plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 

Winterprogramma 2015 - 2016 (in de Hutkerk)

Het winterprogramma 2018 - 2019 omvat, naast de reguliere kerkdiensten, het volgende programma:

     - 7 oktober   aanvang 10 uur:  gespreksbijeenkomst over actuele religieus-ethische vraagstukken rondom orgaandonatie.


     - 16 december   aanvang 16:30 uur    Adventsmaaltijd. Tijdens een gezellige broodmaaltijd blikken we vooruit op het komende                                                                    kerstfeest en zoeken we met elkaar of we ons nog wel eens ergens over verwonderen. 


     - 31 maart      aanvang 10 uur    Gespreksbijeenkomst; Voltooid leven. Wanneer zou een mensenleven voltooid zijn?
                                                        Hebben mensen dan een opdracht in het leven? Mogen mensen zelf bepalen of hun leven
                                                        voltooid is? 


     - 18 april        aanvang 19:00 uur    Witte Donderdag met Avondmaalsviering


     - 23 juni       gaan we als gemeente naar de GDS-buitendag