Wat geweest is plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 


TERUGBLIK HERDENKEN OVERLEDENEN: 

22 November was de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2020. Traditiegetrouw bij veel kerkgenootschappen de dag om hun overleden gemeenteleden te overdenken. Zo gebeurde dat die zondag ook in de Hutgemeenschap. We moesten in het afgelopen jaar afscheid nemen van twee leden.

Het herdenken gebeurt in de Hutgemeenschap op de volgende wijze: de familie wordt uitgenodigd om een kaars te ontsteken aan de liturgische kaars en onder het noemen van de naam de nieuw ontstoken kaars wordt deze op een spiegel geplaatst. Op dat moment vormen de kaars en zijn spiegelbeeld een geheel, een verbintenis tussen wij hier en de overledene. Nadat de twee gemeenteleden op deze wijze herdacht waren, werden de aanwezigen uitgenodigd om ook een kaars aan te steken als zij iemand in de familie- of vriendenkring hadden verloren. De laatste kaars werd aangestoken voor alle mensen die wereldwijd in het afgelopen jaar overleden waren, als een teken van blijvende verbonden zijn.

De herdenking werd na een overdenking afgesloten met een Avondmaal als symbool van onderlinge liefde en verbondenheid. Deze keer was er wel een breuk met de traditie: het breken en delen van het brood was door corona niet mogelijk. Op een schaal lagen kleine toastjes die de aanwezigen van de aangereikte schaal afpakten. Wijn zat traditioneel altijd al in kleine bekertjes.