ELK HALF UUR SPELEN VERSCHILLENDE ORGANISTEN
OP HET G.W. LOHMAN - P.van OECKELEN ORGEL (1855/1866)23 februari 2020

3 kerkenconcert
Sinds een paar jaar hebben aantal mensen van de Doopgezinde kerk, de St. Willibrorduskerk en de Koepelkerk in onderling overleg besloten deze kerken met hun prachtige orgels wat meer onder de aandacht te brengen.

Dat heeft geresulteerd in een tweetal "3-kerken-concerten". Het was een groot succes en we hebben ook in 2020 nog net een een 3-kerkenconcert kunnen organiseren op zondagmiddag 23 februari 2020. Door Corona is het echter te nu onzeker om in februari weer een concert ter kunnen organiseren, dit wordt daarom uitgesteld tot februari 2022
Zie verder onder: 3kerkenconcert


Mededelingen van de A.D.S ( Doopsgezind.nl, Algemene Doopsgezinde Sociëteit) en G.D.S.