Winterprogramma 2015 - 2016 (in de Hutkerk) plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 


WINTERPROGRAMMA? 2019 - 2020

Het winterprogramma 2019 - 2020 omvat, naast de reguliere kerkdiensten, het volgende programma:

- 26 januari Wereld Broederschapsdag, we gaan als gemeente naar deze GDS-bijeenkomst.

- 9 februari aanvang 10 uur jaarlijkse ledenvergadering.

- 22 september aanvang 10 uur: muziekdienst; de heer Bert van der Klis heeft als thema voor deze dienst gekozen: Als op adelaarsvleugels. Het wordt een viering met veel muziek, poezie en Bijbelgedeelten. Het liedboek voor de kerken zal dit keer minder een plaats krijgen in de viering. Zowel klassieke muziek, Oosterhuis en Engelse koormuziek krijgen een plek. In de viering krijgt ook Maria, de moeder van Jezus, een plaats.

- op 29 september stond eengespreksbijeenkomstgepland met als onderwerp "gemeente-zijn" in 2019. Door omstandigheden wordt deze bijeenkomst echter uitgesteld tot voorjaar 2020.

- 22 november aanvang 10 uur herdenking van de overledenen in het afgelopen kerkelijk jaar, afgesloten met een Avondmaalsviering.

- door corona zijn wij gedwongen om onze traditionele Adventsviering niet om zondagmiddag 16:30 uur te houden maar op zondagochtend 20 december om 10:00 uur. 

In maart is het winterprogramma abrupt afgebroken vanwege het corona-virus. De geplande activiteiten zullen waarschijnlijk ergens in het nieuwe winterseizoen worden ingepast.