plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 

Uit de maandbrief

 Altijd wat met die kerkgangers ?.

 Een veel terugkerend onderwerp op de maandelijkse vergaderingen van de Raad van Kerken is de teruggang van het ledental van de aangesloten kerken. Ieder bij de Raad aangesloten kerk heeft er mee te maken, ja ook van de niet bij de Raad aangesloten kerken horen we wel vergelijkbare zorgen.
Teruggang betekent niet alleen teruggang in de traditionele kerkelijke activiteiten en financi?le reserves. Het veroorzaakt ook een diep gevoel van gemis bij de mensen die nog wel kerkelijk actief zijn. Al die lege stoelen; het steeds zachter klinkend zingen van de liederen; het zwijgen van kinderstemmen. 
De Raadsvergadering van februari werd door de voorzitter, mevrouw Elles Schut, afgesloten met onderstaand verhaal:

Een vrouw gaat naar de dominee van haar kerk om te zeggen dat ze haar lidmaatschap van de kerk wil opzeggen. Dominee schrikt uiteraard, want de vrouw is al heel lang een trouw en actief lid van zijn gemeente. ?Mag ik vragen waarom je onze kerk wilt verlaten?" is dan ook zijn logische vraag. De vrouw is blij met die vraag en licht haar antwoord uitvoerig toe: ?Als ik zondags in de kerk om mij heen kijk, zie ik hoe weinig mensen nog met het geloof bezig zijn. Ik zie mensen die aan het appen zijn op hun telefoon. Sommige zijn met elkaar onder de preek aan het roddelen. Anderen leven niet op de manier zoals we volgens het geloof behoren te leven. En ik zie soms iemand wegdommelen. Ook zijn er mensen, die weer naar mij zitten te staren. Feitelijk  zijn het allemaal hypocrieten! En daar wil ik niet langer meer bij horen"

Dominee hoort haar aandachtig aan zonder er iets tegen in te brengen. Toen de vrouw haar hart  gelucht heeft, zegt hij "Mag ik je vragen om ??n ding te doen voordat je definitief je beslissing maakt?" De vrouw is een beetje verbaasd maar zegt: "Natuurlijk, wat wilt u dat ik doe?" De dominee staat op, loopt naar de keuken, pakt een glas en vult het met water. Hij geeft het volle glas aan de vrouw en zegt: "Neem een glas en loop er twee keer de kerk mee rond zonder iets te morsen." De vrouw begrijpt niets van dit vreemde verzoek maar ze doet het wel. Ze gaat de kerkdeur uit  en zoals beloofd loopt ze twee keer zonder te morsen rond de kerk met een gevulde glas en keert terug naar de dominee. Terwijl ze het glas teruggeeft aan de dominee zegt ze met enige trots: "Ik heb gedaan wat u mij vroeg."

Tot haar verbazing vraagt dominee aan haar: "Heb je iemand zien appen? Of heb je misschien iemand horen roddelen? Heb je iemand zien slapen of iemand naar jou zien staren?? "Nee natuurlijk heb ik dat niet gezien, ik was zo druk met focussen op het water want ik mag immers niets morsen." Antwoordt de vrouw een beetje ge?rriteerd. Dominee knikt en dan zegt hij: "Als je naar de kerk komt, moet je net zo gefocust zijn op God,  zodat je niet valt! Daarom zei de Here Jezus ook 'Volg mij.' Hij zei niet, 'volg christenen'. Laat jou relatie met God niet bepalen hoe anderen hun relatie met God hebben. Laat bepalend zijn hoe jij gefocust bent op God!?