Diaconaal Project plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 

De Hutgemeenschap ondersteunt in 2021 d.m.v. collectes een aantal projecten

In 2020 ondersteunt de Hutgemeenschap de volgende projecten:

 • het Hospice (thuis voor terminale zieken, die thuis niet meer verzorgd kunnen worden)
 • stichting Bootvluchteling (verbeteren opvang vluchtelingen op de Griekse eilanden)
 • INLIA (interkerkelijke samenwerking voor steun aan vluchtelingen)
 • stichting Leergeld (financieel ondersteunen van kinderen uit arme gezinnen om toch lid te kunnen worden van een club, 
  aanschaf speciale schoolmiddelen, of bijdrage in vervoerskosten)
 • stichting Semmy, onderzoek naar hersenstam kanker bij zeer jonge kinderen
 • vogel opvang Erica

Bij de keuze van een project houden we rekening met de volgende aspecten:

 • De doelgroep, waarvoor het project is bedoeld, moet bij voorkeur in zuidoost Drenthe wonen
 • Project dat door mensen vanuit Emmen is opgezet
 • Het project moet in principe voor iedereen open staan

I

In voorgaande jaren ondersteunde de Hutgemeenschap: Op 't Stee, het Wereldhuuske Klazienaveen, De Vierde Wereldbeweging, Stichting Eurodog, hulphonden voor gehandicapten, Stichting Naoberhulp Emmen, voedselpakketten voor minima, de Tanzaniawerk groep Emmen, naaimachines voor Tanzania, hulp aan dove kinderen in Wit Rusland, via het Doveninstituut in Haren, MMMM-project (Maaltijd met medemensen), Emmen, Gered Gereedschap, Stichting Haarwensen, Paardrijden voor gehandicapten in Emmen, Voedselbank.