Welkom plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 
Hutgemeenschap
Emmen

In 1961 bouwde de Doopsgezinde gemeente in Emmen een eigen kerkje. De architect ontwierp het gebouwtje als: "een hut om in te schuilen", vandaar de naam Hutkerk.
Al snel traden remonstranten uit Emmen toe tot deze gemeente, later gevolgd door mensen vanandere vrijzinnige kerkgenootschappen. Daarop werd in 1971 besloten om de gemeente voortaan de Hutgemeenschap te noemen. Deze algemene naam doet recht aan het respect voor ieders persoonlijke overtuiging. Bovendien geeft de naam aan dat wij een gemeenschap zijn, juist met die persoonlijke verschillen. Vanaf januari 2015 houden wij eens per 14 dagen dienst van 10 tot 11 uur, te beginnen op 11 januari (zie verder het preekrooster). Behalve de eigen predikant gaan regelmatig predikanten van andere kerkgenootschappen bij ons voor. Meer info is te vinden door het selecteren van de menu keuze:'Activiteiten'. Maandelijks brengt de Hutgemeenschap een nieuwsbrief uit. Hoewel de Hutgemeenschap een kleine gemeente is, is ze actief lid van de Raad van Kerken in Emmen. Als lid van Inlia probeert ze asielzoekers in de regio te helpen. Verder kiest de Hutgemeenschap jaarlijks een project in de regio uit om financieel te ondersteunen. Een ieder die, met Jezus als voorbeeld, op zoek is naar God en naar zingeving in zijn of haar leven is bij ons welkom. Van elkaar kunnen wij leren en met elkaar proberen we de Bijbelse boodschap in de huidige tijd te begrijpen.