Welkom plastic plastic

Denominatie:
 doopsgezind,
 remonstrant,
 vrijzinnig.


 
 
 
 
Hutgemeenschap
Emmen

In 1961 bouwde de Doopsgezinde gemeente in Emmen een eigen kerkje. De architect ontwierp het gebouwtje als: "een hut om in te schuilen", vandaar de naam Hutkerk.
Al snel traden remonstranten uit Emmen toe tot deze gemeente, later gevolgd door mensen vanandere vrijzinnige kerkgenootschappen. Daarop werd in 1971 besloten om de gemeente voortaan de Hutgemeenschap te noemen. Als lid van Inlia probeerde ze asielzoekers in de regio te helpen. Verder koos de Hutgemeenschap jaarlijks een project in de regio uit om financieel te ondersteunen. Een ieder die, met Jezus als voorbeeld, op zoek is naar God en naar zingeving in zijn of haar leven was bij ons welkom. Van elkaar kunnen wij leren en met elkaar proberen we de Bijbelse boodschap in de huidige tijd te begrijpen.