Wat nog komt plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 


Sinds maart 2021 verlopen onze kerkdiensten volgens het vastgestelde preekrooster, hoewel het kerkbezoek laag is. Een van onze gastpredikanten merkte in zijn preek op hoe blij hij was dat er weer mensen in de kerk waren. De afgelopen maanden had hij alleen maar gepreekt in lege kerken voor een microfoon en camera. Nu stond hij weer voor mensen! Hoeveel er die zondag waren? Dat was totaal niet belangrijk! We zijn er voor elkaar.

Zondag 13 juni hebben we in de Hutkerk een bijzondere dienst. De heer Bert van der Klis zal deze dienst leiden, Hij was jarenlang een van onze organisten en werd zeer gewaardeerd vanwege zijn prachtige spel. De heer Van der Klis heeft een geheel eigen opvatting van een kerkdienst. Muziek, eigen poezie en persoonlijke ervaringen en gevoelens vormen daarin een hoofdrol. Deze keer heeft hij gekozen voor de bekende psalm 23: de Heer is mijn Herder. Maar in plaats van een statement maakt hij hier een vraag van: is de Heer nog wel onze Herder? Een boeiend uitgangspunt....

In juli houden we in de Hutgemeenschap geen echte kerkdiensten vanwege vakanties. Wel houden we op de 2de en 4de zondag koffiebijeenkomsten waarbij iedereen welkom is.