Preekrooster 2e kwartaal 2015 plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 

PREEKROOSTER tweede helft 2021

  8 augustus      da. S. van der Laan

22 augustus      gespreksbijeenkomst psalm 23

12 september   dhr. G. Iwema

26 september   da. J. Valk

10 oktober       mvr. J. Molenaar

24 oktober       ds. R. Yetsenga 

14 november   da. W. Tinga - Bosma

28 november   ds. J. Koornstra

12 december    da. S. van der Laan

19 december    Adventsviering (16:00 - 18:00 uur)

25 december    mvr. J. Molenaar   Kerstviering en slotdienst


Aanvang van de dienst 10.00 uur, tenzij anders aangegeven

Voor deze diensten kunt u gebruik maken van onze autorijdienst.